caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/216204/061729_Perimeterplatte_weiss_1_NL.png

Capatect Perimeterdämmplatte 115

Gevelisolatieplaat van geëxpandeerd polystyreen (EPS) volgens
DIN EN 13163 voor het isoleren van muren onder het maaiveld

Toepassing

Capatect Perimeterdämmplatten 115 worden toegepast als isolatie op basements (onder en boven het
maaiveld) welke door waterindringing W1.1-E en W1.2-E volgens DIN 18533-1 (voldoet ook aan DIN
18195-4) en spatwater (W4-E) worden belast.

Toe te passen tot 3 meter onder het maaiveld.

Bij samenhangend of gelaagde grond waarbij staand- of grondwater voorkomt een drainage aanbrengen volgens DIN 4095.

Niet toepassen bij optrekkend vocht (veelal tot 30 cm boven het grondwaterpeil) en drukkend water.

De moment belasting van het verkeer van meer dan 5 kN/m2 van het aangrenzend gebied moet op
een afstand van minstens 3 meter ten opzichte van het gevelisolatiesysteem worden gehouden.

Bij afwijkende situaties advies vragen bij DAW Nederland.

Eigenschappen

  • type: EPS PW conform DIN 4108-10
  • gemeten warmtegeleiding 0,035 W/mK bij basements buiten en onder het maaiveld met een waterinwerking W4-E
  • gemeten warmtegeleiding 0,039 W/mK bij basements buiten en onder het maaiveld met een waterinwerking W1.1-E en W1.2-E (voldoet aan DIN 18195-4)
  • goedgekeurd voor toepasen onder het maaiveld van 60 tot 300 mm
  • moeilijk brandbaar conform DIN 4102-1
  • kwaliteitscontrole conform DIN EN 13163
  • vormvast en krimpvrij
  • waterdicht
  • bevat geen FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD
  • de volgende pleisterlaag hecht goed door gestructureerd oppervlak

Kleur

Wit of rose.
Oppervlakte is gestructureerd.

Opslag

Droog, tegen vocht en UV-licht beschermen.
Niet onafgedekt buiten laten staan.

Warmtegeleiding

Gemeten waarde warmtegeleiding λ in systeem:
0,035 W/(mK) t.o.v. buitenlucht (basements)
0,039 W/(mK) onder maaiveld (Perimeter)

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

40/100 conform DIN EN 12086

Drukspanning bij 10% stuik

≥ 150 kPa

Stortgewicht

≤ 30 kg/m³

Brandweerstand

Klasse E conform DIN EN 13501-1

Bouwstofklasse

B1 conform DIN 4102-1

Capillaire wateropname

≤ 3 vol. % conform DIN EN 12087 bij langdurige en totale onderdompeling in water.

Product-nr.

115Afmeting isolatieplaat: 1.000 x 500 mm
Zijkant: stomp
dikte: 60-300 mm Perimeterdämmplatten Type PW
dikte: 20-50 mm Sockeldämmplatten

Vraag naar de leveringsmogelijkheden en leveringstijden.

Het te isoleren gebouw moet voor het aanbrengen van de Capatect Perimeterdämmplatten 115
voldoen de afdichtingseisen volgens DIN EN 18533-1 (ook DIN 18195-4). De ondergrond moet
absoluut waterdicht zijn.

Beschadigde platen mogen niet verwerkt worden.

Niet afgewerkte isolatieplaten tegen vocht beschermen. Zo snel mogelijk de plaat afwerken met de
wapeningspleister of met geschikt vulgrond afdekken.

Is er kans op beschadiging van de isolatieplaat dan moeten afdoende beschermende maatregelen
worden getroffen.

Neem voldoende maatregelen zodat geen water (bijv. slagregen, water vanaf de steiger etc. ) tussen de aangebrachte isolatieplaat en ondergrond kan komen.

Een afscheiding tussen het basement en de gevelisolatie kan het beste worden uitgevoerd door een
iets dikkere isolatieplaat/sokkellijst toe te passen

Een overgang gelijk aan het geveloppervlak is ook mogelijk.

Bij isolatie onder het maaiveld moet tot ca. 5 cm boven het maaiveld een waterdichte afwerking
worden aangebracht.

Eventuele aanwezige bouwdilataties moeten in het gevelisolatiesysteem worden overgenomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, egaal (DIN 18202 en 18203) en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. 

Voordat de isolatiewerkzaamheden worden gestart moeten voldoende beschermende maatregelen worden getroffen tegen weersinvloeden.

Verwerkingsvoorschriften van de toe te passen lijm moeten worden nageleefd.

Verbruik

1 m²/m²

Aanbrengen isolatieplaat

De isolatieplaten in halfsteensverband aanbrengen. De platen moeten dicht tegen elkaar, zonder naad,
worden aangebracht. Kruisvoegen mogen niet voorkomen. Op hoeken de isolatieplaat vertand
aanbrengen en goed aandrukken.

De isolatieplaten verlijmen met een geschikte Capatectlijm. Raagpleeg het technisch Informatieblad
van het betreffende product.

Geen lijm op de zijkanten van de isolatieplaat aanbrengen.

Bij toepassing als Perimeterdämmplatte (toepassing onder het maaiveld) mag de isolatieplaat niet
kunnen verschuiven. Lijm aanbrengen uitsluitend in dotten is dan toegestaan. Bij bitumenafdichting is
verlijmen met bijv. Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114.

Geen dikke lijmlagen toepassen om oneffenheden is het oppervlak van de isolatieplaten te
voorkomen.

Afhankelijk van de soort ondergrond de bij het systeem behorende lijm op de isolatieplaat aanbrengen
in de zogenaamde punt-worstmethode. Minimaal 40 % van het plaatoppervlak moet bedekt zijn met
lijm. Op zeer gladde ondergronden kan de lijm ook met een getande spaan worden aangebracht. Deze
methode toepassen tot ca. 30 cm onder het maaiveld.

Een zichtbare overgang door verschillende methodes van verlijming moet voorkomen worden.

De stootvoeg van de isolatieplaat mag niet gelijk liggen met de aansluitingsnaad van twee
verschillende ondergronden. De plaatnaad moet minimaal 10 cm overbruggend worden aangebracht
en moet aan beide zijde van de ondergrond zijn voorzien van lijm.

Bij overgangen naar een ander ondergrond of bij voegen moet de isolatieplaat minimaal 10 cm
overlappend worden aangebracht.

Indien er ruimte tussen de platen ontstaat < 0,5 cm deze opvullen met Capatect-Füllschaum B1.
Bredere voegen met stroken isolatieplaat afdichten.

Indien nodig de isolatieplaat conform de voorschriften extra mechanisch verankeren door middel van
pluggen.

Het is aan te bevelen om een duidelijke afscheiding te maken tussen de basement-isolatie en de
gevelisolatie middels een klein niveauverschil. Indien gewenst kan de isolatiedikte gelijk blijven.

Breng de Perimeter-isolatie aan tot op de fundering om zo een koudebrug te voorkomen.
Neem passende maatregelen om een overvloed aan water goed te kunnen afvoeren, bijvoorbeeld
door middel van een drainagesysteem conform DIN 4095.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

De Narcistuin Den Helder

133 Woningen Nulland

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden