Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG

Lichtgewicht sierpleister op basis van hybride-bindmiddel en Nano-kwartstechnologie voor toepassing buiten.
Klaar voor gebruik.
 • Toepassing

  Sierpleister, klaar voor gebruik, als afwerking op minerale- en organische ondergronden buiten. Toe te passen in Capatect gevelisolatiesystemen.

  Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen evenals ondergronden van kunststof of hout.

  Eigenschappen

  • gunstig materiaalverbruik
  • bijzonder goed waterdampdoorlatend
  • hoge kleurvastheid
  • waterafstotend
  • waterverdunbaar
  • ongevoelig voor aangroei van micro-organisme

  Verpakking

  20 kg emmer (R20, R30, K15, K20, K30)
  18 kg emmer (K40)

  Kleur

  Wit.

  Levering in kleur af fabriek is mogelijk. Informeer naar de levertijden.
  Met ColorExpress op kleur te maken.

  Kleuren met een reflectiewaarde > 20 op aanvraag.

  Worden kleuren met een reflectiewaarde < 20 gewenst dan moet de sierpleister tweemaal geschilderd worden met Muresko CoolProtect.
   
  Een reflectiewaarde van ≥ 5 is met een speciale opbouw van het isolatiesyteem mogelijk.

  Bij donkere kleuren kan in het isolatiesysteem, als gevolg van een te groot contrast tussen de wapeningslaag en sierpleister, een egaliserende eindafwerking met ThermoSan Fassadenfarbe noodzakelijk zijn.

  Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2 % toevoegen omdat anders de sierpleister te dun wordt.

  Glansgraad

  Mat

  Opslag

  Koel, droog en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.
  In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

  Soortelijke massa

  ca. 1,3 g/cm³

  Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

  ≤ 0,14 m volgens DIN EN ISO 7783
  Klasse V1 (hoog) volgens DIN EN 15824

  Brandreactie

  A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

  Consistentie

  pasteus

  Materiaalbasis

  Silicaat-organo-hybride-dispersie en siliconenhars-emulsie

  Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

  ≤ 0,1 kg/(m2• h0,5) volgens DIN EN 1062-3
  Klasse W3 (laag) volgens DIN EN 1582

  Product-nr.

  628

  Attentie

  De aangegeven waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen gering afwijken.

  Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverflagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen.
  Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

  Met schimmel-, mos- en algaangroei vervuilde oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijk voorschrift. Naspoelen met water en goed laten drogen.
  Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen met hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

  Bij een korrelgrootte < 2,0 mm kan een egaliserende pleisterlaag noodzakelijk zijn.

  Verwerkingsmethode

  Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging - en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond - structureren.
  De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat.

  Bij spuiten is de keuze van de spuitopening afhankelijk van de korrelgrootte (de spuitopening is 4x de korrelgrootte) . De druk moet ca. 3-4 bar zijn.
  Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht zodat er geen steigerslagen zichtbaar worden.

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
  Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen.
  Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

  Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen. Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

  Opbouw van het systeem

  Als grond- of tussenlaag PutzGrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de PutzGrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. PutzGrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

  Capatect-WDVS
  Nieuwe, minerale wapeningspleister:
  - voorstrijken met PutzGrund 610.

  Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
  - voorstrijken is niet noodzakelijk.
  - bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde onderpleister voorstrijken met PutzGrund 610.

  Pleisters uit pleistergroepen PII en PIII
  Nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende afbindtijd, normaal gesproken na 2 weken bij 20 °C en 65 % R.L.V., af te werken. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. door invloed van wind of regen, moeten duidelijk langere afbindtijden gehanteerd worden. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal vermindert de kans op kalkuitbloeiingen, daardoor kan al na een afbindtijd van 7 dagen de Fassadenputz aangebracht worden. 
  Een tussen aanbrengen met PutzGrund 610.Oude pleisterlagen
  Reparatieplekken moet voldoende afgebonden en doorgedroogd zijn. Op grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisters resp. zuigende ondergronden een voorstrijklaag met OptiSilan TiefGrund en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.
  Op sterk zanderige, poederende pleisters een impregneerlaag met Dupa-Putzfestiger en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

  Beton
  Verontreiniging mechanisch of door middel van hogedruk waterstralen geheel verwijderen. Een grof poreus, licht zanderig en zuigend oppervlak voorstrijken met OptiGrund TiefGrund. Een zanderig oppervlak impregneren met Dupa-Putzfestiger en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

  Goed hechtende, matte dispersieverflagen
  Op matte, zwak zuigende verflagen een grondlaag aanbrengen met PutzGrund 610. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethodes (afwassen, afborstelen, afspoelen), een impregneerlaag met Dupa-Putzfestiger en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

  Goed hechtende silicaatverflagen
  Met Sylitol- of AmphiSilan-producten behandelen.

  Verbruik

  ProductStructuurKorrel
  (mm)
  ca. verbruik
  (kg/m2)
  Capatect ThermoSan-Fassadenputz 
  R20 Reibeputz2,01,9 - 2,1
  R30 Reibeputz3,02,6 - 2,8
  K15 Kratzputz1,51,7 - 1,9
  K20 Kratzputz2,02,2 - 2,4
  K30 Kratzputz3,02,9 - 3,1
  K40 Kratzputz4,03,0 - 3,3

  Bij "verbruik" worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
  Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij veel wind langs het oppervlak tijdens de verwerking en droogfase kunnen krimpscheurtjes en poriën ontstaan in de pleisterlaag.

  Droogtijd

  Bij 20° C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog. Doorgedroogd, belastbaar en overschilderbaar na 2-3 dagen.
  De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. 

  Indien noodzakelijk de nog natte sierpleisterlaag tot aan het maaiveld tegen weersinvloeden beschermen.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water reinigen.

  Materiaalbereiding

  De totale inhoud van de emmer met een langzaam draaiend roerwerk grondig oproeren. Indien nodig maximaal 2 % water toevoegen om het materiaal op de juiste dikte te brengen.

  Attentie

  Ter bescherming tegen regen tijdens de droogfase is het raadzaam de steiger te voorzien zeilen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

  Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1), pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0). Gemengd uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.

  Siliconenhars-sierpleister, met water te verdunnen, VOS-gehalte volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 20 g/l

  Bevat polyvinylacetaathars, hybride bindmiddel (organo-silicaat / acrylaat), calciumcarbonaat, silicaat, titaanwit, water, alifaten, additieven, conserveermiddel, filmbescherming.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.


  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  Toelating

  Z-33.41-130
  Z-33.43-132
  Z-33.44-133
  Z-33.47-859
  Z-33.43-1523

  Overige opmerkingen

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Woningen Nazareth, Maastricht

  Woonzorgcentrum De Flesseman, Amsterdam

  Appartementen Boekweitkamp, Den Haag

  Particuliere woning &amp;#039;s…

  De Narcistuin Den Helder

  Helene Mercierhof Castricum

  Woning Muiderberg

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.