caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/79156/033407_OrcaSpachtel_20_kg.png

Capatect OrCa-Spachtel

Gebruiksklare, met carbonvezels versterkte lichtgewicht wapeningspleister
voor het onbrandbare Capatect OrCa (Carbon DarkSide) systeem.

Toepassing

Als wapenings- en egalisatiepleister in Capatect-gevelisolatiesystemen met mineralewol isolatieplaat:
- Capatect MW-Fassadendämmplatte Type zg
- Capatect LS-Fassadendämmplatte VB 101
in het Capatect gevelisolatiesysteem Carbon Extra

Eigenschappen

  • onbrandbaar, A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1
  • klaar voor gebruik
  • licht en eenvoudig te verwerken
  • gering materiaalverbruik
  • uitstekende hechting
  • waterafstotend
  • zeer stootvast
  • slagvast tot 20 Joule bij toepassing van 1 laag
  • slagvast tot 60 Joule bij toepassing van meerdere lagen

Materiaalbasis

Silicaat-Organo-Hybride-Dispersie

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Crême

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,5 m volgens DIN EN ISO 7783, klasse V2 volgens DIN EN 15824

Brandweerstand

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,1 kg/(m2h0,5) volgens DIN EN 1062-3, klasse W3 volgens DIN EN 15824

Product-nr.

9818

Attentie

De genoemde waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen per geleverde charge iets afwijken.

Mag niet met minerale sier- of wapeningspleisters worden afgewerkt.

Voorbereiding van de ondergrond

Alle ondergronden moeten draagkrachtig, droog, egaal, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect OrCa-Spachtel is klaar voor gebruik en moet voor verwerking kort worden doorgeroerd. Indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen van de pleister:
Om een gladde, egale laag te verkrijgen moeten twee lagen worden aangebracht. De eerste laag Capatect Orca-Spachtel in 1 tot 2 mm laagdikte aanbrengen om de oneffenheden van de isolatieplaten te egaliseren. Na voldoende droging een tweede laag Capatect Orca-Spachtel aanbrengen en daarin de Capatect-OrCa-Gewebe 653 ca.10 cm overlappend inbedden.

Bij ramen en deuren etc. een extra diagonaalweefsel inbedden.

Wapeningspleister op baanbreedte van het isolatieweefsel aanbrengen en Capatect-OrCa-Gewebe 653 ca.10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. De totale laagdikte moet ca. 4-5 mm zijn. Bij een laagdikte van 4 mm moet het weefsel in het midden liggen, bij een grotere laagdikte dan 4 mm moet het weefsel in de buitenste helft liggen.

Verbruik

Ca. 1,3 kg/m2 per mm laagdikte.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de wapeningspleister na 24 uur oppervlakkig droog en na 2-3 dagen volledig droog. Afhankelijk van de droogomstandigheden na minimaal 2 tot 3 dagen met Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG over te pleisteren.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat een menging van 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Hydroxypropylneodecanoat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Aandeel vluchtige organische bestanddelen volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1%; <10 g/l

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Toelating

ETA-09/0368

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.