caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/258609/069067_DisboCOR_871_NL.png

DisboCOR 871 2K-EP Phosphat

Zinkfosfaatprimer op basis van epoxyhars. Toe te passen op staal en verzinkt staal

Toepassing

Corrosiewerende grondlaag voor toepassing op staalconstructies in een agressieve atmosfeer zoals industriële gebouwen, staalhoogbouw en bij belasting met zeewater (bijv. bruggen, pijpleidingen, industriële- en haveninstallaties).

Eigenschappen

 • geeft een grote bescherming van staalconstructies
 • bevat zinkfosfaat
 • alternatief voor zinkstof bij minder veeleisende omstandigheden
 • uitermate geschikt bij handmatig ontroesten
 • ook op verzinkte oppervlakken toe te passen
 • goed gekeurd en gecontroleerd volgens TL/TP-KOR-Stahlbauten, pagina 87

Materiaalbasis

2-K Epoxyhars met zinkfosfaat

Verpakking

 • 4 kg
 • 15 kg
 • 32 kg

Kleur

 • lichtgrijs
 • roodbruin, product-nr. 687.06

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking ca. 24 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

Getest en toegelaten volgens TL/TP-KOR-Stahlbauten, pagina 87.

Soortelijke massa

1,6 kg/l.

Vlampunt

Comp. A: 23 °C
Comp. B: 25 °C
Gemengd product: 24 °C

Vastestofgehalte

Vol. 59 % (DIN EN ISO 3233-2), afhankelijk van de kleur

Temperatuurbestendigheid

Droog: tot 100 °C, kortstondig tot 150 °C
Nat: tot 60 °C

Bestand tegen chemicaliën

In systeem bestand tegen industriegassen, rookgassen, verdunde anorganische zuren, verdunde logen en zoutoplossingen en diverse oplosmiddelen.
Niet geschikt bij langdurige water- en condensbelasting.

Geschikte ondergronden

 • staal
 • verzinkte oppervlakken
 • geschikte en draagkrachtige oude verflagen

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, vrij zijn van vet, vuil en stoffen die de hechting
kunnen verminderen.

Staal:
In een agressieve omgeving en/of bij een hoge corrosiebelasting het staal stralen tot reinheidsgraad Sa 2½. Bij een lagere belasting, bijv. binnen zonder condensatie en agressieve invloeden, handmatig ontroesten tot reinheidsgraad St 3 (DIN EN ISO 8501-1).

Verzinkte oppervlakken
:
Witte aanslag (roest) en verontreiniging door schuren, alkalisch reiningsmiddel of aanstralen volgens DIN EN ISO 12944-4 (wapperen) verwijderen. Plaatselijke roestplekken handmatig verwijderen St 3 en met DisboCOR 871 2K-EP Phosphat bijwerken.

Oude verflagen

De oude verflaag op hechting testen en of deze geschikt is om overgeschilderd te worden. Bij twijfel een proefvlak maken.

Goed hechtende, oude verflagen reinigen en schuren. Plaatselijke roestvorming ontroesten volgens reinheidsgraad PSa 2½, PMa of St 3 (DIN EN ISO 8501-2) en met DisboCOR 871 2K-EP Phosphat behandelen (plaatselijk bijwerken). 

Als alternatief kunnen oude verflagen door middel van hogedruk waterstralen met roterende spuitkop tot de goede verflaag of metalen ondergrond voorbehandeld worden tot een minimaal reinheidsgraad Wa 2½ (ISO 8501-4 : 2021), vliegroestgradatie M.

Niet goed hechtende verflagen geheel verwijderen door middel van stralen Sa 2½ (DIN EN ISO 8501-1), handmatig ontroesten St 3 (DIN EN ISO 8501-1) of hogedruk waterstalen met roterende kop, minimaal Wa 2½ (ISO 8501-4; 2021, vliegroestgradatie M.

