caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225671/063194_454_062758_DISBON_DisboPOX_W_454_36_kg_4_kg_NL.png

DisboPOX W 454 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Met water te verdunnen, elektrostatisch geleidende en hoog te belasten 2K-epoxyhars gietcoating.

Toepassing

Vloercoating met een minimale emissie op minerale ondergronden binnen. Toe te passen in ruimten met gevoelige elektrische apparatuur, ter voorkoming van elektrostatische oplading, opslag van explosiegevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld vliegtuighallen, laboratoria, chipsindustrie etc.
Bijzonder geschikt voor toepassing in sensibele ruimten als wachtkamers, ziekenhuizen etc.

Eigenschappen

  • toe te passen op matvochtige en cementhoudende ondergronden
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • waterdampdoorlatend – geschikt op vloerplaten die direct op de grond liggen zonder afdichting tegen optrekkend vocht
  • geschikt op magnesiet- en anhydrietvloeren
Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-Epoxyhars.

Verpakking

40 kg verpakking
Basis (A): 36 kg kunststoff-Hobbock, verharder (B): 4 kg metalen emmer

Kleur

Ca. RAL 7032 (Kieselgrau) en ca. RAL 7030 (Steingrau)

Exclusieve kleurcombinaties zijn met de FloorColor plus-Kollektion kleurenwaaier mogelijk.
Let op: De coating bevat zwarte koolstofvezels waardoor de kleur wordt beïnvloed. Bij speciale kleuren (bijv. bij felle en intensieve kleuren) is dit optische te zien.
Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

  • Geleidingsweerstand ≤ 106 Ohm volgens DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 1081
  • Looptest volgens EN 61340-4-5 ontlading < 100 V
  • Sd-H2O: bij 2 mm droge laagdikte < 6 m
  • Sd-H2O: bij 4 mm droge laagdikte < 7 m

Soortelijke massa

ca. 2,0 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 40 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 80 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

ca. 45 N/mm2 (MPa)

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Testgroep 1
Autobrandstof volgens DIN 51600 en DIN EN 228
+
Testgroep 4a
Diverse koolwaterstoffen, motorolie
+
Testgroep 5
Één- en meervoudige alcoholen (tot max. 48 vol.-% methanol), glycolether incl. 5b)
+ (E)
Testgroep 7
Alle organische esters en ketonen (incl. 7a)
+ (E)
Testgroep 8
In water oplosbare alifatische aldehyde tot 40 %
+ (E)
Testgroep 9
In water oplosbare organische zuren (carbonzuur) tot 10 % en hun in water oplosbare zouten
+/–
Testgroep 10
Minerale zuren tot 20 % en hydroliserende zuren, in wateroplosbare organische zouten (pH<6) behalve fluorwatrstofzuur, oxyderende zuren en hun zouten
+ (V)
Azijnzuur 5 %+/–
Melkzuur 10 %+/–
Zwavelzuur 50 %+ (V)
Salpeterzuur 10 %+ (V)
Zoutzuur 30 %+ (V)
Ammoniak 25 % (salmiakg.)+
Natronloog 50 %+
IJzer (III)-chloride oplossing, verzadigd+ (V)
Magnesiumchloride oplossing 35 %ig+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing, verzadigd+
Superbenzine+
Stook- en dieselolie+
Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Lysoformoplossing 2 %+
Shell Diala olie+
Skydrol (hydraulische vloeistof)+
Koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, +/– = bepekt bestand, V = verkleuring,  E = licht aanweken
Voldoet aan de eisen van de Gewässerschutz des DIBt.
Bij vloeistoffen in de gevarenklasse A I, A II en  B van de VbF (Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten) is een geleidende afwerklaag noodzakelijk.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden (zoals beton en cement- en anhydrietdekvloer) binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen. Is de vloer behandeld met een Curing-compount dan moet de vloer intensief mechanisch geschuurd worden. Vervolgens de hechting testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton- en cementdekvloeren moeten matvochtig opgedroogd zijn. Er mag geen glanzende waterlaag aanwezig zijn.
Anhydriet: max. 1,0 Gew.-% (CM-Methode)
Andere soorten van ondergronden door de technisch adviseur van DAW Nederland laten adviseren.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen, frezen of diamantschuren.

Niet draagkrachtige, sterk vervuilde oppervlakken met bijv. oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen, moeten grondig mechanisch worden voorbehandeld.
Olievlekken, rubberen strepen, chloride (dooizout) met een speciaal reinigingsmiddel goed
schoonmaken.

1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen.

Harde 2K-verflagen reinigen, schuren, mat stralen. Er mogen geen restanten van vloerreinigingsmiddelen meer aanwezig zijn. Is de oude coating waterdampdoorlatend dan vooraf testen of het nieuwe, totale coatingsysteem voldoet.

Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC-Mörteln of met DisboXID 2K-EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten niet toepassen om onthechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Verharder toevoegen aan het basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip, indien nodig zand en water toevoegen en nogmaals grondig roeren.
Niet uit de geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 9 : 1 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing aanbrengen met een plekspaan of een geschikte rakel zoals een
getande gummirakel.
Attentie: bij gebruik van een getande rakel of spaan is de gekozen vertanding bepalend voor de laagdikte en het verbruik.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden met DisboPOX W 443 voorstrijken. Het materiaal met een borstel n de ondergrond strijken.
Als alternatief kan een grondlaag worden aangebracht met DisboPOX W 453, verdund met 0,8 l water.

Egalisatielaag
Het als egalisatielaag gemengd materiaal op de vloer gieten en met een spaan of rakel over toppen van het oppervlak trekken.

Reparatiemortel
Reparatiemortel in de nog natte voorstrijklaag DisboPOX W 453 aanbrengen. Met een kunstoffen of roestvrijstalen spaan goed verdichten en gladstrijken.

Let op: Mechanisch voorbehandelde magnesietvloeren moeten vanwege hun extreem grote poriën na de grondlaag altijd behandeld worden met een egalisatielaag.

Aanbrengen van de aardeaansluiting
Op de uitgeharde grondlaag rondom op alle wanden en met een maximale afstand van 20 meter, DisboADD 973 Kupferband (lengte ca. 50 cm) plakken. Per wandoppervlak minmaal twee aardeaansluitingen aanbrengen met de DisboADD 975 Leitset. Is een wand onderbroken door bijvoorbeeld een voeg dan meerdere aansluitingen aanbrengen.

Bij grote wandlengten uit één stuk moet de maximale afstand van 20 meter aangehouden worden. Het oppervlak van het koperband met een met DisboADD 419 Verdünner bevochtige doek schoonmaken. Het koperband na het aanbrnegen en uitharden van de vloercoating door een erkende elektricien laten aansluiten.

Aardeaansluiting:

Bild 1 (003250.jpg)


1. DisboADD 973 Kupferband
2. Koperband 4 mm2 voor aansluitng op de aarde (ringleiding)

Geleidende tussenlaag
Op de grondlaag met een roller de geleidende tussenlaag aanbrengen met DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht of DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht. Na het uitharden van de geleidende tussenlaag de geleiding testen.
De geleidingsweerstand mag niet boven de 5 x 104 Ohm liggen. de afstand tussen de meetelektronen en de aardeaansluiting moet tussen de 8 en 10 meter liggen. Is de gemeten weerstand hoger, dat moeten er meer aansluitingen aangebracht worden.

Let op: Tijdens droog- en uithardingsfase voor voldoende aan- en afvoer van lucht zorgen.

Afwerklaag
DisboPOX W 454 AS na wachttijd van minimaal 12  uur en max. 24 uur op de voorbehandelde ondergrond gieten en met een hardrubberen rakel (driehoeksvertanding min. 8 mm) gelijkmatig verdelen. Laagdikte minimaal 2 mm en maximaal 5 mm. Na 10 minuten moet met een stekelrol worden ontlucht. Maak gebruik van spijkerschoenen.

Let op: Het materiaalverbruik van de DisboPOX W 454 AS mag niet meer zijn dan max. 10 kg/m2. Bij een hoger materiaalverbruik is de geleidende werking niet meer zeker. Bij reparaties of bij overschilderen moet altijd een geleidende tussenlaag worden aangebracht met DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht of DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht inclusief aardeaansluiting met koperband. Tijdens droog- en uithardingsfase voor voldoende aan- en afvoer van lucht zorgen. Het materiaalverbruik mag niet lager zijn dan 3,5 kg/m2, de coating verliest dan zijn vloei.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Het gaat hier om een advies. De grootte van de vertanding is afhankelijk van de slijtage van de rakel, temperatuur, vulling met zand en oneffenheden in de ondergrond.

Verbruik

Grondlaag
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung of
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, verdund materiaal

ca. 200 g/m2
ca. 500-700 g/m2
Egalisatielaag
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

ca. 1.500 g/mm/m2
ca. 300 g/mm/m2
Reparatiemortel
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01 - 2,0 mm

ca. 300 g/mm/m2
ca. 1.500 g/mm/m2
Geleidende tussenlaag
DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht bzw.
DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Afwerklaag (gietcoating)
Min. 2 mm, max. 5 mm nattelaagdikte
(min. 8 mm driehoeksvertanding)
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung (2 mm)1750 - 2000 g/mm/m2 (min. 3.500 g/m2)
Het verbruik mag niet lager zijn dan 3,5 kg/m2, de coating verliest anders zijn vloei.
Het gaat hier om een advies. De grootte van de vertanding is afhankelijk van de slijtage van de rakel, temperatuur, vulling met zand en oneffenheden in de ondergrond.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: Zorg tijdens de droog- en uithardingsfase voor voldoende frisse lucht.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond:
Minimaal 12 °C en maximaal 25 °C
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40 en max. 80 % bliggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Bij 20 °C:
Tussen de geleidende tussenlaag en afwerklaag: min. 16 uur en max. 48 uur.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur te belopenen na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
Bij lagere temperaturen is de droogtijd langer.
Tijdens het uitharden (ca. 16 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om kleur- en
glansgraadverschillen en een verminderde hechting te voorkomen. Zorg voor voldoende frisse lucht (tocht moet vermeden worden) en een gelijkmatig materiaalverbruik omdat anders kleurverschil en een ongelijmatige uitharding plaats vindt.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of warmwater met zeep.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Bij applicatie van de materialen de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen. Voor onderhoud van de vloercoating de reiningings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon raadplegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A)
Bevat: Polyamine-Amide-Epoxidhars-Addukt, Aminepolymeer, Tetraethylednpentamine.
Is een een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012.

Verharder (B)
Bevat: Bisphenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht ≤ 700, Bisfenol-F-Epoxidhars MG <700, p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-454-005605
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragBfl-s1
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥IR4

EN 13813

In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen.

Producten die aan de norm voldoen zijn voorzien van een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden