Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG

Sierpleister op basis van siliconenhars voor buiten.
Klaar voor gebruik.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/155280/050291_Capatect_AmphiSilan-Fassadenputz_K30_25kg.png

Toepassing

Klaar voor gebruik als afwerking op:
- Capatect-WDV-systemen
- Capatect-WDV-systeem Natuur+
- onbehandeld beton
- cementpleister
- matte, draagkrachtige dispersieverflagen
- draagkrachtige minerale verflagen.

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen, kunststof en hout.

Eigenschappen

  • A2s1, d0 volgens DIN EN 13501-1
  • bijzonder goed waterdampdoorlaarbaar
  • waterafstotend
  • eenvoudig te verwerken
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • bindmiddel op basis van siliconenhars
  • met speciale lichtechte pigmenten en vulstoffen
  • met water te verdunnen
  • ongevoelig voor schimmel- en mos/algenaangroei

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit.

Levering in kleur af fabriek mogelijk naar kleuren uit de CaparolColor- of 3D-kleurenwaaier. Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.

Andere kleuren met een lichtreflectiewaarde >20 op aanvraag. Kleuren met een lichtreflectiewaarde <20 is op gevelisolatie niet mogelijk.

Is om speciale redenen op kleine oppervlakken een reflectiewaarde <20 wenselijk dan de sierpleister overschilderen met Muresko CoolProtect.

Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2% toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Hechttreksterkte

≥ 0,3 MPa volgens DIN EN 15824

Brandweerstand

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1

Consistentie

pasteus

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,10 kg/(m2·h0,5), Klasse W3 (laag) volgens DIN EN 1062-3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

< 0,14 m, Klasse V1 (hoog) volgens DIN EN ISO 7783-2

Product-nr.

Product-nr.StructuurKorrel
(mm)
ca. verbruik
(kg/m2)
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGR20 Reibeputz2,02,6
Capetect AmphiSilan Fassadenputz NQGR30 Reibeputz3,03,5
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGK15 Kratzputz1,52,5
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGK20 Kratzputz2,03,2
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGK30 Kratzputz3,04,1

Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Niet goed hechtende lak-, dispersieverlagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende minerale verflagen droog of nat reinigen.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen. Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Verwerkingsmethode

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen. Bij verwerking met de plekspaan maximaal 2% en bij spuiten maximaal 5% water toevoegen.
 
De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond structureren.
De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat. Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap.
 
Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte. De druk moet 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.
 
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.
Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of tussenlaag Putzgrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de Putzgrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. Putzgrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.
 
Capatect-WDVS
Nieuwe, minerale wapeningspleister:
Voorstrijken met Putzgrund 610.

Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
Voorstrijken is niet noodzakelijk.
Bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde wapeningspleister voorstrijken met Putzgrund 610.
 
Beton
Vuil, stof en andere verontreiniging mechanisch verwijderen of door middel van hogedruk stoomstralen.
Grof poreuze, licht zanderige en zuigende ondergronden voorstrijken met OptiGrund ELF. Zanderig ondergronden voorstrijken met Dupa-grund.
Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Mineraal pleisterwerk

Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken bij ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid laten drogen. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met Capagrund Universal wordt de kans op kalkuitbloeiïngen verminderd en kan veelal een drogtijd van 7 dagen worden aangehouden.

Oud pleisterwerk
Reparaties moet goed drog en afgebonden zijn. Grof poreuze, licht zanderige ondergronden voorstrijken met OptiGrund ELF. Sterk zuigende, zanderige ondergronden voorstrijken met Dupa-grund. Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
 
Matte, goed hechtende dispersieverflagen
Matte, matig zuigende verflagen zonder voorstrijken behandelen. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethoden de ondergrond voorstrijken met Dupa-grund.
Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
 
Goed hechtende silicaatverflagen
Met Sylitol- of AmphiSilan producten behandelen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Gereedmaken van het materiaal

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen. Bij verwerking met de plekspaan maximaal 1 % en bij spuiten maximaal 2 % water toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Carbendazim (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (CAS-Nr. 34123-59-6) Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0) Octylisothiazolinon (CAS-Nr. 26530-20-1).

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, een menging van 5-Chloor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product bevat < 30 g/l VOS = < 2 % VOS volgens de richtlijn 2004/42/EG

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859

CE-markering

Het product heeft een CE-markering volgens EN 998-1 - EN 15824 en wordt vermeld op de verpakking. Het CE-merkblad is via de website van DAW Nederland te downloaden.

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

&amp;#039;t Hunzehuys

De rode huizen van Heidelberg

4 proefwoningen Meldorfer

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden