caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/258623/069068_DisboCOR_873_1_NL.png

DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG

Corrosiewerende coating als tussenlaag op basis van 2K-epoxyhars met ijzerglimmer. Tevens hechtlaag op verzinkte oppervlakken en diverse soorten metaal

Toepassing

Corrosiewerende tussenlaag op basis van epoxyhars. Toe te passen op alle staalconstructies buiten zoals pijpleidingen, bruggen- en hallenbouw etc. Hecht uitstekend op vuurverzinkt staal, geeft een hoge mechanische weerstand en een langdurige bescherming in systeem tegen roest.

Eigenschappen

 • universele tussenlaag, verbetert de hechting
 • robuust en hoog te belasten
 • hoge bescherming tegen roest
 • hecht uitstekend op diverse metalen ondergronden
 • over te schilderen met vrijwel alle EP- en PU-coatings
 • goed gekeurd en gecontroleerd volgens TL/TP-KOR-Stahlbauten, pagina 87

Materiaalbasis

2-K Epoxyhars met ijzerglimmer

Verpakking

 • 4 kg
 • 15 kg
 • 32 kg

Kleur

DB 701
DB 703, product-nr. 687.13

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking ca. 24 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

Goed gekeurd en gecontroleerd volgens TL/TP-KOR-Stahlbauten, pagina 87.

Soortelijke massa

ca. 1,6 kg/l

Vlampunt

Comp. A: 23 °C
Comp. B: 25 °C
Gemengd product: 24 °C

Vastestofgehalte

ca. vol. 60 % (DIN EN ISO 3233-2), afhankelijk van de kleur

Temperatuurbestendigheid

Droog: tot 150 °C
Nat: tot 80 °C

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen afvalwater, verdunde anorganische zuren, verdunde logen, vet en olie. Incidenteel bestand tegen oplosmiddelen en brandstoffen.

Geschikte ondergronden

In systeem:
 • staal
 • verzinkte oppevlakken
 • geschikte en draagkrachtige oude verflagen
 • edelstaal en aluminium

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, vrij zijn van vet, vuil en stoffen die de hechting kunnen verminderen.


Grond-, tusselaag of oude verflagen
:
De oude verflaag op hechting testen en of deze geschikt is om overgeschilderd te worden. Bij twijfel een proefvlak maken.

Goed hechtende, oude verflagen reinigen (volgens DIN EN ISO 8504) en schuren. Plaatselijke roestvorming ontroesten volgens reinheidsgraad PSa 2½, PMa of St 3 (DIN EN ISO 8501-2) en met een geschikte grondlaag behandelen (plaatselijk bijwerken). Bij plaatselijk bijwerken vooraf de kleur bepalen.

Als alternatief kunnen oude verflagen door middel van hogedruk waterstralen met roterende spuitkop tot de goede verflaag of metalen ondergrond voorbehandeld worden tot een minimaal reinheidsgraad Wa 2 (ISO 8501-4 : 2021), vliegroestgradatie M.

Niet goed hechtende verflagen geheel verwijderen door middel van stralen Sa 2½ (DIN EN ISO 8501-1), handmatig ontroesten St 3 (DIN EN ISO 8501-1) of hogedruk waterstalen met roterende kop, minimaal Wa 2 (ISO 8501-4; 2021, vliegroestgradatie M.

Verzinkte oppervlakken:
Witte aanslag (roest) en verontreiniging door schuren, alkalisch reiningsmiddel of aanstralen volgens DIN EN ISO 12944-4 (wapperen) verwijderen. Plaatselijke roestplekken handmatig verwijderen St 3 en met DisboCOR 871 2K-EP Phosphat bijwerken.
 
Edelstaal, aluminium: 
Alle soorten van verontreiniging verwijderen. De ondergrond aanstralen (wapperen).

Materiaalbereiding

Comp. A goed doorroeren, comp. B toevoegen in de juiste mengverhouding en grondig machinaal mengen (ca. 3 minuten) met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal omtoppen in een andere emmer en nogmaals grondig roeren. Maak zoveel materiaal aan als welke verwerkt kan worden binnen de gestelde tijd.

Mengverhouding

Comp. A: 90 gew. delen
Comp. B: 10 gew. delen

Verwerkingsmethode

 • strijken
 • rollen
 • Airless-spuitapparatuur (nozzle 0,014 inch of 0,35 mm en 150 - 220 bar)

Verdunnen met max. 3 % DisboADD 419 bij verwerking bij een lage temperatuur en bij spuiten met max. 5 %.

Laagdikte

Drogelaagdikte: 80 µm, is 135 µm nat.

Opbouw van het systeem

Staal
Grondlaag: 1 x DisboCOR 870 2K-EP Zinkstaub, 1 - 2 x DisboCOR 871 2K-EP Phosphat of 1 - 2 x DisboCOR 872 2K-EP-Primer ST
Tussenlaag: 1 - 2 x DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG

Afwerklaag: 1 -2 x DisboCOR 875 2K-PU Finish EG of DisboCOR 876 2K-PU Finish

Verzinkte oppervlakken:

Grondlaag: 1 x DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG
Afwerklaag: 1 x DisboCOR 875 2K-PU Finish EG of DisboCOR 876 2K-PU Finish

Edelstaal en aluminium:

Grondlaag: 1 - 2 x DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG
Afwerklaag: 1 x DisboCOR 875 2K-PU Finish EG of 1 x DisboCOR 876 2K-PU Finish

Verbruik

Theoretisch rendement: 0,21 kg/m2 voor 80 µm drogelaagdikte
Praktisch rendement: ca. 0,25 - 0,31 kg/m2 voor 80 µm drogelaagdikte

Verwerkingstijd

Potlife:
 • bij 10 °C: ca. 12 uur
 • bij 20 °C: ca. 8 uur
 • bij 30 °C: ca. 5 uur

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en de relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Tussen DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG en EP-Beschichtungen: ca. 1 dag.
Tussen DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG en andere coatings: ca. 1 dag.

De wachttijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
Na de juiste voorbehandeling van de ondergrond kan een langere wachttijd worden aangehouden.
Bij inwerking van UV-stralen max. 14 dagen, daarna een geschikte voorbehandeling van de ondergrond toepassen.

Droogtijd

Voor 80 µm drogelaagdikte, bij 23 °C:
Droogtegraad 6 (stapelbaar):
 • bij 5 °C: 12 uur
 • bij 23 °C: 6 uur

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze reinigen.
Bij apparatuur die niet bestand is tegen langdurig gebruik moet voor het einde van de potlife gereinigd
worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Comp. A: (kleur DB 701)
Bevat: gemengd product van Bisfenol-A-Epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld moleculegewicht ≤ 700), Xyleen, Butaan-1-ol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Comp. A, (kleur DB 703) 
Bevat: gemengd product van Bisfenol-A-Epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld moleculegewicht ≤ 700), Xyleen, Butaan-1-ol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Comp. B: 
Bevat: Xyleen, Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Polymeer uit Formaldehyde met Aminobenzol, hydreerd, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-fenylenbis(methylamine), 3,6-Diazaoctanethylendiamine. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Het VOS-gehalte van dit product is volgens de richtlijn 2004/42/EG:
Comp. A (DB 701) bevat < 22 % = < 380 g/l VOS.
Comp. A (DB 703) bevat < 20 % = < 370 g/l VOS.
Comp. B bevat < 67 % = < 610 g/l VOS.

Giscode

RE70

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI
worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Product recommendation:

DisboADD 419 Verdünner und Reiniger fur…

DisboCOR 870 2K-EP Zinkstaub

DisboCOR 871 2K-EP Phosphat

DisboCOR 873 2K-EP Zwischenschicht EG

DisboCOR 875 2K-PU Finish EG

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden