caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/181400/054874_Logo_disbon_claim_kleur_NL.png

Disbothan 1903 Half mat antislip

Oplosmiddelhoudende antislip coating op basis van polyurethaan.
Twee componten (2K).

Toepassing

Disbothan 1903 Half mat antislip is een zijdematte toplaag met antislip eigenschappen in systemen voor vloeren, buiten.

Eigenschappen

  • goed buitenduurzaam
  • slag-, stoot- en slijtvast
  • eenvoudig te verwerken
  • antislip
  • bestand tegen water, olie, vetten en diverse chemicaliën
  • vlampunt van beide componenten 27 °C
  • vastestofgehalte 52,0 vol.% (= 65,0 gew.%)

Materiaalbasis

2K-polyurethaan, oplosmiddelhoudend.

Verpakking

1 kg en 5 kg metalen verpakking

Kleur

RAL-kleuren.
Speciale kleuren kunnen geleverd worden.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Bij toepassen van speciale kleuren moet vooraf een proefvlak worden gemaakt omdat de vulstoffen, met name bij heldere kleuren, de kleur kunnen beïnvloeden.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar droog.
In ongeopende, originele verpakking bij 20 °C minimaal 6 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,25 g/cm3

Drogelaagdikte

Gemiddeld ca. 75 µm bij een nattelaagdikte van 150 µm.

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

niet te meten

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden en voorbehandeld staal. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste
1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.

Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen geheel verwijderen. Glashoudende oppervlakken en harde 2K-verflagen schuren, mat stralen of een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer.
Reparaties uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogeen mengsel ontstaat. Overgieten in een schone emmer en nogmaals grondig doorroeren. Bij langere staantijd het materiaal af en toe omroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 75 : 25 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een oplosmiddelbestendige roller.

Opbouw van het systeem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met Disboxid 420 E.MI Primer.
Ruwe, ongelijkmatige ondergronden egaliseren met een zandgevulde egalisatie-gietmortel. 
Alternatieven, afhankelijk van de toepassing:
- Disboxid 460 EP-Ground
- Disboxid 461 EP-Filler
Zie Technische Informatiebladen.
Op de voorstrijklaag met Disboxid 420 E.MI Primer moet binnen 24 uur de afwerklaag aangebracht worden. Raadpleeg het betreffende Technisch Informatieblad. Bij gebruik van Disboxid 461 EP-Grund de laag licht afgezand worden met Disboxid 942 Mischquarz.

Beton
Tussenlaag aanbrengen met Disboxid 421 E.MI Coat.

Afwerklaag aanbrengen met Disbothan 1903 Half mat antislip.

Staal
Grondlaag aanbrengen met een zinkfosfaat-primer.

Tussenlaag aanbrengen met Disboxid 421 E.MI Coat.

Afwerklaag aanbrengen met Disbothan 1903 Half mat antislip.

Verbruik

Ca. 200 g/m2 bij 75 µm drogelaagdikte.
De aanbevolen laagdikte bedraagt 75 µm (ca. 150 µm nat).
 
Het verbruik is afhankelijk van ondergrond en verwerkingsmethode.
 
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 4 uur.
Hogere temperaturen verkorten, lageren verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur te belopen en overschilderbaar, na 3 dagen mechanisch belastbaar en na 7 dagen volledig uitgehard.
In systemen een maximale droogtijd tussen de lagen aanhouden van 24 uur, tenzij voorbehandeling van het oppervlak wordt uitgevoerd.

Chemische belasting van het aangebrachte systeem toestaan nadat het materiaal voldoende is uitgehard. Dit komt overeen met een droogtijd van 7 dagen bij 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disboxid 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.