Materiaalbereiding

Comp. A goed doorroeren, comp. B toevoegen en grondig machinaal mengen (ca. 3 minuten) met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal omtoppen in een andere emmer en nogmaals grondig roeren.
Maak zoveel materiaal aan als welke verwerkt kan worden binnen de gestelde tijd.

Mengverhouding

Comp. A: 90 gew. delen
Comp. B: 10 gew. delen

Verwerkingsmethode

 • strijken
 • rollen
 • Airless-spuitapparatuur (nozzle 0,014 - 0,019 inch of 0,35 - 0,48 mm en 160 - 220 bar)
Bij lage temperaturen tot max. 3 % en bij spuiten tot max. 5 % met DisboADD 419 verdunnen.

Laagdikte

Drogelaagdikte: 80 µm, is 135 µm nat.

Opbouw van het systeem

Staal:
Grondlaag: 1 - 2 x DisboCOR 871 2K-EP Zwischenschicht EG.
Tussenlaag: 1 - 2 x DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG
Afwerklaag: 1 - 2 x DisboCOR 875 2K-PU Finish EG of DisboCOR 876 2K-PU Finish

Verzinkte oppervlakken
:
Grondlaag: 1 - 2 x DisboCOR 871 2K-EP Phosphat
Tussenlaag: 1 - 2 x DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG
Afwerklaag: 1 - 2 x DisboCOR 875 2K-PU Finish EG of DisboCOR 876 2K-PU Finish

Oude verflagen
:
Grondlaag: 1 - 2 x DisboCOR 871 2K-EP Phosphat
Tussenlaag: 1 - 2 x DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG
Afwerklaag: 1 - 2 x DisboCOR 875 2K-PU Finish EG of DisboCOR 876 2K-PU Finish

Verbruik

Theoretisch rendement: 0,22 kg/m2 voor 80 µm drogelaagdikte
Praktisch rendement: ca. 0,26 -0,33 kg/m2 voor 80 µm drogelaagdikte

Het verbruik is ondermeer afhankelijk van soort ondergrond en wijze van applicatie.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Potlife:
 • bij 10 °C: ca. 12 uur
 • bij 20 °C: ca. 8 uur
 • bij 30 °C: ca. 5 uur

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en de relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Tussen DisboCOR 871 2K-EP Phosphat: min. 12 uur (bij 23 °C)
Tussen DisboCOR 871 2K-EP Phosphat en DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG: 1 - 3 dagen (bij 23 °C)

De wachttijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Na de juiste voorbehandeling van de ondergrond kan ook na 6 maanden nog afgewerkt worden.

Droogtijd

Voor 80 µm drogelaagdikte, bij 23 °C:

 • droogtegraad 1 (stofdroog): 60 min
 • droogtegraad 4 (handvast): 6,5 uur
 • droogtegraad 6 (stapelbaar): 12 uur

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze reinigen.
Bij apparatuur die niet bestand is tegen langdurig gebruik moet voor het einde van de potlife gereinigd worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Comp. A: (lichtgrijs)
Bevat:  gemengd product van Bisfenol-A-Epichloorhydrine; Epoxyhars (gemiddeld moleculegewicht ≤ 700), Xyleen, Oxiraan, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Comp. A:
(roodbruin)
Bevat: gemengd product van Bisfenol-A-Epichloorhydrine; Epoxyhars (gemiddeld moleculegewicht ≤ 700), Xyleen, Oxiraan, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Comp. B
Bevat: Xyleen, Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Polymeer van Formaldehyde met Aminobenzol, hydriert, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-Phenylenbis(methylamine), 3,6-Diazaoctanethylendiamine.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010).
Dit product bevat max. < 450 g/l VOS.

Giscode

RE70

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Product recommendation:

DisboADD 419 Verdünner und Reiniger fur…

DisboCOR 870 2K-EP Zinkstaub

DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG

DisboCOR 875 2K-PU Finish EG

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden