caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/240648/065644_57154_NL.png

Capatect-Fassadenputz R en K

Sierpleister op basis van kunstharsdispersie voor buiten.
Met toevoeging van siloxaan.

Toepassing

Gebruiksklare sierpleister met een organisch bindmiddel als afwerking op minerale- en organische geveloppervlakken buiten. Toe te passen op Capatect gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

  • hoog waterdampdoorlatend
  • waterafstotend
  • weerbestendig
  • met water te verdunnen
  • eenvoudig te verwerken

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit.

Levering in kleur af fabriek is mogelijk. Kleuren met een reflectiewaarde > 20 op aanvraag. Informeer naar de levertijden.

Wordt een kleur met een reflectiewaarde < 20 gewenst dan moet de sierpleister in minimaal twee lagen overgeschilderd worden met Muresko CoolProtect.

Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden met CaparolColor of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2 % toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen. Container bij langdurige pauze (winterperiode) geheel legen.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 m volgens DIN ISO 7783
Klasse V1 (hoog) volgens DIN EN 15824

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,5 kg/(m2·h0,5) volgens DIN EN 1062-3
Klasse W2 (gemiddeld) volgens DIN EN 15824

Consistentie

pasteus

Materiaalbasis

Kunsthars-dispersie

Product-nr.

Product-nr.StructuurKorrel
(mm)
ca. verbruik
(kg/m2)
Capatect FassadenputzR20, Reibeputz2,02,8
R30, Reibeputz3,03,6
K15, Kratzputz1,52,5
K20, Kratzputz2,03,4
K30, Kratzputz3,04,2

Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Niet goed hechtende lak-, dispersieverflagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen. Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Bij toepassing van een sierpleister met een korrel kleiner dan < 2,0 mm kan een egalisrende grondlaag noodzakelijk zijn.

Verwerkingsmethode

De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond structureren. De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat. Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap.

Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte (nozzle = korrelgrootte x 4). De druk moet 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht.

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen. Capatect Fassadenputz is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of tussenlaag PutzGrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de PutzGrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. PutzGrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect gevelisolatiesystemen:
Nieuwe, minerale wapeningspleister: Voorstrijken met PutzGrund 610.
Nieuwe, cementvrije wapeningspleister: Voorstrijken is niet noodzakelijk. Bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde wapeningspleister voorstrijken met PutzGrund 610.

Pleisters uit pleistergroepen PII en PIII:
Nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende afbindtijd, normaal gesproken na 2 weken bij 20 °C en 65 % R.L.V., af te werken. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. door invloed van wind of regen, moeten duidelijk langere afbindtijden gehanteerd worden. Een extra grondlaag met CapaGrund 610 vermindert de kans op kalkuitbloeiingen, daardoor kan al na een afbindtijd van 7 dagen de Fassadenputz aangebracht worden. Een tussen aanbrengen met PutzGrund 610.

Oude pleisterlagen:
Reparatieplekken moet voldoende afgebonden en doorgedroogd zijn. Op grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisters resp. zuigende ondergronden een voorstrijklaag met CapaTex Fix en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen. Op sterk zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag met Dupa-grund en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

Beton:
Vuil, stof en andere verontreiniging mechanisch verwijderen of door middel van hogedruk stoomstralen. Grof poreuze, licht zanderige en zuigende ondergronden voorstrijken met OptiGrund ELF. Zanderig ondergronden voorstrijken met Dupa-grund. Een tussenlaag aanbrengen met PutzGrund 610. Matte, goed hechtende dispersielagen:
Matte, matig zuigende verflagen zonder voorstrijken behandelen. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethoden de ondergrond voorstrijken met Dupa-grund. Een tussenlaag aanbrengen met PutzGrund 610.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C of hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij sterke wind langs het oppervlak tijdens verwerking en droogfase kunnen krimpscheurtjes of kleine poriën ontstaan in de pleisterlaag.

Droogtijd

Bij 20° C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en na 2-3 dagen volledig droog en te belasten.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Zonodig het gehele oppervlak tot aan de grond tegen weersinvloeden beschermen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Materiaalbereiding

De totale inhoud van een emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen met maximaal 1 % bij handmatig opbrengen en 5 % bij verspuiten. Geen mixer van aluminium gebruiken.

Attentie

Capatect Fassadenputz geeft voldoende bescherming tegen aangroei van micro-organisme. Bij extra bescherming twee lagen ThermoSan aanbrengen.
Sierpleister na aanbrengen tegen regen beschermen, zonodig werk afdekken. Capatect Fassadenputz is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Koperbesmetting en/of koperen leidingen (CU-ionen in regenwater) reageren met de inhoudstoffen
van de Capatect Fassadenputz tot een bruinverkleuring. Om dit te voorkomen moet het koper beschermd worden tegen oxydatie. Als alternatief kan de Capatect AmphiSilan Fassadenputz worden toegepast.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).  Kan allergische reactie veroorzaken.

Bevat polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, silicaat, minerale pigmenten / vulstoffen, titaanwit, water, alifaten, additieven, conserveermiddel.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

CE-markering

De CE-markering DIN EN 15824 staat op de verpakking.
Op de website www.dawnederland.nl is het kenmerkenblad te downloaden

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.