caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/278045/073612_DISBON_DisboCOR_872_12_25kg_1_75kg_NL.png

DisboCOR 872 2K-EP Primer ST

Primer op basis van epoxyhars met aluminium pigmenten voor toepassing op staal en verzinkte oppervlakken

Toepassing

Corrosiewerende grondlaag op basis van 2K-epoxyhars. De coating heeft een hoog vastestofgehalte (geeft een dikke laag), hard nog uit bij een lage temperatuur en is uitermate geschikt voor toepassing op staal, verzinkte oppervlakken en aluminium. De coating is binnen en buiten toe te passen. Speciaal voor onderhoud en herstelwerkzaamheden op voorbehandelde ondergronden van overloopgebieden zoals  bijv. bij opslagtanks, in chemische fabrieken, elektriciteitscentrales, op bruggen, staalconstructies in het kustgebied etc.

Eigenschappen

 • droogt snel
 • oppervlaktolerant
 • hard uit tot 0 °C
 • uitermate geschikt op handmatig ontroeste of d.m.v. waterstralen voorbehandelde oppervlakken
 • ook op verzinkte oppervlakken en aluminium toe te passen
 • in geschikt systeem is C5 very high mogelijk (DIN EN ISO 12944-5)

Materiaalbasis

2-K Epoxyhars
Roestwerende primer met zinkfosfaat als actief pigment en aluminium- en ijzerglimmerpigmenten voor een betere beschermende werking.

Verpakking

 • 4 kg
 • 14 kg
 • 32 kg

Kleur

 • zilvergrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking ca. 24 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,5 kg/l

Vlampunt

Comp. A: 28 °C
Comp. B: 30 °C
Gemengd product: 28 °C

Vastestofgehalte

Vol. 75 % (DIN EN ISO 3233-2)

Temperatuurbestendigheid

Droog tot 150 °C, kortstondig tot 200 °C

Bestand tegen chemicaliën

In systeem bestand tegen industriegassen, rookgassen, verdunde anorganische zuren, verdunde
logen en zoutoplossingen en diverse oplosmiddelen. Bestand tegen tijdelijke blootstelling aan condenswater. Niet geschikt bij langdurige waterbelasting.

Geschikte ondergronden

 • staal
 • verzinkte oppervlakken
 • aluminium
 • geschikte en draagkrachtige verflagen

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, vrij zijn van vet, vuil en stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Staal: 
In een agressieve omgeving en/of bij een hoge corrosiebelasting het staal stralen tot reinheidsgraad Sa 2½. Bij normale atmosferische omstandigheden handmatig ontroesten tot reinheidsgraad St 2 (DIN EN ISO 8501-1). Tinder volledig verwijderen.

Verzinkte oppervlakken:
Witte aanslag (roest) en verontreiniging door schuren, alkalisch reiningsmiddel of aanstralen volgens DIN EN ISO 12944-4 (wapperen) verwijderen. Plaatselijke roestplekken handmatig verwijderen St 2.

Aluminium:
Oppervlak opruwen door middel van schuren of licht aanstralen (wapperen). Buiten altijd licht aanstralen (zweepstralen).

Oude verflagen:
De oude verflaag op hechting testen en of deze geschikt is om overgeschilderd te worden. Bij twijfel een proefvlak maken.

Goed hechtende, oude verflagen reinigen en schuren. Plaatselijke roestvorming ontroesten volgens reinheidsgraad PSa 2½, PMa of St 2 (DIN EN ISO 8501-2).

Als alternatief kunnen oude verflagen door middel van hogedruk waterstralen met roterende spuitkop tot de goede verflaag of metalen ondergrond voorbehandeld worden tot een minimaal reinheidsgraad Wa 2 (ISO 8501-4 : 2021), vliegroestgradatie M.

Niet goed hechtende verflagen geheel verwijderen door middel van stralen Sa 2½ (DIN EN ISO
8501-1), handmatig ontroesten St 2 of hogedruk waterstalen met roterende kop, minimaal Wa 2, vliegroestgradatie M.

Materiaalbereiding

Comp. A goed doorroeren, comp. B toevoegen en grondig machinaal mengen (ca. 3 minuten) met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal omtoppen in een andere emmer en nogmaals grondig roeren.
Maak zoveel materiaal aan als welke verwerkt kan worden binnen de gestelde tijd.

Mengverhouding

Comp. A: 88 gew. delen
Comp. B: 12 gew. delen

Verwerkingsmethode

 • met de kwast
 • rollen
 • Airless-spuitapparatuur (nozzle 0,014 - 0,019 inch of 0,35 - 0,48 mm en 160 - 220 bar)
Bij lage temperaturen tot max. 3 % en bij spuiten tot max. 5 % met DisboADD 419 verdunnen.

Laagdikte

Drogelaagdikte: 80 - 160 µm in één laag (80 µm is 105 µm nat).

Opbouw van het systeem

Staal, verzinkte oppervlakken, aluminium, oude verflagen:
Grondlaag: 1x DisboCOR 872 2K-EP Primer ST
Tussenlaag: 1 - 2x DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG
Afwerklaag: 1 - 2x DisboCOR 875 2K-PU Finish EG of DisboCOR 876 2K-PU Finish

Verbruik

Theoretisch rendement: 0,16 kg/m2 voor 80 µm drogelaagdikte
Praktisch rendement: ca. 0,19 - 0,24 kg/m2 voor 80 µm drogelaagdikte

Het verbruik is ondermeer afhankelijk van soort ondergrond en wijze van applicatie.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Potlife:
 • bij 10 °C: ca. 6 uur
 • bij 20 °C: ca. 3 uur
 • bij 30 °C: ca. 2 uur

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 0 °C en de relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Minimaal 3 uur (bij 23 °C)

De wachttijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Na de juiste voorbehandeling van de
ondergrond kan ook na 6 maanden nog afgewerkt worden.

Droogtijd

Voor 80 µm drogelaagdikte bij 23 °C:

 • droogtegraad 1 (stofdroog): 1 uur
 • droogtegraad 4 (handvast): 4 uur

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze reinigen.
Bij apparatuur die niet bestand is tegen langdurig gebruik moet voor het einde van de potlife gereinigd worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Comp. A: (zilvergrijs)
Bevat: Bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propan, gemengd product: Bisfenol-A-Epichloorhydrine; Epoxyhars (gemiddeld moleculegewicht ≤ 700), Butan-1-ol, fenol, methylstyroliseerd, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivaten. 

Comp. B:
Bevat: Xyleen, Butan-1-ol.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010).
Dit product bevat max. < 450 g/l VOS.Giscode

RE70

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Product recommendation:

DisboADD 419 Verdünner und Reiniger fur…

DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG

DisboCOR 875 2K-PU Finish EG

DisboCOR 876 2K-PU Finish

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden