caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/18186/020221_SAP-000000_25_KG_Capatect-Fassadenputz_Fein.png

Capatect Fassadenputz FEIN

Sierpleister voor gladde oppervlakken buiten. Klaar voor gebruik.

Toepassing

Gebruiksklare sierpleister met een organisch bindmiddel als afwerking op minerale- en organische geveloppervlakken buiten. Toe te passen op Capatect gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

  • glad te vilten
  • geeft een fijn oppervlak
  • kleurvast
  • goed waterafstotend
  • waterdampdoorlatend

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit.

Levering in kleur af fabriek is mogelijk. Kleuren met een reflectiewaarde > 20 op aanvraag. Informeer naar de levertijden.

Wordt een kleur met een reflectiewaarde < 20 gewenst dan moet de sierpleister in minimaal twee lagen overgeschilderd worden met Muresko CoolProtect.

Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden met CaparolColor of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2 % toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog maar vorstvrij 1 jaar te bewaren in de goed gesloten, originele verpakking.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm³ volgens DIN EN ISO 2811

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 m volgens DIN EN ISO 7783
Klasse V1 (hoog) volgens DIN EN 15824

Hechttreksterkte

≥ 0,3 MPa volgens DIN EN 1542

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Consistentie

pasteus

Materiaalbasis

Kunsthars-dispersie

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,1 kg/(m2h0,5) volgens DIN EN 1062-3
Klasse W3 (laag) volgens DIN EN 15824

Product-nr.

687

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.


Niet goed hechtende lak-, dispersie- en minerale verflagen en sierpleisterlagen geheel verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

De ondergrond moet absoluut vlak en egaal zijn. De Capatect Fassadenputz FEIN nivelleert vanwege de zeer fijne korrel geen oneffenheden in de ondergrond. Zonodig de ondergrond eerst egaliseren.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen.
Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Bij sierpeister met een korrelgrootte < 2,0 mm moet een extra voorstrijklaag worden aangebracht.

Materiaalbereiding

De sierpleister is klaar voorgebruik.
Zonodig met maximaal 1 % water op verwerkingsdikte brengen.

Verwerkingsmethode

Egaliseren van oneffenheden in de ondergrond:
De ondergrond egaliseren met Capatect Fassadenputz FEIN. Aanzetten moeten vermeden worden. De ondergrond moet absoluut glad afgestreken worden. De laagdikte moet tussen de 1 en 2 mm liggen.

Viltlaag:
Na voldoende drogen van de egalisatielaag de Capatect Fassadenputz FEIN met een roestvrijstalen plekspaan in een laagdikte van ca. 1 mm aanbrengen. Na een kort aandrogen met een vilt- of sponsbord gladvilten. Na voldoende drogen in twee lagen met een goede buitenmuurverf, bijv. ThermoSan NQG, afwerken.

De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat. Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap uitvoeren. Om aanzetten te voorkomen voldoende personeel inzetten. Altijd nat in nat werken.

Als een egalisatielaag niet noodzakelij is kan ook in 1 laag worden afgewerkt. De minimale laagdikte moet dan 2 mm zijn.

De Capatect Fassadenputz FEIN is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of tussenlaag PutzGrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de PutzGrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. PutzGrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken..

Capatect-gevelisolatiesystemen
Nieuwe, minerale wapeningspleister:
- voorstrijken met Putzgrund 610.

Nieuwe cementvrije wapeningspleister:
- voorstrijken is niet noodzakelijk
- bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde ondergrond voorstrijken met PutzGrund 610.

Pleisters uit pleistergroepen PII en PIII
Nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende afbindtijd, normaal gesproken na 2 weken bij 20 °C en 65 % R.L.V., af te werken. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. door invloed van wind of regen, moeten duidelijk langere afbindtijden gehanteerd worden. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal vermindert de kans op kalkuitbloeiingen, daardoor kan al na een afbindtijd van 7 dagen de Fassadenputz aangebracht worden. Een tussen aanbrengen met PutzGrund 610.

Oude pleisterlagen
Reparatieplekken moet voldoende afgebonden en doorgedroogd zijn. Op grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisters resp. zuigende ondergronden een voorstrijklaag met CapaTex Fix en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen. Op sterk zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag met Dupa-grund en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

Verflaag in kleur op een gevilt oppervlak
Na voldoende drogen van de Capatect Fassadenputz FEIN twee lagen ThermoSan NQG aanbrengen.

De overgang van oppervlakken onder het maaiveld naar gevel en daar waar spatwater wordt verwacht moet een extra waterwerende laag op de viltlaag worden aangebracht met Sockelflex of Sockelflex Carbon tot minimaal 5 cm boven het maaiveld.

Verbruik

Ca. 1,2 kg/m2 per mm laagdikte.

Het aangegeven verbruik is een gemiddelde zonder verwerkingsverlies e.d.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C of hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij sterke wind langs het oppervlak tijdens verwerking en droogfase kunnen krimpscheurtjes of kleine poriën ontstaan in de pleisterlaag.

Droogtijd

Bij 20° C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en na 2-3 dagen volledig droog en te belasten.
De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Zonodig het gehele oppervlak tot aan de grond tegen weersinvloeden beschermen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Voorbeeld machineuitrusting

Speciale informatie voor machinale verwerking is op aanvraag te verkrijgen.

Attentie

Bij gladde en gevilte structuren zijn fijne krimpscheurtjes niet uit te sluiten. Dit is geen reden voor reclameren.

Door gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen kleine kleurverschillen voorkomen. Daarom op grote oppervlakken altijd materiaal van één charge gebruiken. Materiaal met verschilllende charges onderling mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: gemeng uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1). 

De EU VOS- grenswaarde van dit product (cat. A/c) is 40 g/l (2010). Dit product bevat max. < 20 g/l VOS.

Bevat polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, silicaat, aluminiumhydroxyde, titaanwit, water, alifaten, additieven, conserveermiddel, filmbescherming.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

De CE-markering DIN EN 15824 staat op de verpakking
Op de website www.dawnederland.nl is het kenmerkenblad te downloaden.

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.