caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/91436/035756_Capatect_LS_Fasserdaemmplatte_Vb_101_CMYK.png

Capatect MW-LS-Fassadendämmplatte VB 101

Gevelisolatieplaat van staande minerale vezels conform
DIN EN 13162. Beide zijden gecoat, toepassing WAP-zh.

Toepassing

Mechanisch te belasten en onbrandbare lamellen gevelisolatieplaat voor het Capatect-gevelisolatiesysteem A. Bevestiging door middel van lijm en dübels.

Eigenschappen

  • onbrandbaar, A1 conform DIN 4102 / DIN EN 13501
  • toepassingtype WAP-zh
  • beide zijde anorganisch behandeld
  • steenwol is waterafstotend gehydrofobeerd
  • vormvast
  • lange levensduur
  • kan niet rotten
  • diktekanten stompmedische verwerkingsklasse: bevat geen GefStoffV, TRGS 905 en EG-Richtl. 97/69 (Anm. Q)

Kleur

Bruin-geel

Opslag

Droog, tegen vocht beschermen. Niet onafgedekt buiten laten staan.

Warmtegeleiding

0,041 [W/(m · K)] volgens DIN 4108

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ ≈ 1 volgens DIN 12086

Drukspanning bij 10% stuik

≥ 50 kPa volgens DIN EN 826

Schuifsterkte

≥ 20 kPa volgens DIN EN 12090

Temperatuurbestendigheid

tot 150 ° C toe te passen

Stortgewicht

ca. 80 kg/m3 ±15 %

Smeltpunt

> 1000 ° C volgens DIN EN 13501

Gecertificeerde keuringscontrole

door FIW München

Afscheursterkte loodrecht op oppervlak

≥ 80 kPa volgens DIN EN 1607

Aanvullende producten

101
Dikte isolatieplaat
(mm)
Afmeting isolatieplaat
1200 x 200 mm
Product-nr.Verpakking/m2
in krimpfolie
40101/042,88
50101/051,92
60101/061,92
70101/071,92
80101/081,44
100101/100,96
120101/120,96
140101/140,96
160101/160,96
180101/180,96
200101/200,96
220101/220,48
240101/240,48
260101/260,48
280101/280,48
300101/300,48

Vanaf ≥260 mm niet gecoat
Speciale dikten op aanvraag
Bij een dikte vanaf >200 mm is speciale toestemming nodig. Vraag om advies.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, draagkrachtige oude pleisterlagen en goed hechtende verflagen die geschikt zijn voor verlijming over het gehele oppervlak.
De ondergrond moet voldoende vlak zijn.

Platen in de houtbouw volgens toelating Z-33.47-859 "WDVS voor het toepassen op plaatmateriaal in houtbouw met verlijmde isolatieplaten" zoals bijv. spaanplaten volgens DIN EN 312 Type P5 of P7 of OSB-Platen geschuurd volgens DIN EN 300.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Ontkistingsmiddelen grondig verwijderen. Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen. Holtes open hakken en repareren. Een zuigende, zanderige en poederende ondergrond tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-Konzentrat 111 voorstrijken.

Verbruik

1 m2/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur omgevings/ en ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C.

Verlijmen van de isolatieplaat

Machinale verwerking (lijm op totale oppervlak)
De juiste lijm machinaal op de ondergrond spuiten in een laagdikte van ca. 10 mm. Direct daarna de laag met een vertande spaan egaal verdelen (de soort vertanding is afhankelijk van de ondergrond). De isolatieplaat direct is de nog natte lijm schuivend aanbrengen en voorzichtig aandrukken. Om aandrogen van de lijm te voorkomen nooit meer lijm aanbrengen dan wat direct met de isolatieplaat kan worden afgedekt.
 
Machinale verwerking (lijm in stroken)
De juiste lijm machinaal in worststroken verticaal op de ondergrond spuiten (hechtvlak moet ≥ 50% zijn). De worststroken moeten ca. 5 cm breed zijn en in het midden ca. 10 mm dik. De afstand tussen de worststroken mag niet meer zijn dan 10 cm. De isolatieplaat direct is de nog natte lijm schuivend aanbrengen en voorzichtig aandrukken. Om aandrogen van de lijm te voorkomen nooit meer lijm aanbrengen dan wat direct met de isolatieplaat kan worden afgedekt. Oneffenheden tot ca. 1 cm kunnen met lijm worden weggewerkt. Zonodig de ondergrond vooraf egaliseren.

De isolatieplaten in steensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen.
Indien er ruimte tussen de platen ontstaat, ≤ 5 mm, deze opvullen met isolatiestroken of Capatect-Füllsschaum B1. Niveauverschillen tussen de platen onderling moeten voorkomen worden. Bij een overgang naar een andere ondergrond of bij voegen moet de isolatieplaat minimaal 10 cm overlappend worden aangebracht.
Mechanische bevestiging door middel van dübels conform de voorschriften aanbrengen.
De verlijmde isolatieplaat tegen vocht beschermen en direct voorzien van de wapeningslaag.

Toepassing als branwerende laag
Wordt de Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101 als brandwerende laag toegepast, dan moet de isolatieplaat over het gehele oppervlak verlijmd worden en extra mechanisch bevestigd worden met pluggen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving..

Toelating

Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-1091
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-33.84-1185
Z-33.84-1130

ETA-08/0304
ETA-10/0436

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl