caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/180620/054574_Meldorfer-Ansatzmo_rtel_080_NL.png

Meldorfer Ansatzmortel 080

Lijm- en voegenmortel voor het verlijmen van Meldorfer-steenstrips binnen en buiten.

Toepassing

Gebruiksklare mortel voor het verlijmen van Meldorfer steenstrips en voor het vullen van de voegen.

Eigenschappen

  • onbrandbaar, A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1
  • hoge plakkracht
  • klaar voor gebruik
  • waterdampdoorlatend
  • eenvoudige verwerking
  • spanningsvrij

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Cementgrijs, zandwit en antraciet
Speciale kleuren op aanvraag.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

ca. 1,74 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd:: < 1,4 m volgens DIN EN ISO 7783
Klasse V2 (gemiddeld) volgens DIN EN ISO 7783

Brandweerstand

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt

w: ≤ 0,5 kg/(m2 · h0,5) volgens DIN EN 1062
Klasse W2 (gemiddeld) volgens DIN EN 1062

Consistentie

pasteus

Bindmiddel: copolymerisaat van vinylacetaat / ethyleen / methacrylzuurester

Product-nr.

080
Om schade door regenwater te voorkomen het werk (steiger) tijdens verwerking en droogfase met zeilen afdekken.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk, daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal met verschillende nummers met elkaar mengen.

Geschikte ondergronden

Mineraal pleisterwerk buiten en binnen, beton en gipskartonplaten.
Wapeningspleister van Capatect ZF-Spachtel 699 en Capatect CarbonSpachtel

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken laten uitharden.
Bij toepassing in het Capatect-WDVS B moet de wapeningslaag uitgehard en voldoende droog zijn.

Gereedmaken van het materiaal

Het product is gebruiksklaar.
Voor gebruik goed mechanisch doorroeren en zonodig met een wenig water op verwerkingsdikte brengen.

Verwerkingsmethode

Voorbereidende werkzaamheden:
Het te behandelen oppervlak middels hoogtelijnen (richtlijn) gelijkmatig verdelen.
Afmeting II (DF = dunformaat): werkhoogte ca. 32 cm
(5 lagen steenstrips à 52 mm en 5 voegen van ca. 12 mm) 
Afmeting III (NF = normaalformaat): werkhoogte ca. 33 cm
(4 lagen steenstrips à 71 mm en 4 voegen à 12 mm)
Bij het bepalen van de hulplijn met ramen en deuren rekening houden. 

Verwerking:
De Meldorfer Ansatzmörtel 080 steeds in delen van de hoogtemarkering aanbrengen op de wapeningslaag met de Meldorfer Zahnkelle (vertanding 4 x 6 mm) en horizontaal door te kammen.

De steenstrip met een schuivende beweging goed in de nog natte lijmlaag duwen, zodanig dat er geen holle ruimten ontstaan. Steeds zoveel lijm aanbrengen dat deze direct met steenstrips kan worden
afgewerkt. Bij het verlijmen van de steenstrips is het zinvol om boven naar beneden te werken en te beginnen met de hoekstrips.

Aansluitend de voegmortel in de voeg met een 10 mm brede platte penseel gladstrijken. De
aansluiting tussen de steenstrip en voegmortel moet gesloten zijn zodat geen vocht kan indringen.
Te veel aan voegmortel na drogen met een handveger voorzichtig afborstelen.

Verbruik

2,5–3,0 kg/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.
In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Tussenlaag

Op cementhoudende ondergronden (ook minerale wapeningslagen) eerst een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610 om o.a. uitbloeiïngen te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat busconserveermiddelen: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Hoeveelheid VOS volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 2 % of < 20 g/l.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Renovatie 160 woningen Ermelo

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.