caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/133085/044644_Accento-Finish_2,5kg.png

Accento-Finish

Toplaag en decoratieve afwerking van Accento - Spachtel

Toepassing

Als toplaag en decoratieve afwerking van Accento - Spachtel.

Eigenschappen

  • transparante toplaag
  • decoratieve afwerking met speciaal Metallic-effect
  • eenvoudig en soepel te verwerken
  • bestand tegen weersinvloeden
  • waterafstotend

Verpakking

2,5 kg emmer

Kleur

transparant, goud, zilver en koper

Glansgraad

zijdeglanzend

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen. In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

De genoemde waarden zijn een gemiddelde. Door gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Soortelijke massa

1,01 g/cm³

Materiaalbasis

Acrylaatharsdispersie en speciale effectpigmenten

Product-nr.

3121

Gereedmaken van het materiaal

Materiaal vooraf met een roerhout kortstondig doorroeren.

Verwerkingsmethode

Afwerklaag / decoratielaag 

De laatste laag in het Accento-systeem wordt uitgevoerd met Accento-finish. Deze kan in vele variaties worden aangebracht, transparant, gepigmenteerd (bijv. met goud, zilver of koper). De Accento-Finish over het gehele oppervlak met een spatel in slagen aanbrengen en met de Accento-Spezialkelle tot nul afschrapen. Om aanzetten te voorkomen voldoende personeel inzetten.

Gedetailleerde informatie over de opbouw van het Capatect-creatief Accento-systeem kunt u vinden in het technisch informatieblad nr. 3122 "Accento-Spachtel".
Tips:
Om overal een gelijkmatige structur te verkrijgen steeds met het zelfde personeel de diverse lagen
uitvoeren. Ieder personeelslid heeft zijn eigen "handschrift".
Om aanzetten te voorkomen met voldoende personeel nat-in-nat werken.
Omdat natuurlijke grondstoffen worden gebruikt kunnen lichte kleurafwijkingen voorkomen. Daarom op
één muurvlak steeds materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal met verschillende
chargenummers met elkaar mengen.

Verbruik

Accento – Finish: ca. 0,1 kg/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C
en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of
nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 2 tot 3 uur oppervlakkig droog na ca. 24 uur doorgedroogd en te belasten.
De droging is afhankelijkvan de temperatuur en relatieve vochtigheid. Het oppervlak tegen regen
beschermen, steiger voldoende afschermen.

Het aanbrenegn van de Accento-Finish mag pas na volledig drogen van de Accento-Spachtel plaatsvinden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Verdraagzaamheid

Niet met andere materialen mengen.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 12 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.