caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/66364/029797_Capatect_MW_Fassadendaemmplatte_149_EXTRA.png

Capatect MW-Fassadendämmplatte 035 149 EXTRA

Onbrandbare gevelisolatieplaat voor Capatect isolatiesystemen

Toepassing

Onbrandbare gevelisolatieplaat met bevestiging door middel van lijm en pluggen voor Capatect isolatiesystemen.

Eigenschappen

 • kwaliteitsoort: Minerale wol Type WAP-zg
 • door de transparante laag op het hechtvlak is machinale verwerking van de lijm mogelijk
 • toepassingsgebied: WAP volgens DIN 4108-10
 • verbetert geluid- en warmteisolatie
 • zijkant stomp
 • onbrandbaar
 • gecoate buitenzijde voor betere hechting wapeningslaag
 • minder dübels per m2
 • dübels verzinkt als gelijk aan oppervlak aante brengen
 • gezondheidsklasse bij verwerking: vrij volgens GefStoffV, ChemVerbotsV en EG-richtlijn 97/69 (Anm.Q)
 • productcode volgens DIN EN 13162 - T5 - DS(70,-) - CS(10)20 - TR5-WL(P) - MU1 (dikte ≥ 60 mm)
 • produktcode volgens DIN EN 13162 - T5 - DS(70,-) - CS(10)5 – TR2,5 - WL(P) - MU1 (dikte < 60 mm)

Kleur

Isolatielaag: bruin-geel
Wapeningskant: oranje

Opslag

Droog, tegen vocht beschermen. Niet onafgedekt buiten laten staan.

Warmtegeleiding

0,035 W/(m·K) conform DIN 4108

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ ≈ 1 conform DIN EN 12086

Drukspanning bij 10% stuik

≥ 15 kPa conform DIN EN 826

Schuifsterkte

≥ 6 kPa conform DIN EN 12090

Temperatuurbestendigheid

tot 150° C toe te passen

Stortgewicht

ca. 120 kg/m3

Brandweerstand

A1 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Smeltpunt

> 1000° C conform DIN EN 13501

Gecertificeerde keuringscontrole

door FIW München

Afscheursterkte loodrecht op oppervlak

≥ 5 kPa conform DIN EN 1607

Treksterkte

Haaks op het plaatoppervlak volgens DIN 1607:
Dikte < 60 mm: ≥ 3,5 kPa
Dikte ≥ 60 mm: ≥ 5 kPa

Dynamische vastheid

volgens DIN EN 29052 
Afhankelijk van de plaatdikte: 
60-70 mm:     12 MN/m³ 
80-90 mm:       9 MN/m³ 
100-110 mm:   7 MN/m³ 
120 mm:          6 MN/m³ 
140-170 mm:   5 MN/m³ 
≥ 180 mm:       4 MN/m³ 
 

Lengte gerelateerde stromingsweerstand  
volgens DIN EN 29053: 30 kPas/m2

Product-nr.

149
 Isolatieplaten:
Dikte isolatieplaat (mm)Capatect MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA WLZ 035
Formaat I
810 x 620
Prod.-nr.
Zijkant: stomp
Verpakking/m2
in krimpfolie
40149/043,0
50149/053,0
60149/062,5
70149/072,0
80149/081,5
100149/101,5
120149/121,0
140149/141,0
150149/151,0
160149/161,0
180149/181,0
200149/201,0
220149/220,5

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, draagkrachtige oude pleisterlagen en goed hechtende verflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Ontkistingsmiddelen grondig verwijderen. Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen. Holtes open hakken en repareren. Een zuigende, zanderige en poederende ondergrond tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-Konzentrat 111 voorstrijken.

Verbruik

1 m2/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de omgevings- en  ondergrondtemperatuur niet lager dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C zijn.

Verlijmen van de isolatieplaat

Handmatig verlijmen
De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’-methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3-6 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen. De lijm dusdanig aanbrengen dat ≥ 40% of meer van het oppervlak wordt bedekt. Het lijmverbruik is afhankelijk van de ondergrond. Oneffenheden tot ca. 2 cm kunnen met lijm worden weggewerkt. Zonodig de ondergrond eerst egaliseren.

Machinale verwerking (lijm in stroken)
De juiste lijm machinaal in worststroken verticaal op de ondergrond spuiten (hechtvlak moet ≥ 50% zijn). De worststroken moeten ca. 5 cm breed zijn en in het midden ca. 10 mm dik. De asafstand tussen de worststroken mag niet meer zijn dan 10 cm. De isolatieplaat direct in de nog natte lijm schuivend aanbrengen en voorzichtig aandrukken. Om aandrogen van de lijm te voorkomen nooit meer lijm aanbrengen dan wat direct met de isolatieplaat kan worden afgedekt.

Machinale verwerking (lijm op totale oppervlak)
De juiste lijm machinaal op de ondergrond spuiten in een laagdikte van max. 10 mm. Direct daarna de laag met een vertande spaan egaal verdelen (de soort vertanding is afhankelijk van de ondergrond). De isolatieplaat direct is de nog natte lijm schuivend aanbrengen en voorzichtig aandrukken. Om aandrogen van de lijm te voorkomen nooit meer lijm aanbrengen dan wat direct met de isolatieplaat kan worden afgedekt.

Aanbrengen isolatieplaten in twee lagen
De isolatieplaten kunnen in één laag tot 220 mm dikte en in twee lagen van 200 tot  340 mm dikte worden aangebracht. Bij twee lagen moeten de platen een minimale dikte hebben van 100 mm en maximaal 200 mm. De voegen van de tweede laag moeten verspringen t.o.v. de eerste laag en de lijmlaag moet over het gehele oppervlak worden aangebracht.

De isolatieplaten in steensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen. Indien er ruimte tussen de platen ontstaat, ≤ 5 mm, deze opvullen met isolatiestroken of Capatect- Füllsschaum B1. Niveauverschillen tussen de platen onderling moeten voorkomen worden. 


Bij een overgang naar een andere ondergrond of bij voegen moet de isolatieplaat minimaal 10 cm overlappend worden aangebracht.

Pluggen van de isolatieplaten
Uitsluitend in het plaatoppervlak en bij T-voegen de Capatect Dübelscheibe 153/VT 90 gelijk aan het oppervlak aanbrengen. Moet de plug verdiept worden aangebracht dan de Capatect Thermozylinder 154 toepassen. De Capatect Universaldübel 053 kan bij een plaatdikte ≥ 120 mm ook verdiept worden aangebracht. Gebruik dan wel het speciale snijgereedschap. De pluggen mogen uitsluiten in de plaat worden geplaatst en niet op de randen. Houdt een afstand t.o.v. de rand aan van 15 cm en een onderlinge afstand van 20 cm.
Bij een plaatdikte > 200 mm moet de diameter van de plugschotel minimaal 90 mm zijn.

De verlijmde isolatieplaat tegen vocht beschermen en direct voorzien van de wapeningslaag.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.43-132
Z-33.49-1071

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

De Westside Tower in Frankfurt: in elk…

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.