caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/57239/027293_Meldorfer-Fugenmoertel_081_25_KG_NL.png

Meldorfer Fugenmörtel 081

Voegenmortel voor het vlakvol voegen van Merdorfer steenstrips binnen en buiten.

Toepassing

Gebruiksklare voegenmortel voor het vlakvol afdichten van voegen van Meldorfer steenstrips.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • weerbestendig en waterafstotend conform DIN 18550
  • eenvoudig te verwerken
  • spanningsvrij
  • bestand tegen alkaliën en UV-licht
  • gepigmenteerd
  • bevat geen cement
  • met minerale vulstoffen

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Cementgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Brandweerstand

moeilijk brandbaar

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) volgens DIN 52617

Consistentie

aardvochtig

Product-nr.

081

Verbruik

Ca. 3–5 kg/m2 bij een voegbreedte van ca. 12 mm, afhankelijk van de voegdiepte en verdichting.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.
De mortel droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Toepassing

De Meldorfer-Ansatzmörtel 080 moet geheel uitgehard en droog zijn. Bij warm weer duurt dit minimaal 2 tot 3 dagen.

De Meldorfer Fugenmörtel is klaar voor gebruik. De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met een weinig water op de juiste dikte brengen. De voegmortel met een voegspijker in de voeg aanbrengen en licht aandrukken. Te veel aan materiaal voorzichtig met een handveger verwijderen.
Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat de busconserveermiddelen 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Bevat volgens de richtlijn 2004/42/EG < 1 % is < 10 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.