caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/209614/060956_Caparol-Akkordspachtel_fein_HU_NL.png

Akkordspachtel fein en mittel

Gebruiksklare muur- en reparatieplamuur op basis van dispersie.
Uitsluitend binnen toe te passen.

Toepassing

Akkordspachtel fein is een universele reparatieplamuur om kleine beschadigingen als deuken en scheuren te repareren, pleisterwerk en beton uit te vlakken en een glad oppervlak van een fijne spuitstructuur te voorzien. Ook toe te passen als ondergrond onder Stucco Decor Di Luce en Stucco Satinato.

Eigenschappen

  • eenvoudige verwerking en af te messen
  • met water te verdunnen, milieuvriendelijk en reukarm
  • hecht uitstekend
  • geen krimp bij drogen, zakt niet in
  • droog te schuren, nat te vilten
  • waterdampdoorlatend
  • brandklasse  A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

  • 25 kg kunststof-emmer

Kleur

Wit.

Met maximaal 5 % CaparolColor of AmphiColor op kleur te brengen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Aanvullende producten

Caparol-Füllspachtel P als afdichting van voegen bij o.a. gipsplaten en betonnen plafondplaten.

In natte ruimten:
Akkordspachtel KF
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Afhankelijk van de ondergrond en toepassing een geschikt Caparol-voorstrijkmiddel toepassen.
Raadpleeg hiervoor het technische informatieblad nr. 650 Ondergronden en hun voorbehandeling.
Glanzende verflagen eerst opruwen.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1) Draagkrachtige,
normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende
pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279) Voorstrijken met
CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak
stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Verwerkingsmethode

Handmatig- of met de spuit te verwerken.

Handmatig aanbrengen als pleisterlaag

Caparol-Akkordspachtel voor verwerking goed omroeren en met een spaan van roestvrij staal opzetten. Na drogen vochtig maken en vilten of droog schuren. Na een passende consistentie-instelling is Caparol-Akkordspachtel fein ook met spuitapparatuur te verwerken (maximaal 5 % water toevoegen).

Na voldoende droging van de egalisatielaag kan structuurlaag in een fijne structuur worden aangebracht. De grofte van de structuur kan worden gevarieerd door de mate van verdunning en nozzllegrootte. De sprenkel laag is bijzonder geschikt voor plafonds die niet afgewerkt worden.

Geschikte spuitapparatuur:
Met alle gebruikelijke pleistermachines en de zwaardere airlesspompen. Bij Airless-pistool de filters verwijderen. Gebruik het door de machinefabrikant geadviseerde spuitpistool.
Om een optimale verwerking met de airless en een goed eindresultaat te verkrijgen moet het materiaal een minimum temperatuur hebben van 10 °C. Bij verwerking uit de emmer materiaal eerst mechanisch doorroeren.


Nozzle: 0,035–0,043″
Druk: ca. 150–180 bar
Capactteit: > 6 l/min.

Opbouw van het verfsysteem

Afwerking
Voor een afwerking met Sylitol Bio-Interior is een voorstrijklaag met CapaSil Primer vereist. Met Caparol-Akkordspachtel geëgaliseerde oppervlakken kunnen, na voldoende drogen, zonder voorstrijklaag met alle Caparol-dispersie- en latexverven of Capacryl geschilderd worden.

Voor een verdere behandeling met plastische materialen of met behang met glasweefsel, alsook textielbehang, is een voorstrijklaag met CapaSil Primer vereist. Voor kunstharspleisters een voorstrijklaag met Putzgrund 610 toepassen.

Verbruik

Ca. 1800 g/m2/mm laagdikte

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase. Temperatuur van het materiaal tijdens verwerking: >10 °C.

Droogtijd

Afhankelijk van bouwvocht, temperatuur en laagdikte 12-48 uur.

Reinigen gereedschap

Met water.

Attentie

Het moment van nabehandeling is afhankelijk van de plaatselijke temperatuur en luchtvochtigheid. Ontstaan bij de nabehandeling weer blaasjes dan is deze behandeling te vroeg gestart.

Caparol Akkordspachtel is niet geschikt voor toepassing in natte ruimten. Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing de blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen.

Op gladde en dichte ondergronden kunnen kleine luchtblaasjes ontstaan. Dit wordt verminderd door voor te strijken met CapaSil Primer. Deze na een korte droogperiode nogmaals egaliseren. Het moment van nabehandeling is afhankelijk van de plaatselijke temperatuur en luchtvochtigheid. Ontstaan bij de nabehandeling weer blaasjes dan is deze behandeling te vroeg gestart.
Op ruwe ondergronden kan een extra egaliserende behandeling noodzakelijk zijn.

Door toepassing van natuurlijke vulstoffen zijn geringe kleurverschillen mogelijk.
Wordt een spetterlaag aangebracht die onafgewerkt blijft staan, dan adviseren wij om de eglisatie- en spetterlaag met materiaal van hetzelfde chargenummer te gebruiken. Bij applicatie met speciale pleistermachines kan de nieuwe wormpomp en/of -slang verstopt raken. De gebruiksaanwijzing van de machinefabrikant raadplegen.
Bij toepassing als spettertechniek op wanden moet de laag met een Caparol-dispersieverf geschilderd worden. Daardoor kan de, voor wanden vaak noodzakelijke, duurzaamheid worden verhoogd.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product is niet kenmerkplichtig volgens de EU-grenswaarde.
Het product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, titaanwit, silicaat, water, additieven en busconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden