caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/57149/027197_Caparol_Fassaden-Feinspachtel_25KG_NL.png

Fassaden-Feinspachtel

Muurplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in een ondergrond tot een maximale dikte van ca. 1 mm. Kan toegepast worden op zowel pleisterlagen als beton.

Toepassing

Muurplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in een ondergrond tot een maximale laagdikte van ca. 1 mm. Kan toegepast worden op zowel pleisterlagen als beton.

Eigenschappen

  • weervast
  • reukarm en milieusparend
  • tot 0 mm te egaliseren
  • gemakkelijk te verwerken
  • hecht goed

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

4 kg en 25 kg.

Kleur

Naturel wit

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Volgens DIN EN 1062

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Waterdampdoorlaatbaarheid: < 0,14 m V1

Waterdoorlaatbaar (w-Waarde): > 0,1 - ≤ 0,5 [kg/(m· h0,5)] (laag),W2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid volgens DIN EN 998-1 is 1,5 N/mm2)
Nieuwe pleisterlagen 2‑4 weken onbehandeld laten bij ca. 20 °C en 65 % RLV. Bij ongunstige droogomstandigheden langer. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op grove, poreuze, licht zandende en oude pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Kritische ondergronden voorstrijken met Dupa-grund.

Beton

Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Op grove, poreuze, licht zandend of zuigend beton een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Sterk zuigende en poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Gladde, dichte oppevlakken voorstrijken met CapaGrund Universal. Op verweerde, sterk zuigende platen een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Vrijliggende platen aan voor- en achterzijde en diktekanten behandelen.

Goed hechtende dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Niet goed hechtende lak-, dispersie-verflagen en kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Verwerkingsmethode

Zowel als reparatie en egalisatielaag te gebruiken. Spaanslagen kunnen na aandrogen glad worden gemaakt. Fassaden-Feinspachtel is droog goed te schuren.

Laagdikte:
De ideale laagdikte ligt tussen de 0,5 en 1,0 mm. Per behandeling max. 1,0 mm laagdikte aanbrengen. Fassaden-Feinspachtel is tot 0 mm te egaliseren.

Opbouw van het verfsysteem

Nabehandeling:
Fassaden-Feinspachtel is bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur overschilderbaar.
Lagere temperaturen en een hogere RLV verlengen de droogtijd. Plaatselijk reparaties, afhankelijk van het gekozen verfsysteem, voorstrijken met CapaGrund Universal of AmphiSilan Primer. Pleisterlagen over het totale oppervlak kunnen zonder voorstrijken worden geschilderd. Bij afwerking met een sierpleister de ondergrond voorstrijken met Putzgrund 610.

Verbruik

Afhankelijk van de laagdikte vanaf 500-800 g/m2.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Na ca. 24 uur drogen bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid kan de Caparol Fassaden-Feinspachtel worden overgeschilderd.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Op Fassaden-Feinspachtel geen oplosmiddelhoudende voorstrijkmiddelen toepasen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product is niet kenmerkplichtig volgens de EU-grenswaarde.
Het product bevat max. < 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, calsiumcarbonaat, water, filmvormers en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Gemeentehuis Schagen

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden