caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/91520/035786_Klebe-_und_Armierungsmasse_133_CMYK.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133L

Minerale poedermortel voor het lijmen van isolatieplaten en het aanbrengen van wapeningspleister.

Toepassing

Minerale lichtgewichtmortel CS II conform EN 998-1voor het aanbrengen van de wapeniningslaag in de Capatect-isolatiesystemen en Systeem Natuur+.
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht kan als wapeningslaag onder Capatect-Edelkratzputz K40 toegepast worden.
Toe te passen laagdikte 5 tot 10 mm.

Eigenschappen

 • onbrandbaar of moeilijk brandbaar, afhankelijk van het isolatiesysteem
 • waterafstotend en weerbestendig
 • bijzonder goed waterdampdoorlatend
 • spanningsarm
 • mechanisch te belasten
 • ook machinaal te verwerken
 • laag blijft goed staan, geen krimp
 • lange "open tijd"
 • milieuvriendelijk
 • mineraal bindmiddel met hoogwaardige toeslagstoffen
 • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Verpakking

25 kg zak, 1000 kg BigBag en 5000 kg silo.

Kleur

Naturelwit

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Silo's en container bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In originele, gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Warmtegeleiding

0,27 W/m•K

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ ≤ 10 volgens DIN EN 998-1

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

µd: ca. 0,04 m volgens DIN EN ISO 7783

Drukvastheid

Klasse CS II volgens DIN EN 998-1

Schudgewicht (droog)

ca. 1,0 g/cm³ volgens DIN EN 998-1

Brandweerstand

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel volgens DIN EN 197-1 en DIN EN 459-1

Capillaire wateropname

ca. 0,18 kg/(m2 · h0,5) conform DIN 52617
De steiger dusdanig afdekken dat regenwater niet op het geveloppervlak kan komen.
Bij de verwerking de richtlijnen van DIN 18550-1 ene DIN 18350, VOB, deel C toepassen.

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton en goed hechtende verflagen moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn. Verontreiniging, ontkistingsmiddelen, mortelresten etc. grondig verwijderen.

Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen en holtes openhakken en repareren. Sterk zuigende en zanderige oppervlakken tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-Konzentrat 111 voorstrijken.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect Klebe- und Armierungsputz 133 kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij handmatige verwerking aan een hele zak (25 kg) 8-9 liter zuiver, koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Ca. 5 minuten laten opstijven en nogmaals kort doorroeren. Indien nodig water toevoegen.
 
Niet meer materiaal aanmaken dan binnen 2 tot 2½ uur verwerkt kan worden. Ingedikt materiaal niet meer met water mengen. Bij verwerking met een pleistermachine niet meer aanmaken dan in 60 minuten verwerkt kan worden.

Verbruik

Als egalisatielaag:
ca. 1,5-2,0 kg/m2

Verlijmen isolatieplaat:

ca. 3,0–3,5 kg/m2  bij plaatselijk verlijming (profielsysteem)
ca. 4,0–5,0 kg/m2  bij punt-worst-methode

Wapeningspleister:
Per mm laagdikte ca. 1,1 kg/m2, is ca. 5,5 kg/m2 bij 5,0 mm laagdikte

Verbruik is afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlakkig droog. De doordroging is 1 mm laagdikte per dag.

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 133 Leicht droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Voorbeeld machineuitrusting

Bijv. doorloopmenger Calypso 15 met interne menging en dosering of de Berö Speedy 15 met snekkelpom 1/1.

Let op!
Gebruiksaanwijzing van de machinefabrikant opvolgen!
Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom/16 A (bouwstroomverdeler met FI-veiligheidsschakelaar)
Wateraansluiting:
Slang 3/4" met GEKA, noodzakelijke waterdruk bij ingeschakelde machine moet minimaal 2,5 bar zijn.
Watercapaciteit:
Ca. 330 l/h
De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.
Diamater slang:
Beginslang binnenzijde Ø 35 mm per 13,3 m slanglengte, eindslang  binnenzijde Ø 25 mm, 10,0 m
Slanglengte:
Maximale slanglengte is ca. 50 m (object- en temperatuurafhankelijk)
Spuitopening:
Nozzle-Ø 10 mm
De slang voor gebruik doorspoelen met Kalkschlämme of stijfselpap.

Wapeningslaag

(handmatig of machinaal)
Na het aanbrengen van de hoekbescherming, raamaansluitingen en diagonaalweefsel op de hoeken van kozijnen de wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en het Capatect-Gewebe 650/110 minimaal 10 cm overlappend inbedden. Bij toepassing van Capatect 666/110 moet vooraf de bouwvoorschriften in acht nemen.
Het wapeningsweefsel moet geheel in de wapeningspleister liggen, ca. 1/3 onder het oppervlak.

De totale laagdikte moet minimaal 5,0 mm en maximaal 10,0 mm zijn.

Bij Systeem Natuur+ en bij de minerale wolplaten eerst een egalistaielaag aanbrengen met Capatect
133.


Indien de eindafwerking volgt met Capatect-Edelkratzputz K40 moet de wapeningspleister minimaal 8 mm dik zijn en met een 6 mm getande spaan horizontaal geprofileerd worden.

Verlijmen van de isolatieplaat

Punt/worst-methode:
De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3
handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen.
Het lijmcontact met het oppervlak moet meer zijn dan 40%.

Lijmlaag op het gehele oppervlak:
(voorbehandelde minerale wol-lamellenplaat)
De lijmlaag machinaal tot ca. 10 cm laagdikte op de ondergrond spuiten. Direct daarna (nog voor het aanbrengen van de isolatieplaat) de lijmlaag met een getande spaan door kammen (de grootte van de vertanding is afhankelijk van de soort ondergrond). Vervolgens de isolatieplaat in de natte lijmlaag schuivend aanbrengen en aandrukken. De isolatieplaat direct aanbrengen, nog voordat er op de lijmlaag een huidje is gevormd.

Punt-methode (profielsyteem):
De lijm volgens de zogeheten ‘punt’-methode op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen (ca 20% van het oppervlak).

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-1091
Z-33.47-859

CE-markering

CE: 11 CAP-998-001923 EN 998-1:2010 en EN 15824

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.