caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/242615/065867_Mineralputz_K20_NL.png

Capatect Mineralputz

Minerale poedermortel conform EN 998-1 als sierpleister voor toepassing buiten en binnen.

Toepassing

Minerale sierpleister volgens DIN EN 998-1 op Capatect gevelisolatiesystemen, beton en draagkrachtige mineraal pleisterwerk. Binnen en buiten toe te passen.

Eigenschappen

  • hoog waterdampdoorlatend
  • waterafstotend
  • spanningsarm
  • met lichtechte pigmenten en vulstoffen
  • met toeslagstoffen voor hydrofobering en een goede hechting

Verpakking

25 kg zak, 1000 kg BigBag en silo's vanaf 5000 kg
(informeer naar de mogelijkheden en levertijden)

Kleur

Natuurwit.
Andere kleuren kunnen aangevraagd worden (korrel K50, R20 en R30 vanaf 200 kg). Informeer vooraf naar de levertijden.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

Tegen direct zonlicht beschermen.
Silo's bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken.
In originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ ≤ 25 volgens DIN EN 998-1

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd ≤ 0,1 m volgens DIN ISO 7783
Klasse V1 (hoog) volgens DIN EN 106

Drukvastheid

Klasse CS II volgens DIN EN 998-1

Schudgewicht (droog)

ca. 1,6 kg/dm3 volgens DIN EN 1015-10

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Consistentie

poeder

Capillaire wateropname

c ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5)
Klasse Wc2 volgens DIN EN 998-1

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2·h0,5) volgens DIN EN 1062-3,
Klasse W2 volgens DIN EN 1062-1

Product-nr.


ProductStructuurKorrel (mm)ca. verbruik (kg/m2)
Capatect Mineralputz K20Kratzputz2,02,9
Capatect Mineralputz K30Kratzputz3,03,4
Capatect Mineralputz K50Kratzputz5,04,8
Capatect Mineralputz R20Reibeputz2,02,5
Capatect Mineralputz R30Reibeputz3,03,4

De getallen genoemd bij ‘Verbruik’ zijn gemiddelde hoeveelheden. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Tijdens de droogfase de sierpleister tegen regen beschermen. Hang beschermende zeilen aan de steigers. Omgevingsvlakken zoals glas, keramiek, lakwerk, steen, natuursteen, metaal, hout e.d afdekken. Pleisterspatten direct met veel water verwijderen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet glad, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen. Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen.

De ondergrond moet gelijkmatig gedroogd zijn om kleurverschil te voorkomen.

Verwerkingsmethode

De aangemaakte sierpleister met een roestvrij stalen plekspaan of met geschikte spuitapparatuur op het oppervlak aanbrengen en op korreldikte afschrapen. Direct daarna met een PU- of houten spaan of kunststof reibespaan de sierpleister gelijkmatig structureren. De korrel in horizontale-, vertikale richting of rond structureren.

De keuze van de spaan beïnvloed het eindresultaat, steeds hetzelfde gereedschap gebruiken.
Structuren steeds door dezelfde persoon en hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen. Materiaal, wat na het structureren vrij komt, niet meer verwerken of mengen met ongebruikt materiaal. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
 
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Capatect Mineralputz is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

De grond- of tussenlaag moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect gevelisolatiesysteem:
Nieuwe, minerale wapeningspleister:
- bij een normaal zuigende ondergrond is een voorstrijklaag niet noodzakelijk
- bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde ondergrond voorstrijken met PutzGrund 610

Bij Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT en Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M is een grondlaag met Sylitol RapidGrund 111 verdund noodzakelijk (afhankelijk van zuiging en weersomstandigheden).

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet beneden 5° C en boven de 30 °C komen.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. De nog natte sierpleister tegen regen en snelle droging beschermen.

Droogtijd

Ca. 2 tot 5 dagen.
Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 14 dagen volledig droog en overschilderbaar.

Capatect Mineralputz droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Door voor te strijken met CapaGrund Universal wordt het risico op kalkuitbloeiïngen beduidend verminderd zodat na 7 dagen de sierpleister al geschilderd kan worden.

Reinigen gereedschap

Direct na het gebruik met water reinigen.

Materiaalbereiding

Capatect Mineralputz kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij handmatige verwerking met zuiver, koud water en een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Het gemengde materiaal ca. 2 minuten laten staan. Indien noodzakelijk nog een geringe hoeveelheid water toevoegen. Steeds dezelfde mengtijd en hoeveelheid water aanhouden om een goed eindresultaat zeker te stellen.

Kratzputz-structuur:
2,0 mm 25 kg materiaal (1 zak) in ca. 6,0 l water
3,0 mm 25 kg materiaal (1 zak) in ca. 6,5 l water
5,0 mm 25 kg materiaal (1 zak) in ca. 5,7 l water

Reibeputz-structuur:
2,0 mm 25 kg material (1 zak) in ca. 6,0 l water
3,0 mm 25 kg material (1 zak) in ca. 5,8 l water

De verwerkingstijd is afhankelijk van de weersomstandigheden en bedraagt ca. 2 uur, bij machinale verwerking maximaal 60 minuten. Ingedikt materiaal kan en mag niet meer met water worden aangemaakt.

Verflaag

Door de speciale eigenschappen van mineraal pleisterwerk in kleur is wolkerig opdrogen niet altijd te vermijden. Dit is geen productfout en is geen reden voor reclameren. Om een egaal oppervlak te verkrijgen moet de sierpleister met SylitolFinish 130 of ThermoSan NQG in kleur worden overgeschilderd.

Om aangroei van micro-organisme tegen te gaan de sierpleister overschilderen met ThermoSan NQG.

Worden kleuren met een reflectiewaarde < 20 gewenst dan moet de sierpleister geschilderd worden met Sylitol Finish 130 of ThermoSan NQG. Vraag in voorkomende gevallen advies bij DAW Nederland.

Voorbeeld machineuitrusting

Bij machinale verwerking advies aanvragen bij DAW Nederland.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat cement, calciumhydroxyde, calciumcorbonaat, silicaat, titaanwit en additieven.

Het VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG van dit product is < 1 g/l

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

CE-markering

De prestatieverklaring / CE-markering:
De CE-markering EN 998-1 staat op de verpakking. Op de website www.dawnederland.nl is het kenmerkenblad en de prestatieverklaring te downloaden

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden