Capatect-Fassadenputz R en K

Sierpleister op basis van kunstharsdispersie voor buiten.
Met toevoeging van siloxaan.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/57154/027202_Capatect-FassadenputzK20_NL.png

Toepassing

Gebruiksklare sierpleister als afwerking op:
- Capatect-WDV-Systemen
- onbehandeld beton
- pleisterwerk PII + PIII volgens DIN V -T1 18550 / EN 998-1
- matte, draagkrachtige dispersieverflagen
- draagkrachtige minerale verflagen.

Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiïngen, kunststof en hout.

Eigenschappen

  • onbrandbaar, A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1
  • waterdampdoorlatend
  • waterafstotend en weerbestendig conform DIN 4108
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • met water te verdunnen
  • eenvoudig te verwerken
  • alkalivast, onverzeepbaar
  • bindmiddel kunstharsdispersie conform DIN 18558

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit.

Levering in kleur af fabriek mogelijk naar kleuren uit de CaparolColor- of 3D-kleurenwaaier. Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.
Andere kleuren met een lichtreflectiewaarde > 20 op aanvraag. Kleuren met een lichtreflectiewaarde < 20 is niet mogelijk.
Indien de wapeningspleister wordt uitgevoerd met CarboNit of CarbonSpachtel is een lichtreflectiewaarde ≥ 10 mogelijk. 

Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door CaparolColor- of  AmphiColor-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2% toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen. Container bij langdurige pauze (winterperiode) geheel legen.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 m, klasse V1 (hoog) conform DIN EN ISO 7783-2

Brandweerstand

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5), klasse W2 (gemiddeld) conform DIN EN 1062

Consistentie

pasteus

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Lak-, dispersieverlagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende minerale verflagen droog of nat reinigen.
Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschrift. Naspoelen met water
en goed laten drogen.
Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen met hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift

Verwerkingsmethode

Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging - en de Reibeputz naar keuze horizontaal, verticaal of rond - structureren. De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat.
Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte (nozzle = korrelgrootte X 4). De werkdruk moet ca. 0,3-0,4 MPa (is 3-4 bar) zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht.

Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of tussenlaag Putzgrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de Putzgrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. Putzgrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect-WDVS:
Nieuwe, minerale grondpleister (wapeningspleister):
Met Putzgrund 610 voorstrijken.

Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
Voorstrijken is niet noodzakelijk.
Bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde onderpleister voorstrijken met Putzgrund 610.

Beton:
Vuil en andere verontreiniging verwijderen door middel van hogedruk waterstralen of anderszins verwijderen. Grof poreus, licht zanderig, zuigend oppervlak voorstrijken met OptiGrund ELF, een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610. Eeen zanderige oppervlak voorstrijken met Dupa-grund en een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Mineraal pleisterwerk (mortelgroep PII en PIII):
Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken onbehandeld laten en voorstrijken met Putzgrund 610. Voorstrijken met CapaGrund verminderd de kans op kalkuitboeiïngen.
Oud pleisterwerk: een grof poreus, licht zanderig,zuigend oppervlak voorstrijken met OptiGrund ELF en een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610. Sterk zuigend, zanderig oppervlak voorstrijken met Dupa-grund en een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Matte, goed hechtende dispersieverflagen:
Matig zuigende verflagen voorstrijken met Putzgrund 610. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, voorstrijken met Dupa-grund, verdund met 20% spiritus en een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Verbruik

ProductStructuurKorrelgrootte in (mm)Verbruik
(kg/m2)
Capatect-Fassadenputz R20Reibeputz2,02,8
Capatect-Fassadenputz R30Reibeputz3,03,6
Capatect-Fassadenputz K15Kratzputz1,52,7
Capatect-Fassadenputz K20Kratzputz2,03,3
Capatect-Fassadenputz K30Kratzputz3,04,3

Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en na 2-3 dagen volledig droog en te belasten.
De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Gereedmaken van het materiaal

De totale inhoud van een emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen met maximaal 1 % bij handmatig opbrengen en 5 % bij verspuiten. Geen mixer van aluminium gebruiken.

Attentie

Capatect-Fassadenputze geeft voldoende bescherming tegen mos- en algenaangroei. Bij extra bescherming twee lagen ThermoSan aanbrengen.
Sierpleister na aanbrengen tegen regen beschermen, zonodig werk afdekken. Capatect-Fassadenputz is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Koperbesmetting en/of koperen leidingen (CU-ionen in regenwater) reageren met de inhoudstoffen
van de Capatect-Fassadenputz tot een bruinverkleuring. Om dit te voorkomen moet het koper beschermd worden tegen oxydatie. Als alternatief kan de AmphiSilan-Fassadenputz worden toegepast.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat de busconserveermiddelen: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859

CE-markering

CE 11: CAP-15824-005997  -   EN 15824-2009

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden