caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/277632/073404_DISBON_DisboCOR_493_5kg_NL.png

DisboCOR 493 SpeedColor

Snel drogende en kleurechte lak voor metalen gevelelementen op basis van methacrylaat.

Toepassing

DisboCOR 493 SpeedColor is een beschermende coating voor gevels van hard-pvc, verzinkt staal, Coil-Coating, koper en aluminium (niet geëloxeerd). Als afwerking in kleur op beton en cementpleister.
Uitsluitend buiten toepassen.

Eigenschappen

 • sneldrogend
 • reversibel
 • UV- en weerbestendig
 • briljante kleuren
 • laklaag is goed te reinigen
 • bestand tegen alkaliën
 • snel bestand tegen regen

Materiaalbasis

Methacrylaalhars, oplosmiddelhoudend

Verpakking

 • 5 kg
 • 11 kg

Kleur

Basis voor o.a. RAL-, NCS- en 3D-Systeem PLUS-kleuren.

Standaardkleur: ca. RAL 9010

Kleurvast conform BFS nr. 26
Bindmiddel: Klasse A
Pigment: Groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat tot zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij opslaan. 
In originele, goed gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar.
Bij opslag bij lage temperatuur materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,2 kg/l (afhankelijk van de kleur)

Vlampunt

ca. 43 °C

Vastestofgehalte

ca. 61 - 66 vol. % (DIN EN ISO 3233-2),
afhankelijk van de kleur

Temperatuurbestendigheid

Droog: tot 60 °C

Vanaf ca. 55 °C en hoger wordt de verflaag zachter (thermoplastisch). Bij een lagere temperatuur wordt de verflaag weer hard. De weerstand tegen mechanische belasting neemt, vanaf ca. 55 °C met een steiging van de temperatuur, af.

Bestand tegen chemicaliën

Zeer goed bestand tegen minerale oliën, vet, was, schoonmaakmiddel en in water oplosbare zouten.

Geschikte ondergronden

Gevelementen van:
 • met Coil Coating behandeld
 • verzinkt staal
 • zink
 • aluminium (geen geëloxeerd aluminium)
 • koperlegering
 • hard-pvc
 • beton en cementpleister

Vanwege de snelle droging van de DisboCOR 493 SpeedColor moet de ondergrond vrij zijn van gaatjes en poriën. Op beton en cementpleisterwerk met (lucht)gaatjes kan blaasvorming ontstaan.


DisboCOR 493 SpeedColor is niet geschikt voor toepassing op daken.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

 • Oude verflagen / Coil Coating: Vooraf een proef zetten met DisboCOR 493 SpeedColor om de hechting en verdraagzaamheid te testen.  Draagkrachtige verflagen reinigen, bijv. door middel van waterstralen (informeer naar de plaatselijke verordeningen). Poederende lagen en niet goed hechtende verflagen geheel verwijderen. 
  Goed hechtende verflagen na reinigen opruwen. Roestplekken ontroesten, reinheidsgraad          PSa 2 ½, PMa of PSt 3 (DIN EN ISO 8501-2) en met een geschikte roestwerende primer plaatselijk bijwerken.
  Bij plaatselijk bijwerken vooraf een proef maken om kleurverschil te voorkomen.

Materiaalbereiding

Voor gebruik goed doorroeren en zonodig met DisboADD 499 iets verdunnen.

Verwerkingsmethode

 • met kwast
 • verfroller (kortharige lakroller)
 • Airless-spuitapparatuur
  Geschikt zijn Airless-apparatuur met zuigerpomp of membraampomp met voldoende capaciteit. Nozzle 0,010 inch of 0,25 mm, spuithoek 40 - 60° en 180 - 220 bar druk. Bij verwerking d.m.v. Airless-spuiten kan de DisboCOR 493 SpeedColor met maximaal 10 % DisboADD 499 verdund worden. 

Laagdikte

Drogelaagdikte: 75 µm (is 120 µm nat)

Opbouw van het systeem

 Ondergrond

Toepassing

Voorbehandeling
ondergrond

Grondlaag

Tussenlaag

Afwerklaag

 Met Coil Coating
 behandelde
 gevelbeplating
buitenreinigenDisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG 1) of Capalac 2K-EP-Haftgrund 1) of Capacryl
Aqua UniPrimer 1)

DisboCOR 493 SpeedColor 2)

DisboCOR 493 SpeedColor

 DisboCOR 493
 SpeedColor of
 vergelijkbare
 reversible coatings 
 (PMMA)
buitenreinigen DisboCOR 493 SpeedColor 2)

                   -

DisboCOR 493 SpeedColor

 Verzinkt staal en zinkbuitenBFS-Merkblatt Nr. 5DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG of Capacryl Aqua UniPrimer

DisboCOR 493 SpeedColor 2)

DisboCOR 493 SpeedColor

 Aluminium- en koperbuitenBFS-Merkblatt Nr. 6DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG of Capacryl Aqua UniPrimer

DisboCOR 493 SpeedColor 2)

DisboCOR 493 SpeedColor

 Hard-PVCbuiten

BFS-Merkblatt Nr. 22

DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG of Capacryl Aqua UniPrimer

DisboCOR 493 SpeedColor 2)

DisboCOR 493 SpeedColor

 Beton, cementpleisterbuitenreinigenDupa Fix GrundDisboCOR 493 SpeedColor 2)DisboCOR 493 SpeedColor
 1) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen en met DisboCOR 871
 2K-EP Phosphat of DisboCOR 872 2K-EP Primer ST plaatselijk bijwerken.
 2) Bij donkere, afwijkende kleuren en/of slechtdekkende kleuren (bijv. geel, rood en oranje) is een
 extra grond- of tussenlaag noodzakelijk.
 Let op! Op poedercoatings, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf een proef opzetten
 en de hechting testen.

DisboCOR 493 SpeedColor niet toepassen daar waar voordurend contact is met weekmakers  (bijv. met auto- en fietsbanden) en oppervlakken die constant of langdurig met water worden belast.

Horizontale, onbehandeld oppervlakken van borstweringen moeten vrij zijn van poriën en gaatjes en moeten voldoende neiging hebben. Deze oppervlakken met DisboPOX 420 E.MI PLUS voorstrijken en met DisboADD 942 afzanden. Vervolgens een tussen- en afwerklaag aanbrengen.

Verbruik

 • Theoretisch: 0,160 - 0,215 kg/m2 (is 135 - 180 ml/m2)

De verbruiken zijn richtgetallen en verschillen per ondergrond en/of applicatiemethode.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Nooit meer dan 0,240 kg/m2 of 200 ml/m2 per laag aanbrengen!

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De ideale verwerkingstemperatuur ligt
tussen de 10 °C en 25 °C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80 %.
De ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Niet verwerken in direct zonlicht, bij sterke wind, regen of op warme oppervlakken.

Wachttijd

Tussen grond- en afwerklaag of tussen de afwerklagen onderling moet de wachttijd minimaal 24 uur zijn.
Bij een temperatuur tussen van 5 en 10 °C is de wachttijd tot 48 uur.
Na een juiste voorbehandeling van de ondergrond kan een langere wachttijd worden aangehouden.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid

 • droogtegraad 1 (stofdroog): 1 uur
 • regenvast: 2 uur
 • overschilderbaar: 12 uur.

Lagere temperaturen, hoge luchtvochtigheid en een grotere laagdikte verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met DisboADD 499 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basis wit: 
Bevat: Nafta (aardolie), met waterstof behandeld, zwaar; Nafta, met waterstof behandeld, laag kookpunt, 2-Methoxy-1-methylethylaceta. t, Nafta (aardolie), hydrodesulfureerd, zwaar; Nafta, met waterstof behandeld, laagkookpunt, Butan-1-ol.
Let op!
Bij spuiten kunnen gevaarlijke druppels de longen binnendringen. Aerosol of nevel niet inademen.
Bevat Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Basis transparant:
Bevat: Nafta (aardolie), met waterstof behandeld, zwaar; Nafta, met waterstof behandeld, laag kookpunt, Nafta (aardolie), hydrodesulfureerd, zwaar; Nafta, waterstof behandeld, laag kookpunt, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, Butan-1-ol.
Bevat Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. < 360 g/l VOS.

Giscode

BSL50

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Technische informatie

Product recommendation:

Capacryl Aqua UniPrimer

DisboADD 499 Verdünner und Reiniger fur…

DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG

Dupa Fix Grund

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden