caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/114351/041491_RepairAS_A_B_Gebinde_TIM_Kompo.png

Capadur Repair AS

Houtreparatiemiddel voor houten constructies binnen en buiten.
Twee componenten (2K)

Toepassing

Voor reparaties van houten constructiedelen die aangetast zijn. Tevens geschikt voor reparatie van beschadigingen en voor andere onderhoudswerkzaamheden aan geveltimmerwerk. Binnen en buiten toe te passen.

Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij
  • elastisch
  • uitstekend standvermogen, klinkt niet in
  • zeer goed te moduleren
  • goed te schuren, te boren en fresen
  • over te schilderen met vrijwel alle lakken en beitsverven van Caparol

Materiaalbasis

Epoxyhars

Verpakking

Set van twee kunststofkokers van elk 300 ml (component A + B)

Kleur

Kiefer (lichtbruin)

Opslag

Koel. Meegeleverde schroefdoppen voor aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten na gebruik.
Ongeopende verpakking maximaal 24 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

ca. 1,2 g/cm³    

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Maatvast-, beperkt maatvast- en niet maatvast houtwerk.

Houtrotschade aan houten bouwdelen worden veelal veroorzaakt door constructieve tekortkomingen. Deze tekortkomingen dienen voor het repareren met Capadur Rapair AS te worden opgelost.

Het vochtpercentage van het hout mag niet meer dan 15 % bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Controleer de houten bouwonderdelen op eventuele contructieve gebreken. Eventuele gebreken op vakkundige wijze herstellen. 

Scheuren en open houtverbindingen tot een breedte van ten minste 5 mm en een diepte van tenminste 5 mm uitfrezen. Slechte houtdelen volledig verwijderen door middel van frezen of zagen (geschikt gereedschap: fijne Multimaster of bolkopfrees van diverse leveranciers). Het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken.

Mengverhouding

Component A en B in verhouding 1:1 (volume)

Verwerkingsmethode

Mengen: Doseer in gelijke strengen van component A (stamcomponent/massa) en component B (verharder) met een dubbelloopse kitspuit op een harde kunststof ondergrond. Zorg ervoor dat het mengmassa niet te klein is, anders worden er gemakkelijk mengfouten gemaakt. Sluit de kokers met de meegeleverde afdekstukken weer af.

Meng beide componenten tot een egale kleur. Let op: grote, ingesloten luchtbellen verwijderen, de massa dun uitstrijken op het mengoppervlak. Schraap tijdens het mengen de spatels goed af.


Verwerking: Reparatieplek impregneren met Capadur Repair P door het materiaal met een kwast gelijkmatig op de reparatieplek aan te brengen. Na minimaal 20 minuten en maximaal 2 uur de Capadur Repair AS aanbrengen.
Let op! Primer mag niet geheel droog te zijn en overtollig materiaal voor droging met doeken verwijderen.

Breng een dunne laag Capadur Repair AS nat-in-nat aan in de reparatieholte. Vul de reparatie van binnen naar buiten verder op met Capadur Repair AS. Gebruik bij het afwerken van Capadur Repair AS eventueel kunststofbekistingsmateriaal. Zorg ervoor dat er geen grote luchtbellen in de reparatie verschijnen. Bij diepe reparaties de ruimte opvullen in dunnen lagen van maximaal 5 mm dik.

Reparatieplekken vullen met een gering overschot aan reparatiemateriaal. De volgende dag, na minimaal 16 uur (bij 20 °C en 60 % Relatieve luchtvochtigheid), kan de reparatie worden vlakgeschuurd of -geslepen.

Deelvervangingen worden met op maat gemaakte houten onderdelen ingelijmd met Capadur Repair P. Hierbij dient wel de lijmlaag, tussen het oude en het nieuwe hout, wel minimaal 5 mm dik te zijn. Alle contactvlakken mit Capadur Repair P behandelen en na minimaal 20 minuten en maximaal 2 uur wachttijd voegen volledig vullen Capadur Repair AS. Reparatiemassa poriënvrij aanbrengen en overtollig materiaal met een spatel of plamuurmes verwijderen.
                                           
Capadur Repair AS is geen plamuur, de diepte en/of breedte van de reparatie dient tenminste 5 mm te zijn.

Na het schuren kan de reparatie worden behandeld met Caparol primers en -lakken. Bij toepassing van producten van andere leveranciers dient de verdraagzaamheid te worden getest.

Verwerkingstijd

Potlife: ca. 30 Minuten bij 20 °C omgevingstemperatuur. De potlife wordt korter bij hogere temperaturen. Verwerking in de volle zon dient te worden vermeden.

Verwerkingsomstandigheden

  • materiaal, omgeving en ondergrondtemperatuur: minimaal 10 °C tot maximaal 30 °C
  • relatieve luchtvochtigheid:  ≤ 85 %.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheidstofdroogte schurenoverschilderbaarvolledig chemische en mechanisch te belasten
aantal uren41616 1)7 dagen
1) Met water te verdunnen en oplosmiddelhoudende grondverven, lakken en lasuren van Caparol. Tussenlagen altijd eerst schuren.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met speciale reinigingsdoeken of met DisboADD 419 Verdünner reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basis (component A)

Bevat: Bisfenol-F-epoxyhars MG <700,
Reactieproduct: Bisfenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld mo;eculairgewicht ≤ 700, 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexan, Formaldehyde, oligomeric reactiie products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, reaction products with acrylic acid.

Verharder (component B)
Bevat: m-Phenylenbis(methylamin), 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol, Trimethylhexan-1,6-diamin, Bis[(dimethylamino)methyl]phenol. 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Inhoudstoffen

Grondmassa (component A):
Epoxyhars, silicaat, bariumsulfaat

Verharder (component B):
Amineverharder, kunsthars, barimsulfaat, silicaatr, titaanwit, alcohol, additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl