caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/236004/064588_AkkordLeichtspachtel_und_AkkordLeichtspachtel_fuer_innen_NL.png

AkkordLeichtspachtel

Spuit- en reparatiepleister voor binnen.

Toepassing

Gebruiksklare, lichtgewicht spuit- en reparatiepleister. Voor het aanbrengen in grote laagdikten en tot 0 mm uit te vlakken.
Voor het rationeel spuiten, gladstrijken en uitvlakken van wanden en plafonds. Bijzonder geschikt voor het uitvlakken van structuurpleisters en glasweefselbehang.
In de natte pleister kan glasvlies zoals Capadecor Akkordvlies-SP probleemloos ingebed worden.

Eigenschappen

  • eenvoudig en vlot te verwerken
  • hecht zeer goed
  • geen scheuren door drogen, ook niet bij dikke lagen
  • droog goed te schuren, nat te vilten
  • waterdampdoorlatend
  • waterverdunbaar, reukarm
  • AgBB getest
  • oplosmiddelvrij en minimale emissie
  • brandklasse A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

18 kg kunststof-emmer, 20 kg PE-zak

Kleur

Natuurwit.

Met maximaal 5 % CaparolColor of AmphiColor-Vollton-und Abtönfarbe op kleur te brengen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Aanvullende producten

Caparol-Füllspachtel P bij grotere reparaties en als afdichting van voegen op plafonds

In natte ruimten:
Akkordspachtel KF
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Afhankelijk van de ondergrond en toepassing een geschikt Caparol-voorstrijkmiddel toepassen. Raadpleeg hiervoor het technische informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling". Glanzende verflagen eerst opruwen.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Verwerkingsmethode

Handmatig aanbrengen of door middel van spuitapplicatie is mogelijk.


Handmatige aanbrengen
AkkordLeichtspachtel is uiterst geschikt voor het uitvlakken van oude structuurpleisters of glasweefselbehang. Meestal kan dit gebeuren in één arbeidsgang. Het materiaal voor gebruik grondig doorroeren en met een roestvrijstalen spaan aanbrengen. Na het drogen licht bevochtigen en vilten.

Bij inbedden van glasvlies (ca. 40 g/m2) dient men het materiaal in ongeveer twee à drie baanbreedtes op het te behandelen oppervlak aan te brengen. Het nog natte materiaal met een getamde roestvrije spaan (4 x 6 x 4 mm) doorkammen. Het weefsel plooivrij inbedden en aandrukken met een roestvrijstalen spaan.
Bij de weefselnaden, circa 5 cm het weefsel niet aandrukken. De volgende weefselbaan circa 5 cm overlappend inbedden en pas dan het weefsel tot en met de overlapping licht aandrukken.

Weefsel met een mes dubbel doorsnijden en na verwijderen van de snijresten aandrukken. Het teveel aan materiaal wegnemen met een vochtige doek. Kleine spaanslagen na drogen wegschuren.

Het materiaal is, omdat tot nul geëgaliseerd kan worden, bijzonder geschikt voor het vullen van naden van gipskartonplaten. Op gipsplaten kan gebruikgemaakt worden van, de in de handel voorkomend, bewapeningspapier of weefselband. Er dient op gelet te worden dat de verstevigingsbanden pas worden aangebracht vanaf het moment dat de ondergrond niet meer beweegt en droog is.
Tijdens het aanbrengen dient erop gelet te worden dat de temperatuur niet lager is dan 10 °C.
AkkordLeichtspachtel in de voegopening drukken, bewapeningsband aandrukken en onmiddellijk daarna overpleisteren met AkkordLeichtspachtel. Na drogen nogmaals gladzetten met AkkordLeichtspachtel. Bij voegen met een voegopening groter dan 3 mm deze vooraf dichten.

Spuitapplicatie
Over het gehele oppervlak vol aanbrengen door middel van spuiten.
AkkordLeichtspachtel onverdund aanbrengen en onmiddellijk uitvlakken met een geschikte plekspaan. Na het drogen licht bevochtigen en vilten. Na uitharden schuren.

Geschikte spuitapparatuur en compressoren
AkkordLeichtspachtel is te spuiten met alle normale pleistermachines en met zwaardere airless pompen. Bij airless pompen dient men de filters in de pomp en het pistool te verwijderen.  Het pistool gebruiken dat door de fabrikant van de airless pomp voor het verspuiten van pleisters wordt voorgeschreven. Deze pistolen geven een hogere productie.
Druk: circa 150-180 bar.
Om een optimale verwerking en een goed eindresultaat te verkrijgen moet het materiaal een minimum temperatuur hebben van 10 °C. Bij verwerking uit de emmer materiaal eerst mechanisch doorroeren.

Nozzle: 0.035 - 0.045"
Verwerkingsdruk: 150 - 180 bar
Hoeveelheid lucht: > 6 l/min.

Schuurmiddel:
Vooraf testen, geadvisserde schuurkorrel 320

Opbouw van het verfsysteem

Afwerken
Met AkkordLeichtspachtel uitgevlakte oppervlakken kunnen na voldoende drogen (te herkennen aan een gelijkmatige, lichte kleur en een vast en hard oppervlak) kunnen na voorstrijken met CapaSil Primer afgewerkt worden met alle Caparol-dispersieverven, plastieken of Capadecor-glasweefsel, rauhfaser en textielbehang.

Indien afgewerkt wordt met een Caparol-kunstharssierpleisters moet voorgestreken worden met Putzgrund 610.

Verbruik

Ca. 1,2 kg/m2/mm laagdikte.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase. Temperatuur van het materiaal tijdens verwerking: >10 °C.

Droogtijd

Afhankelijk van bouwvocht, temperatuur en laagdikte ca. 12-48 uur.

Attentie

AkkordLeichtspachtel is niet geschikt voor toepassing in natte ruimten. Door toepassing van natuurlijke vulstoffen zijn geringe kleurverschillen mogelijk.

Op gladde en dichte ondergronden kunnen kleine luchtblaasjes ontstaan. Deze na een korte droogperiode nogmaals egaliseren.
Het moment van nabehandeling is afhankelijk van de plaatselijke temperatuur en luchtvochtigheid. Ontstaan bij de nabehandeling weer blaasjes dan is deze behandeling te vroeg gestart.

Op ruwe oppervlakken is een extra voor- of nabehandeling noodzakelijk.

Wordt afgewerkt met een dampdichte wandafwerking dan eerst een proefvlak maken. Bij langdurige vochtinwerking van de lijm kan de pleisterlaag aanweken en zacht worden.
Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing de blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product is niet kenmerkplichtig volgens de EU-grenswaarde.
Het product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en conserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden