caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/241226/065723_21404_NL.png

Sylitol-Fassadenputz

Silicaatgebonden sierpleister conform DIN EN 15824.

Toepassing

De silicaatgebonden sierpleister is klaar voor gebruik en kan worden toegepast als afwerking op muren en plafonds buiten. Toe te passen als afwerklaag op Capatect gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • waterafstotend
  • vergeelt niet
  • zwelt niet op
  • niet thormoplastisch
  • bijzonder wit
  • eenvoudig te verwerken

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit.

Fabrieksmatig op kleur te brengen. Informeer vooraf naar de levertijden. Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden. 
Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden met Histolith-mengkleuren.
Niet meer dan 2-3 % toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.
In de originele, goed gesloten verpakking ca. 12 maanden te bewaren.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 m volgens DIN ISO 7783
Klasse V1 (hoog) volgens DIN EN 15824

Diffusie-equivalente luchtlaag op Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

w2 midden < 0,15 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062-3

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2 volgens DIN EN 15824

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Consistentie

pasteus

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met geringe hoeveelheden organische toeslagstoffen

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,1 kg/(m2·h0,5) volgens DIN EN 1062-3
Klasse W3 (laag) volgens DIN EN 15824

Product-nr.

ProductStructuurKorrel
(mm)
ca. verbruik
(kg/m2)
Capatect Sylitol® FassadenputzR20, Reibeputz2,02,5
R30, Reibeputz3,03,7
K15, Kratzputz1,52,4
K20, Kratzputz2,03,0
K30, Kratzputz3,03,7

Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Attentie

Capatect Sylitol Fassadenputz in kleur kan wolkerig opdrogen. Dit is geen reden tot reclameren. In voorkomende gevallen een egaliserende verflaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Niet goed hechtende lak-, dispersieverflagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen. Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Verwerkingsmethode

Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging - en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond - structureren.
De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat.

Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte (nozzle = 4x korrelgrootte). De druk moet 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht en moeten steigerslagen voorkomen worden.

Structureren steeds door dezelfde man en met hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen 
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen. Capatect Sylitol Fassanputz is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

De grond- of tussenlaag moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect-WDVS:
Bij een nieuwe, minerale wapeningspleister is voorstrijken niet noodzakelijk.
Bij een lange wachttijd (winterperiode) verweerde onderpleister voorstrijken met PutzGgrund 610.
Wordt een kleur met een reflectiewaarde < 20 gewenst dan moet de sierpleister in minimaal twee lagen overgeschilderd worden met Muresko CoolProtect.

Pleisters uit pleistergroepen PIc, PII en PIII:
Nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende afbindtijd, normaal gesproken na 2 weken bij 20 °C en 65 % R.L.V., af te werken. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. door invloed van wind of regen, moeten duidelijk langere afbindtijden gehanteerd worden. Een extra grondlaag met CapaGrund 610 vermindert de kans op kalkuitbloeiingen, daardoor kan al na een afbindtijd van 7 dagen de Fassadenputz aangebracht worden. Een tussen aanbrengen met PutzGrund 610.
Nieuw pleisterwerk: 2 tot 4 weken onbehandeld laten, daarna voorstrijken met Minera Universal.
Grof poreus, zanderig en zuigend oppervlak: Voorstrijken met Capatect-Konzentrat 111, 2:1 verdund met water. Een tussenlaag aanbrengen met Minera Universal.Goed hechtende minerale verflagen:
Droog of nat reinigen en voorstrijken met Minera Universal.

Niet goed hechtende, minerale verflagen verwijderen en daarna voorstrijken met Capatect-Konzentrat 111, 2:1 verdund met water. Een tussenlaag aanbrengen met Minera Universal.

Schilderen van de sierpleisterlaag:
De sierpleister over het gehele oppervlak schilderen met Sylitol of Sylitol Finish 130. Bij kleuren met een reflectiewaarde < 20 de sierpleister schilderen met Muresko CoolProtect.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 8 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en na 2 tot 3 dagen volledig droog en overschilderbaar.

De siepleister droogt door een chemische reactie en fysisch, dit betekent door verkiezeling met de ondergrond en verdamping van het aanmaakwater.
In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. De sierpleister tijdens de droogfase tegen regen beschermen. Zonodig steigerzeilen ophangen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water.

Materiaalbereiding

De totale inhoud van een emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met Sylitol-Konzentrat op de juiste dikte brengen. Maximaal 2 % toevoegen. Geen mixer van aluminium gebruiken.

Attentie

Capatect Sylitol Fassadenputz geeft bij een normale belasting door de alkaliteit van de pleister voldoende bescherming tegen aangroei van micro-organisme. Indien een verhoogd risico aanwezig is van aangroei dan twee verflagen over de Sylitol-Fassadenputz aanbrengen met ThermoSan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Het VOS-gehalte van dit product (2014/42/EG) is < 10 g/l.

Bevat polyacrylaathars, polysiloxaan, calciumcarbonaat, silicaat, titaanwit, water, alifaten, additieven.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

CE-markering

De CE-markering DIN EN 15824 staat op de verpakking. Op de website www.dawnederland.nl is het kenmerkenblad te downloaden.

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.