Capatect-Fassadenputz FEIN

Sierpleister voor gladde oppervlakken buiten. Klaar voor gebruik.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/18186/020221_SAP-000000_25_KG_Capatect-Fassadenputz_Fein.png

Toepassing

Gebruiksklare afwerking op kleine oppervlakken en raamomrandigen van Capatect gevelisolatiesystemen. Ook toe te passen op beton, cementpleister, matte, goed hechtende dispersie- en draagkrachtige silicaatverflagen.

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen, kunststof, hout, oppervlakken die mechinisch en met water worden belast.

Eigenschappen

  • onbrandbaar, A2-s1, d0 volgens DIN eN 13501-1
  • bevat geen cement
  • waterafstotend en weerbestendig
  • milieuvriendelijk
  • zeer elastisch
  • eenvoudig te verwerken

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Natuurwit.
Levering in kleur af fabriek mogelijk naar kleuren uit de CaparolColor- of 3D-kleurenwaaier. Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.
Andere kleuren met een lichtreflectiewaarde >20 op aanvraag. Kleuren met een lichtreflectiewaarde <20 zijn voor gevelisolatiesystemen ongeschikt. Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door CaparolColor of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2% toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog maar vorstvrij 1 jaar te bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Brandweerstand

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt

w ≤ 0,10 kg/(m2 · h0,5) volgens DIN EN 1062-3

Consistentie

pasteus

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

goed waterdampdoorlatend, kl. 2 volgens DIN EN 1062

Product-nr.

687

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.


De ondergrond moet absoluut vlak en egaal zijn. De Capatect Fassadenputz Fein nivelleerd vanwege de zeer fijne korrel geen oneffenheden in de ondergrond. Zonodig de ondergrond eerst egaliseren.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met
water en goed laten drogen.

Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Verwerkingsmethode

De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur aanbrengen. Direct daarna met een vilt- of sponsbord gladvilten.

Per arbeidsgang nooit meer dan 2 tot 3 mm laagdikte aanbrengen. Maximaal 2 lagen met een maximum van totaal 5 mm laagdikte aanbrengen. Na droging kunnen kleine droogtescheurtjes ontstaan, dit is niet te voorkomen en geven geen recht op reclamatie.

De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat. Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap.

Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of tussenlaag Putzgrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de Putzgrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. Putzgrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect-gevelisolatiesystemen
Nieuwe, minerale wapeningspleister:
Voorstrijken met Putzgrund 610.

Nieuwe cementvrije wapeningspleister:
Voorstrijken is niet noodzakelijk. Bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde ondergrond voorstrijken met Putzgrund 610.

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m2 per laag
Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C of hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten. De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie.
In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Gereedmaken van het materiaal

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met maximaal 1% water op de juiste dikte brengen.

Attentie

Capatect-Fassadenputz Fein altijd met twee lagen ThermoSan NQG muurverf afwerken.
De steigers met zeilen afdekken om de drogende sierpleister tegen regen te beschermen. Capatect-Fassadenputz Fein is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat de busconserveermiddelen 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn  (CAS-Nr. 886-50-0), Octylisothiazolinon  (CAS-Nr. 26530-20-1).Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

CE 11: EN 15824

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden