caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/242618/065868_Edelkratzputz_K40_NL.png

Capatect Edelkratzputz K40

Matte, minerale sierpleister voor buiten als afwerking in het Capatect-WDVS A en B en op minerale ondergronden.

Toepassing

Minerale sierpleister als afwerking van Capatect-isolatiesystemen en minerale ondergronden.
Capatect Edelkratzputz geeft een grootte laagdikte.

Eigenschappen

  • sierpleister volgens DIN EN 998-1
  • hoog waterdampdoorlatend
  • spanningsarm en mechanisch te belasten
  • natuurlijke bescherming tegen micro-organismen
  • mechanisch te verwerken
  • met toeslagstoffen voor hydrofobering en een goede hechting

Verpakking

  • 25 kg zak
  • silo vanaf 5000 kg

Kleur

Natuurwit met glimmer bestanddelen.
Speciale kleuren op aanvraag (informeer naar de levertijden).

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. In originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

≤ 20 volgens DIN EN 998-1

Drukvastheid

Klasse CS I volgens DIN EN 998-1

Schudgewicht (droog)

ca. 1,5 g/cm³ volgens DIN EN 1015-10

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,20 kg/(m2h1/2) volgens DIN EN 1015-18
Klasse W2 volgens DIN EN 998-1

Consistentie

poeder

Structuur

Edelkratzputz-structuur, korrelgrootte ca. 4 mm

Materiaalbasis

Hydraulisch uithardende kalk, bindmiddel volgens DIN EN 197-1 en DIN EN 459-1, ook beoordeeld volgens DIN 53237 op licht­bestandige pigmenten-vulstoffen en minerale toeslagstoffen.

Product-nr.

148

Attentie

Bij donkere kleuren kunnen bij mechanische belasting lichte strepen ontstaan (schrijfeffect). Dit is producteigen en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product of de functionaliteit.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet glad, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. De ondergrond moet gelijkmatig zijn opgedroogd om kleurverschil in de sierpleisterlaag te voorkomen.

Een raaplaag op een niet geïsoleerde muur (Capatect GUP FaserFix 210, Capatect GUP FL 201) moet voldoende droog en zuigend zijn. De raaplaag moet aan het oppervlak enigzins ruw zijn bijvoorbeeld door de nog natte raaplaag horizontaal met een getande spaan (5 x 5 mm) af te strijken.

Bij toepassing van Capatect isolatiesystemen moet de Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT of de Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 met een getande spaan horizontaal worden afgestreken. De minimale laagdikte moet in ieder geval worden aangehouden. Voor verdere behandeling moet de ondergrond afgebonden en droog zijn.

Afhankelijk van temperatuur en zuiging van de ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol-Konzentrat 111.

Verwerkingsmethode

Hoeklijsten op de wapeningslaag of andere soorten ondergronden plaatsen.

Capatect Edelkratzputz kan handmatig of met de meest gangbare pleistermachines van boven naar beneden worden verwerkt in een laagdikte van minimaal 14 mm. Let erop dat de laagdikte gelijkmatig is. Om steigerslagen en aanzetten te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij handmatig aanbrengen van de sierpleister steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater en mengtijd aanhouden.

De nog natte sierpleisterlaag met een getande spaan egaliseren en afstrijken om ingesloten luchtblazen te verwijderen.

Na voldoende drogen zonder onderbreking met een speciale krabpleisterroskam in een draaiende beweging structureren. De korrel moet springen en mag niet aan de roskam blijven plakken. Losse delen met een veger van boven naar beneden verwijderen. Tijdens het structureren kan plaatselijk wat sierpleister loskomen. Daardoor kan een geringe hoeveelheid bindmiddel aan het oppervlak zichtbaar worden. Dit is product eigen en geen productiefout.

De uiteindelijke laagdikte van de sierpleister is ca. 9 -10 mm.

Structureren steeds door dezelfde persoon en hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Verbruik

Ca. 22 kg droge mortel/m2 bij een nattelaagdikte van 14 mm en een uitgekrabde laagdikte van 10 mm.
Rendement: ca. 1,2 m2 per 25 kg.

Het aangegeven verbruik is een richtgetal zonder verwerkingverlies etc. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de direkte zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 24 oppervlakkig droog, door en door droog en te belasten na ca. 7 dagen.
Capatect-Edelkratzputz droogt fysisch en door hydratatie, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Steigerwerk afschermen tegen regen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Materiaalbereiding

Capatect Edelkratzputz kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt.
Bij handmatige verwerking zuiver, koud water gebruiken en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Mengtijd met dwangmixer of roerwerk ca. 3 tot 4 minuten. Steeds dezelfde mengtijd aanhouden om een goed eindresultaat zeker te stellen.

Hoeveelheid water: ca. 5,5 - 6 literper zak van 25 kg.

Voor machinale verwerking zijn de meest gangbare pleistermachines geschikt. Vraag advies bij DAW Nederland.

Voorbeeld machineuitrusting

Pleistermachine PFT G4, Rotor/Stator D8-1,5.

Belangrijk
Aanvoerslang vooraf doorspoelen met een kalkpapje. Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!
Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 32 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.
Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.
Watercapaciteit:
Ca. 420 l/uur. De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.
Diameter slang (binnenzijde):
Ø 35 mm per 13,3 meter.
Lengte slang:
Maximaal ca. 30 meter, afhankelijk van object en temperatuur.
Spuitopening;
Spuitopening: 16 mm.
Let op!
De benodigde hoeveelheid water kan variëren, speciaal bij pleister op kleur. Steeds dezelfde
hoeveelheid water toevoegen om structuur- en kleurverschil te voorkomen.
Tijdens het drogen van de sierpleister deze tegen regen beschermen. Zonodig de steiger wind- en waterdicht afschermen. Capatect Edelkratzputz is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.
Capatect Edelkratzputz is alkalisch. Dek glas, keramiek, lakverf, natuursteen, metaal etc. goed af. Pleisterresten direct met veel water verwijderen.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Tijdens de applicatie voor een gelijkmatige laagdikte zorgen. Te veel of te weinig laagdikte geeft onvoldoende bescherming.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: calciumhydroxyde, Portlandcement, calciumcarbonaat, silicaat en additieven.
Het VOS-gehalte van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

CE-markering

De CE-markering EN 998-1 staat op de verpakking. Op de website www.dawnederland.nl is het kenmerkenblad en de prestatieverklaring te downloaden

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.