caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225898/063232_429_063175_DISBON_Blanko_Eimer_Orange_NL.png

DisboTHAN 429 AS 2K-PU-Beschichtung

Elektrostatisch geleidende, taai-elastische 2K polyurethaan vloercoating. Toe te passn als afwerlaag in ruimte met gevaar voor explosies.

Toepassing

Vloercoating op minerale- en hardasfalt vloeren binnen waar de geleidingsweerstand RE kleiner dan 106 Ohm gem. DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 1081 en DIN IEC 61 340-5-1 is voorgeschreven.

Eigenschappen

  • bestand tegen diverse chemicaliën
  • taai-elastisch
  • bestand tegen mechanische aantasting
  • overbrugd statische scheuren bij 20 °C (laagdikte 0,3 mm - verbruik 1,5 kg/m2)

Materiaalbasis

Geleidende 2K-polyurethaan

Verpakking

30 kg verpakking
Basis (A): 25 kg en verharder (B): 5 kg metalen emmers

Kleur

Kieselgrijs
Speciale kleuren in grijstinten zijn af fabriek te leveren. Informeer naar de levertijden.

Let op: De coating bevat zwarte koolstofvezels waardoor de kleur wordt beïnvloed. Bij speciale kleuren (bijv. bij felle en intensieve kleuren) is dit optische te zien.
Kleurveranderingen door UV-stralen kunnen voorkomen, dit beïvloed de technische eigenschappen niet. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

  • Geleidingsweerstand < 106 Ohm volgens DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 1081

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/m3

Drogelaagdikte

ca. 62 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

65 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 63

Elasticiteit bij breuk

ca. 30 %

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
7 dagen
Azijnzuur 5 %+ (V)
Zoutzuur 10 %+
Zwavelzuur ≤ 10 %+
Citroenzuur 10 %+ (V)
Ammoniak 25 % (Salmiakg.)+
Calciumhydroxide+
Kaliloog 50 %+ (V)
Natronloog 50 %+ (V)
Ijzer III chloride oplossing, verzadigd+ (V)
Lysoformoplossing 2 %+
Magnesiumchloride oplossing 35 %+
Sagrotaan oplossing 2 %+ (V)
Gedestilleerd water+
Keukenzout oplossing, verzadigd+
Stook- en dieselolie+
Motorolie+
Koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

Beton en cement-dekvloeren:

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting
wordt verkregen. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen. Is de
vloer behandeld met een Curing-compount dan moet de vloer intensief mechanisch geschuurd
worden. Vervolgens de hechting testen. De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton- en cementdekvloeren: max. 4 gew.-% (CM-methode).

Hardasfalt:
De hardasfaltlaag moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 10 of IC 15 en mag door temperatuur en mechanische belasting niet vervormen.

Andere soorten van ondergronden door de technisch adviseur van DAW Nederland laten adviseren.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen zoals kogelstralen,
frezen of diamantschuren tot het gewenste resultaat is bereikt.
Niet draagkrachtige, sterk vervuilde ondergronden door bijv. olie, vet, rubber moeten intensief
mechanisch worden gereinigd. Olievlekken met een speciaal reiniger schoonmaken.
1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, intensief schuren of mat stralen. Er mag geen vervuiling en/of resten van het schoonmaakmiddel op de oude coatinglaag meer aanwezig zijn. Is de oude coating dampdoorlatend, dan vooraf testen of de oude en nieuwe coatinglaag nog voldoende
dampdoorlatend is.
Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC-Mörteln of met DisboXID EP-Mörteln.

Bij hardasfalt moet de toeslagstof na de voorbehandeling voor minimaal 75 % zichtbaar zijn.

Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Vooraf basismateriaal (A) grondig doorroeren en daarna verharder (B) aan basismateiraal toevoegen
en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene
massa ontstaat. Overgieten in een schone bus (eventueel water toevoegen, zie tabel) en nogmaals
grondig roeren. Niet uit geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 5:1 gew.-delen

Verwerkingsmethode

De coating met een rakel (bijv. getande gummirakel of metalen driehoeksvertande spaan) aanbrengen, stekelrol

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag

Hardasfalt:
Met DisboTHAN 429 AS en een gummiwisser en roller een poriënvrije grondlaag aanbrengen.
Verbruik:
DisboTHAN 429 AS: ca. 500 - 1000 g/m2

Minerale ondergronden:
Met DisboXID 462 en een gladde gummiwisser en roller een poriënvrije grondlaag aanbrengen.
Verbruik:
DisboXID 462: ca. 300-400 g/m2
Als alternatief voor de grond- en egalisatielaag kunnen ook gebruikt worden:
DisboXID 420,
DisboXID 460,
DisboXID 461
Raadpleeg het desbetreffende Technisch Informatieblad.

Egalisatielaag (optioneel)
Hardasfalt:
Ruwe ondergronden na het aanbrengen van de grondlaag egaliseren.
Verbruik:
DisboTHAN 429 AS: ca. 1,2 kg/mm/m2
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm: ca. 0,6 kg/mm/m2
Afhankelijk van de toepassing kan als alternatief ook DisboTHAN 374 toegepast worden. Raadpleeg het Technischi Informatieblad TI 374.

Minerale ondergronden:
Ruwe ondergronden na het aanbrengen van de grondlaag egaliseren.
Verbruik:
DisboXID 462: ca. 660 g/mm/m2
DisboXID 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm: ca. 1.000 g/mm/m2

Let op: De grond- en egalisatielaag worden niet afgezand en moeten zodoende binnen 24 uur bij 20°C met de geleidende tussenlaag behandelde worden. Bij een langere wachttijd moet de laag worden geschuurd.

Aanbrengen van de aardeaansluiting
Op de uitgeharde grondlaag rondom op alle wanden en met een maximale afstand van 20 meter,
DisboADD 973 Kupferband (lengte ca. 50 cm) plakken. Per wandoppervlak minmaal twee
aardeaansluitingen aanbrengen met de DisboADD 975 Leitset. Is een wand onderbroken door
bijvoorbeeld een voeg dan meerdere aansluitingen aanbrengen.

Bij grote wandlengten uit één stuk moet de maximale afstand van 20 meter aangehouden worden. Het
oppervlak van het koperband met een met DisboADD 419 Verdünner bevochtige doek schoonmaken.
Het koperband na het aanbrnegen en uitharden van de vloercoating door een erkende elektricien laten
aansluiten.


Aardeaansluiting:

Bild 1 (003250.jpg)


1. DisboADD 973 Kupferband
2. Kupferlitze 4 mm2 voor aansluitng op de aarde (ringleiding)

Geleidende tussenlaag
Op de grondlaag met een roller de geleidende tussenlaag aanbrengen met DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht of DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht. Na het uitharden van de geleidende tussenlaag de geleiding testen.
De geleidingsweerstand mag niet boven de 5 x 104 Ohm liggen. de afstand tussen de meetelektronen
en de aardeaansluiting moet tussen de 8 en 10 meter liggen. Is de gemeten weerstand hoger, dat
moeten er meer aansluitingen aangebracht worden.
Verbruik:
DisboPOX W 471 AS: ca. 100 g/m2 bzw.
DisboPOX W 5022 WHG: ca. 120 g/m2

Let op: Tijdens droog- en uithardingsfase voor voldoende aan- en afvoer van lucht zorgen.
Afwerklaag
Geleidende gietcoating:
DisboTHAN 429 AS op de vloer gieten en met een gummirakel (ca. 4 mm driehoeksvertanding) gelijkmatig verdelen. Aansluitend de rakel omdraaien en gladstrijken. Na ca. 10 minuten moet de laag met een stekelrol ontlucht worden om de koolvezels in de goede positie te brengen.
Verbruik:
DisboTHAN 429 AS: ca. 2,5 kg/m2 (ca. 1,5 mm laagdikte)

Let op: Het materiaalverbruik mag niet meer zijn dan max. 3,0 kg/m2 om zo de geleidende werking zeker te stellen. DisboTHAN 429 AS mag niet met kwartszand worden opgevuld (behalve als egalisatielaag). De eindlaag moet in één arbeidsgang worden uitgevoerd. Bij reparaties of bij overschilderen moet altijd een geleidende tussenlaag worden aangebracht met DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht of DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht inclusief aardeaansluiting met koperband.

 Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Grondlaag
Hardasfalt
DisboTHAN 429 AS

Minerale ondergrond
DisboXID 462


ca. 500 - 1000 g/m2


ca. 300 - 400 g/m2
Egalisatielaag (optioneel)
Hardasfalt
DisboTHAN 429 AS
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

Minerale ondergrond
DisboXID 462
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm


ca. 1.200 g/mm/m2
ca. 600 g/mm/m2


ca. 660 g/mm/m2
ca. 1.000 g/mm/m2
Geleidende tussenlaag
DisboPOX W 471 AS 
DisboPOX W 5022 WHG

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Afwerklaag
DisboTHAN 429 AS
(ca. 4 mm driehoeksvertanding)

ca. 2.500 g/m2
Het gaat hier om een advies. De grootte van de vertanding is afhankelijk van de slijtage van de
rakel, temperatuur, vulling met zand en oneffenheden in de ondergrond.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 25 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond:
Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40 en max. 80 % bliggen. De temperatuur van de
ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Tussen de grondlaag DisboXID 462 en geleidende tussenlaag min. 12 uur en max. 24 uur, bij de grondlaag met DisboTHAN 429 AS min. 16 uur en max. 24 uur. De wachttijden zijn bij het overschilderen van de egalisatielaag idem. De wachttijd tussen de geleidende tussenlaag en de afwerklaag bedraagd min. 16 uur en max. 48 uur.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 16 uur te belopenen na ca. 7 dagen volledig
uitgehard. Bij lagere temperaturen is de droogtijd langer.
Tijdens het uitharden (ca. 16 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om kleur- en
glansgraadverschillen en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking gereedschap reinigen. Zie tabel.
ProductReiniger
DisboXID 462DisboADD 419 Verdünner/Reiniger
DisboPOX W 471 AS
DisboPOX W 5022 WHG
Water of warmwater met zeep
DisboTHAN 429 ASDisboADD 499 Verdünner/ Reiniger

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Bij applicatie van de materialen de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen.
Voor onderhoud van de vloercoating de reiningings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon
raadplegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A):
Geen speciale vermeldingen.

Verharder (B):
Bevat:4,4'-Diphenylmethandiisocyanaat, Isomere, Homologe en een menging, 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanaat, o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanaat, 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanaat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.


Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 41 g/l VOS..

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-429-005126
EN 13813:2002 Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen.

Producten die aan de norm voldoen zijn voorzien van een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.