caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/55543/026814_Klebe-_und_Armierungsmasse_186_M.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Minerale poedermortel voor het verlijmen van isolatieplaten en
voor het aanbrengen van de wapeningspleister.
Zeer goed machinaal te verwerken.

Toepassing

Minerale poedermortel als lijm- en wapeningsmortel in de Capatect-isolatiesystemen op basis van polystyreen- en minerale wol isolatieplaten. Ook toe te passen op draagkrachtige minerale ondergronden. Speciaal ontwikkeld om met de spuitmachine te worden verwerkt.

Eigenschappen

 • brandklasse A2-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1
 • waterafstotend
 • bijzonder goed waterdampdoorlatend
 • lange ‘open tijd’
 • laag blijft goed staan, krimt nauwelijks
 • belast het milieu niet
 • optimale zeeflijn
 • mineraal bindmiddel op basis van cement
 • met speciale toeslagstoffen voor een optimale hechting
 • met een uitgebalanceerde combinatie van kwarts- en calciet-vulstoffen
 • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting
 • mortel volgens DIN EN 998-1

Verpakking

25 kg zak, 800 kg OneWay-Container, 1,3 ton BigBag en 7,0 ton silo

De Oneway-container moet tegen weersinvloeden beschermd worden (mat.-nr. 807534)

Vraag naar de levertijden van de diverse verpakkingen.

Kleur

Lichtgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Materiaal is 12 maanden chromaatarm.
Silo's en container bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In originele,
gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Warmtegeleiding

0,7 W/(m · K)

Schudgewicht

ca. 1,5 kg/dm3

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 25

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd < 0,1 m (bei 3 mm) volgens DIN EN ISO 7783

Drukvastheid

Klasse CS IV volgens DIN EN 998-1

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2 volgens DIN EN 998-1

Brandweerstand

Klasse A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Capillaire wateropname

Klasse W2 volgens DIN EN 998-1

Product-nr.

186M

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton en goed hechtende verflagen moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn.
Verontreiniging, ontkistingsmiddelen, mortelresten etc. grondig verwijderen.
Slecht hechtende en
bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen en holtes openhakken en
repareren.
Sterk zuigende en zanderige oppervlakken tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-
Konzentrat 111 voorstrijken.

Verbruik

Verlijmen van de isolatieplaat (afhankelijk van de ondergrond)
Punt-worst-methode: ca. 4,0–4,5 kg/m2
Verlijmen totale oppervlak: ca. 5,0–7,0 kg/m2
Plaatselijk verlijming (uitsluitend bij LS-Fassadendämmplatte VB 101): ca. 5,0–5,5 kg/m2

Wapeningspleister:
1,5 kg/m2 per mm laagdikte
bij polystyreenplaten: ca. 4,5 kg/m2
bij minerale wolplaten: ca. 5,0 kg/m2 

Verbruik is afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking:
Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger
zijn dan 30 ° C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of
nachtvorst.

Droogtijd

Pluggen, indien noodzakelijk, mag pas plaatsvinden als de lijmlaag geheel is uitgehard (na minimaal 1
dag).
Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlakkig droog. De
lijm is uitgehard en te belasten na 2-3 dagen.
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 186M droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 186M kan met de meest gangbare pleistermachines (wormpomp) worden verwerkt. Bij handmatige verwerking aan de inhoud van een zak (25 kg) 5-6 liter zuiver, koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Ca. 5 minuten laten opstijven en nogmaals kort doorroeren. Indien noodzakelijk kan na het opstijven nog een geringe hoeveelheid water worden toegevoegd.
De verwerkingstijd bedraagt, afhankelijk van de weersomstandigheden, ca. 2 tot 2½ uur bij handmatige verwerking en maximaal 60 minuten bij machinale verwerking.
Ingedikt materiaal niet meer verdunnen met water.

Voorbeeld machineuitrusting

Bijv. doorloopmenger Berö Calypso 15 met interne menging en dosering.

Belangrijk:
Materiaalslang voor gebruik met een kalkpapje doorspoelen.
Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 16 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine minimaal 2,5 bar.

Watercapaciteit:
De juiste dikte van het materiaal (toevoeging van gewenste hoeveelheid water) moet te regelen zijn op de spuitmachine.

Transportslang:
Beginslang – binnen-Ø 35 mm, per 13,3 m

Slanglengte:
Maximaal ca. 50 meter (afhankelijk van het object en temperatuur is de lengte te verlengen)

Spuiten:

Spuitopening: Ø 10 of 12 mm
Eindslang – binnen-Ø 25 mm, 10,0 m

Wapeningslaag

Handmatige- of machinale verwerking
Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenplaten wegschuren. Schuurstof verwijderen.
Na het aanbrengen van de hoekbescherming, raamaansluitingen en diagonaalweefsel op de hoeken
van kozijnen de wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat
aanbrengen en Capatect- Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarna nat-in-nat
pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.
De totale laagdikte moet ca. 3-4 mm zijn.

Afwerking op hoeken
Bij gebruik van Capatect Eckschutzschiene moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend
de hoek om worden gelegd.
Bij gebruik van Capatect Gewebe- Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.

Verlijmen van de isolatieplaat

Punt-worst-methode:
De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3-6 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen.
Het lijmcontact met het oppervlak moet meer zijn dan 40%.

Verlijmen over het gehele oppervlak (voorbehandelde Mineralwolle-Lamellen­dämmplatten):

De lijm machinaal op de ondegrond spuiten. Direct daarna de lijmlaag met een getande spaan (vertanding is qua diepte en breedte afhankelijk de ondergrond) doorkammen. De isolatieplaat moet in de nog natte lijmlaag worden gedrukt. 
Om een te droog lijmoppervlak te voorkomen niet meer lijm aanbrengen dan beplakt kan worden met isolatieplaten.

Plaatselijk verlijming (voorbehandelde Mineralwolle-Lamellen­dämmplatten):
De lijmlaag machinaal recht op de ondergrond spuiten in moppen van minimaal 10 mm dikte. Afstand tussen de moppen mag niet meer zijn dan 10 cm en de mopbreedte ca. 5 cm. Het lijmcontact met het oppervlak moet meer zijn dan 50%.
Om een te droog lijmoppervlak te voorkomen niet meer lijm aanbrengen dan beplakt kan worden met isolatieplaten. Oneffenheden in de ondergrond tot ±1 cm kunnen met de lijmlaag worden overbrugd.
De isolatieplaten in halfsteensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen.

Ogen en huid beschermen. Materiaalspatten direct met een ruime hoeveelheid water afspoelen.
Bij dreigende regen de steiger dusdanig afdekken dat water niet op het geveloppervlak kan komen.
Bij gebruik van een container of silo de gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

De poedermortel bevat cement en reageert alkalisch.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

CE-markering

CE 11: CAP-998-004340 - EN 998-1:2010

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden