caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/251368/067343_Ohne_Name_NL..png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Minerale mortel voor het verlijmen van isolatieplaten en voor het aanbrengen van de wapeningspleister in Capatect gevelisolatie-systemen.

Toepassing

Minerale poedermortel als lijm- en wapeningsmortel met een laagdikte van 3 tot 4 mm.

Eigenschappen

  • pleistermortel volgens DIN EN 998-1
  • met hoogwaardige toeslagstoffen
  • hoge plakkracht op vrijwel alle ondergronden
  • waterafstotend
  • bijzonder goed waterdampdoorlatend
  • lange ‘open tijd’
  • mineraal bindmiddel met gemodificeerde toeslagstoffen
  • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Verpakking

25 kg zak, 800 kg OneWay-container, 1,3 ton BigBag of silo.

Kleur

Lichtgrijs.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Materiaal is 12 maanden chromaatarm.
Silo's bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken.
In originele, gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Warmtegeleiding

0,45 W/(m · K)

Schudgewicht

ca. 1,4 kg/dm3 volgens DIN EN 1015-10

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ ≤ 25 volgens DIN EN 1015-19

Wateropname

≤ 0,5 kg/m2√h volgens ETAG 004

Drukvastheid

Klasse CS IV volgens DIN EN 998-1

Hechttreksterkte

≥ 0,3 N/mm volgens DIN EN 1015-12

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt

w2 c ≤ 0,20 kg/m2 · min0,5 conform DIN EN 1015-18

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel volgens DIN EN 197-1
Kunstharsdispersie-poeder

Capillaire wateropname

w ≤ 0,2 kg/(m2√min) volgens DIN EN 1015-18
Klasse W2 (laag) volgens DIN EN 1015-18

Product-nr.

190

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton en goed hechtende verflagen moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn.
Verontreiniging, ontkistingsmiddelen, mortelresten etc. grondig verwijderen. Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen en holtes openhakken en repareren.
Sterk zuigende en zanderige oppervlakken tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-Konzentrat 111 voorstrijken.
Vensterbanken en andere bouwdelen afdekken.

Materiaalbereiding

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 kan met de meest gangbare pleistermachines of handmatig worden verwerkt. Bij handmatige verwerking koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Ca. 10 minuten laten opstijven en nogmaals kort doorroeren.
Indien noodzakelijk is de verwerkingsdikte na het opstijven met een geringe hoeveelheid water in te stellen.
Hoeveelheid water: ca. 5 tot 6 liter per zak van 25 kg.
De verwerkingstijd bedraagt, afhankelijk van de weersomstandigheden, ca. 2 tot 2½ uur.
Ingedikt materiaal niet meer verdunnen met water.

Verbruik

Als egalisatielaag:
ca. 1,8-2,2 kg/m2

Verlijmen van de isolatieplaat:
Punt-worst-methode: ca. 4,5–5,0 kg/m2
Verlijmen totale oppervlak: ca. 5,5–7,0 kg/m2
Maschinaal verlijmen (niet het gehele oppervlak): ca. 5,5–6,0 kg/m2

Wapeningspleister
:
ca. 1,4 kg/mm/m2 
ca. 4,2 kg/m2 bij een laagdikte van 3 mm

Verbruik is afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger
zijn dan 30 °C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlakkig droog. De lijm is uitgehard en te belasten na 2-3 dagen.
Pluggen, indien noodzakelijk, mag pas plaatsvinden als de lijmlaag geheel is uitgehard (na minimaal 1 dag). 
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Voorbeeld machineuitrusting

Te gebruiken zijn de meest gangbare wormpompen met een doorloopmenger met interne menging en dosering.

Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
Wormpomp: 400 V wisselstroom / 32 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.
Menger: 400 V wisselstroom / 16 A bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar
Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.
Slang:
Aanvoerslang - binnen Ø 35 mm, lengte 13,3 m
Eindslang – binnen Ø 25 mm, 10,0 m maximaal
Afstand bij wormpomp tot ca. 30 m (materiaal- en temperatuurafhankelijk te verbeteren)
Afstand bij mengpomp tot ca. 25 m (materiaal- en temperatuurafhankelijk te verbeteren)

Spuitapparatuur:
Spuitopening 8 - 12 mm
Materiaalslang bij aanvang eerst met een kalkschlämme doorspoelen.
Bij een werkonderbreking de materiaalslang niet in de zon leggen, het materiaalreservoir afdekken (bijv. met folie) en spuitpistool en nozzle onder water leggen. Nooit langer dan max. 30 min. het werk onderbreken (materiaal wordt anders hard in machine en slang).
Bij een werkonderbreking langer dan 30 minuten moet het materiaalreservoir en slang geheel leeg worden gemaakt en worden doorgespoeld.

Verwerking

Punt-worst-methode:
De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrootte dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen.
Het lijmcontact met het oppervlak moet meer zijn dan 40%.

Getande spaan-methode
Uitsluitend op een gladde, egale ondergrond toepassen. De lijmmortel over het gehele oppervlak op de achterzijde van de isolatieplaat aanbrengen met een getande spaan. Direct na het aanbrengen van de lijm de isolatieplaat op de ondergrond aanbrengen en goed aandrukken.

Lijm machinaal aanbrengen

De lijm met een geschikte mortelpomp en spuitpistool op de achterzijde van de isolatieplaat aanbrengen. Voor het aanbrengen van de isolatieplaat de lijm met een getande spaan doorkammen. Direct na het aanbrengen van de lijm de isolatieplaat op de ondergrond aanbrengen en goed aandrukken.

De isolatieplaten in halfsteensverband aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkanten van de isolatieplaat aanbrengen. Naden tussen de isolatieplaten niet met lijm opvullen maar met isolatiestroken of met Füllschaum.

Wapeningslaag
Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenplaten wegschuren. Schuurstof verwijderen.
Bij Systeem Natuur+ en bij de minerale wolplaten eerst een egalistaielaag aanbrengen met Capatect
190.

Na het aanbrengen van de hoekbescherming, raamaansluitingen en diagonaalweefsel op de hoeken
van kozijnen de wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat
aanbrengen en Capatect- Gewebe 650/110 ca. 10 cm overlappend inbedden. Daarna nat-in-nat
pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.

De totale laagdikte moet ca. 3-4 mm zijn. Bij Systeem Natuur+ (Hanffaserisolatieplaten) is de laagdikte ca. 5,0 mm.

Hoeken
Bij gebruik van Capatect Eckschutzschiene moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend
de hoek om worden gelegd.
Bij gebruik van Capatect Gewebe- Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.

Sierpleister
Voor het aanbrengen van de sierpleister moet de wapeningslaag, afhankelijk van de weersomstandigheden, zuiging en type sierpleister, voorgestreken worden met Putzgrund 610.

Bij dreigende regen de steiger dusdanig afdekken dat water niet op het geveloppervlak kan komen.
Bij gebruik van een container of silo de gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

CE-markering

CE: EN998-1  EN 15824

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Renovatie 160 woningen Ermelo

Complex 042 Gildeplein e.o. Hoorn

Nieuwbouw 12 energie nul woningen Den…