caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/133086/044645_Accento-Spachtel_20kg.png

Capatect Accento Spachtel

Speciale plamuur voor het maken van fijne, gladde en decoratieve spateltechnieken op muren binnen en buiten.

Toepassing

Als hoogwaardige en decoratieve afwerking op het Capatect-systeem CARBON. Niet geschikt als afwerking op horizontale en schuine oppervlakken.

Eigenschappen

  • vele decoratieve afwerkingen zijn mogelijk
  • gladde oppervlaktestructuur
  • korrelgrootte < 0,1 mm
  • zeer gemakkelijk te verwerken
  • bestand tegen weersinvloeden
  • waterafstotend
  • te leveren in kleuren uit de 3D kleurenwaaier

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Natuurwit en kleur

Levering in kleuren uit de Caparol 3D-kleurenwaaier is af fabriek mogelijk (vraag altijd vooraf naar de kleurmogelijkheden en levertijden).

Let op: bij intensieve kleuren kan ongelijkmatig opdrogen en/of het zgn. "schrijfeffect" voorkomen. Dit is materiaaltypisch en is geen grond voor reclamaties.

Glansgraad

Afhankelijk van de toepassing van zijdemat tot zijdeglanzend.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen. In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,25 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Klasse V2 volgens DIN 1062-1, µd-waarde = 0,19 m volgens DIN EN ISO 7783

Wateropname

w < 0,06 kg/(m2h ½) conform DIN EN 1062 klasse W3 (laag)

Materiaalbasis

Siliconenharsemulsie en acrylaatharsdispersie

Product-nr.

3122

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
Schimmel-, mos- of algenaangroei verwijderen door waterstralen met aangepaste druk en een toegelaten reinigingsmiddel. De ondergrond goed laten drogen. Overig vuil en verontreiniging door middel van geschikte methoden verwijderen. Om vlekvorming te voorkomen moet de ondergrond egaal van kleur zijn.

Toepassing in het Capatect-isolatiesysteem CARBON in ca. 3,0 mm laagdikte.
Bij het aanbrengen van de wapeningslaag moet extra aandacht worden gegeven aan een egaal oppervlak. Eventueel moet een tweede wapeningslaag (let erop dat het wapeningsweefsel Capatect-Gewebe 650/110 in de bovenste derde deel van de laag ligt) of een egalisatielaag worden aangebracht. Als de isolatieplaat gelijmd en geplugd wordt adviseren wij de Capatect-Universaldübels 053 "verdiept" toe te passen.
Vervolgens de Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K15 sierpleister aanbrengen volgens voorschrift. Na droging de onefferheden voorzichtig wegschrapen.

Opbouw van het verfsysteem

Aanbrengen egaliserende grondlaag
Op de volledig droge sierpleisterlaag AmphiSilan-Fassadenputz K15 over het gehele oppervlak een egaliserende en poriënvullende pleisterlaag aanbrengen met Accento-Spachtel in kleur. Eventuele spaanslagen na een korte droogtijd met een latex-sponsbord egaliseren.

Grondlaag
Na goede doordroging van de reeds aangebrachte lagen (meestal na 2 dagen) de Capatect Accento Spachtel met een flexibel plamuurmes of een Venetiaans mes plaatselijk of over het gehele oppervlak in een spateltechniek aanbrengen. Laagdikte max. 1,0 mm.
Het eindresultaat is afhankelijk van de wijze van aanbrengen, bijv. het aantal en de grote van de slagen en wordt uitsluitend bepaald door de persoon die deze laag aanbrengt.
Na droging (ca. 1 dag, afhankelijk van de weersomstandigheden) de spaanslagen voorzichtig wegschuren met behulp van schuurpapier (korrel 120) en een schuurblok. 

Belangrijk: oppervlak zeer zorgvuldig stofvrij maken. Na meerdere dagen drogen wordt schuren moeilijker.

Tussenlaag
Het aanbrengen van de tweede laag  Capatect Accento Spachtel gebeurd met een speciale Accento-spaan (kunststof spaan met afgeronde hoeken). De Capatect Accento Spachtel vol aanbrengen en tot nul gladschrapen. Aanzetten moeten vermeden worden. Metaaldeeltjes mogen niet op het oppervlaak aanwezig zijn.

Belangrijk: een geschuurd oppervlak moet altijd met een volledig laag Capatect Accento Spachtel worden afgewerkt.

Afwerklaag / decoratielaag
De laatste laag wordt uitgevoerd met Capatect Accento Finish. Deze kan in vele variaties worden aangebracht, transparant, gepigmenteerd (bijv. met goud, zilver of koper). De Capatect Accento Finish over het gehele oppervlak met een spatel in slagen aanbrengen en met de Accento-Spezialkelle tot nul afschrapen. Om aanzetten te voorkomen voldoende personeel inzetten.

Tips:
De grond-, tussen- en afwerklaag zo uitvoeren dat de totale laagdikte niet meer is dan 1,0 mm. Omdat er vele decoratieve mogelijkheden zijn met het Accento-systeem adviseren wij een proefvlak op het object te maken.

Om overal een gelijkmatige structur te verkrijgen steeds met het zelfde personeel de diverse lagen uitvoeren. Ieder personeelslid heeft zijn eigen "handschrift".
Om aanzetten te voorkomen met voldoende personeel nat-in-nat werken.

Omdat natuurlijke grondstoffen worden gebruikt kunnen lichte kleurafwijkingen voorkomen. Daarom op één muurvlak steeds materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal met verschillende chargenummers met elkaar mengen.

Verbruik

Poriënvullende laag:ca. 0,7 - 1,0 kg/m2
Grondlaag:ca. 1,2 - 1,5 kg/m2 (max. laagdikte 1 mm)
Tussenlaag:ca. 0,2 - 0,3 kg/m2
Afwerklaag: ca. 0,1 kg/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C
en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of
nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de grondlaag na minimaal 6 uur te schuren en na ca. 24 uur kan hierop verder worden gewerkt.
Op de tussenlaag kan na minimaal 3 uur drogen worden verder gewerkt.

De droging is afhankelijkvan de temperatuur en relatieve vochtigheid. Het oppervlak tegen regen beschermen, steiger voldoende afschermen. Het aanbrenegn van de Capatect Accento Finish mag pas na volledig drogen van de Capatect Accento Spachtel plaatsvinden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Zinkpyrithion  (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn  (CAS-Nr. 886-50-0), Octylisothiazolinon  (CAS-Nr. 26530-20-1).

Bevat een menging van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.