Capatect Mineralputz

Minerale poedermortel conform EN 998-1 als sierpleister voor toepassing buiten en binnen.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/55550/026821_Mineralputz_K20.png

Toepassing

Minerale sierpleister als afwerking op:
- Capatect-WDV-systemen A en B
- onbehandeld beton
- mineraal pleisterwerk

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiïngen, kunststof en hout.

Eigenschappen

  • onbrandbaar of moeilijk brandbaar, afhankelijk van het Capatect isolatie-systeem
  • hoog waterdampdoorlatend
  • waterafstotend en weerbestendig conform EN 998-1
  • spanningsarm
  • mechanisch te belasten
  • met witte cement en witte kalkhydraat
  • milieuvriendelijk
  • met toeslagstoffen voor hydrofobering en een goede hechting
  • met lichtechte pigmenten en vulstoffen

Verpakking

25 kg zak, 1000 kg container of BigBag en 5000 kg silo

Kleur

Natuurwit.
Andere kleuren, uit de CaparolColor kleurenwaaier met een lichtreflectie ≥20 kunnen aangevraagd worden. Kleuren met een reflectiewaarde lager dan 20 zijn niet geschikt voor Capatect-gevelisolatiesystemen.  

Op kleur gemaakte minerale sierpleisters kunnen wolkerig opdrogen. Dit is geen productfout. Om een egaal gekleurd oppervlak te verkrijgen de minerale sierpleister met Sylitolt-Finish 130 overschilderen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Silo's en containers bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 30

Diffusie-equivalente luchtlaag op Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

sd < 0,1 m

Drukvastheid

> 2,8 N/mm2

Schudgewicht (droog)

< 1,5 kg/dm3

Buig-treksterkte

1000 kPa conform DIN EN 12089

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5)

Consistentie

poedervormig

Product-nr.


ProductStructuurKorrel (mm)ca. verbruik (kg/m2)
Capatect Mineralputz K20Kratzputz-Struktur2,02,9
Capatect Mineralputz K30Kratzputz-Struktur3,03,4
Capatect Mineralputz K50Kratzputz-Struktur5,04,8
Capatect Mineralputz R20Reibeputz-Struktur2,02,5
Capatect Mineralputz R30Reibeputz-Struktur3,03,2

De getallen genoemd bij ‘Verbruik’ zijn gemiddelde hoeveelheden. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet glad, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
Nieuwe raaplagen minimaal 2 tot 4 weken laten drogen. De wapeningslaag moet droog en afgebonden zijn.

Verwerkingsmethode

De aangemaakte sierpleister met een roestvrij stalen plekspaan of met geschikte spuitapparatuur op het oppervlak aanbrengen en op korreldikte afschrapen. Direct daarna met een PU- of houten spaan of kunststof reibespaan de sierpleister gelijkmatig structureren. De korrel in horizontale-, vertikale richting of rond structureren. De keuze van de spaan beïnvloed het endresultaat, steeds hetzelfde gereedschap gebruiken.

Structuren steeds door dezelfde persoon en hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen. Materiaal, wat na het structureren vrij komt, niet meer verwerken of mengen met ongebruikt materiaal.
 
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.  
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet beneden 5° C en boven de 30 °C komen.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 14 dagen volledig droog en overschilderbaar.
Door voor te strijken met CapaGrund Universal wordt het risico op kalkuitbloeiïngen beduidend verminderd zodat na 7 dagen de sierpleister al geschilderd kan worden.

Capatect Mineralputz droogt fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na het gebruik met water reinigen.

Tussenlaag

De minerale wapeningspleister hoeft bij normale verwerkings- en drogingsomstandigheden niet voorgestreken te worden. Indien de wapeningspleister voor langere tijd onbehandeld blijft staan, bijv. een winterperiode, dan de ondergrond voorstrijken met Putzgrund 610.

De Capatect Klebe- und Armierungsputz 133 LEICHT en andere minerale raaplagen zonodig voorstrijken met Sylitol-Konzentrat 111. Dit is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de weersomstandigheden. Ook gipspleisters en gipskartonplaten moeten vooraf met een diepgrond worden voorgestreken. De voorstrijklaag moet voldoende droog zijn om verder te werken.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect Mineralputz kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij handmatige verwerking aan een hele zak (25 kg) 5,5-6,5 liter zuiver, koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Het gemengde materiaal ca. 2 minuten laten staan. Indien noodzakelijk nog een geringe hoeveelheid water toevoegen. Steeds dezelfde mengtijd en hoeveelheid water aanhouden om een goed eindresultaat zeker te stellen.

De verwerkingstijd is afhankelijk van de weersomstandigheden en bedraagt ca. 2 uur, bij machinale verwerking maximaal 60 minuten. Ingedikt materiaal kan en mag niet meer met water worden aangemaakt.

Voorbeeld machineuitrusting

Doorloopmenger Berö 15 met standaard-doseer- respectievelijk mengmogelijkheid in combinatie met de Berö Speedy 15 met de schnecken 1/1.

Belangrijk:

Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 16 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.

Watercapaciteit:
R 20 ca. 250 l/uur
R 30 ca. 240 l/uur
De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.

Transportslang:
Diameter beginslang (binnenzijde) 35 mm per 13,3 meter.
Diameter eindslang (binnenzijde) 25 mm per 10,0 meter.

Lengte slang:
Cca. 50 meter, afhankelijk van object en temperatuur.

Spuitopening;
Nozzle: 8 mm.

Compressor:
V-Meko 400

De slang voor gebruik doorspoelen met kalkslem of stijfselpap.


Let op!
De benodigde hoeveelheid water kan variëren, speciaal bij pleister op kleur. Steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen om structuur- en kleurverschil te voorkomen.
Tijdens het drogen van de sierpleister deze tegen regen beschermen. Zonodig de steiger wind- en waterdicht afschermen. Capatect Mineralputz zijn niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.
Capatect Mineralputz is alkalisch. Dek glas, keramiek, lakverf, natuursteen, metaal etc. goed af. Pleisterresten direct met veel water verwijderen.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-08/0304
ETA-10/0436
ETA-10/0160
ETA-12/0383
ETA-12/0575

CE-markering

CE: 11  EN 998-1:2010 - 002-CAP-998

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden