caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225889/063230_472_061928_Disbon_472_24kg_6kg_Gebinde_NL.png

DisboXID 472 AS 2K-EP-Beschichtung

Gepigmenteerde, geleidende en self-levelling afwerklaag voor mechanisch hoog te belasten vloeren.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Voor minerale vloeroppervlakken binnen die hoog mechanisch belast worden en waar een aardegeleidingsweerstand RE kleiner 106 Ohm volgens DIN EN 61 340-4-1 en DIN EN 1081 en DIN IEC 61 340-5-1 voorgeschreven is. Toepassing bijvoorbeeld in ruimten waar explosiegevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen, fabriekshallen halfgeleideindustrie, laboratoria en medische ruimten met elektronische apparatuur, vliegtuigwerkplaatsen, ruimten met elektronisch gestuurde vloertransportmiddelen etc.
Door de minimale emissie van schadelijke stoffen bijzonder geschikt voor toepassing in gevoelige ruimten zoals wachtkamres, in ziekenhuizen etc.

Eigenschappen

  • goed bestand tegen diverse chemicalién
  • mechanisch te belasten

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen
in sensibele (gevoelige) ruimten als norm gesteld.

Materiaalbasis

Geleidende 2K-Epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Verpakking

30 kg verpakking, basismateriaal (A): 24 kg metalen hobbock, verharder (B): 6 kg metalen emmer

Kleur

Kieselgrau, Steingrau
Speciale kleuren op aanvraag. Vraag naar de levertijden. 

Exclusieve kleuren uit de FloorColor-collectie is mogelijk.
Let op: door het gebruik van zwarte koolstofvezels kunnen speciale kleuren optisch anders overkomen.
Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij ca. 20 °C minimaal 24 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

  • Aardegeleidingsweerstand < 106 Ohm volgens DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 1081

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/m3

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 150 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

> 60 N/mm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3 : 2007 bij 20 °C
7 dagen
Azijnzuur 5%g+ (V)
Azijnzuur 10%+ (V)
Zoutzuur 10%ig+ (V)
Zoutzuur 30-32%+ (V)
Zwavelzuur ≤10%+ (V)
Zwavelzuur 20%+ (V)
Citroenzuur 10%+
Ammoniak 25% (Salmiakg.)+
Calciumhydroxide+
Kaliloog 50%+
Natronloog 50%+
IJzer III Chlorideopl., verzadigd+ (V)
Lysoformoplossing 2%+ (V)
Magnesiumchlorideoplossing 35%+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing, verzadigd+
Terpentine)+
Wasbenzine+
Xyleen+ (V)
Ethanol+ (V)
Benzine DIN 51 600+ (V)
Superbenzine+ (V)
Kerosine+ (V)
Stook- en dieselolie+
Motorolie+
Coca-Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Skydrol+
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring
Voldoet aan de bouw- en testvoorschriften voor bodembescherming van het DIBt.

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloeren binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2, waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn en mag bij beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode) zijn.

Optrekkend vocht mag niet aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is dan moet poriënvrij worden voorgestreken met DisboXID 420 of DisboXID 462. In voorkomend geval moet de ondergrond  een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.
Bij andere soorten ondergronden advies vragen bij DAW Nederland.

Siliconenhoudende producten e.d. of resten daarvan mogen niet aanwezig omdat deze het uitharden van de coatings beïnvloeden.
Oppervlakken die extreem gesloten zijn of zijn nabehandeld met een Curing-compount of anderszins kunnen bij onvoldoende voorbereiding van de ondergrond onvoldoende hechting geven. Zonodig een proefvlak maken.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden met geschikte middelen voorbehandelen, bijvoorbeeld door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen. 1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln. Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Basismateriaal (A) aan verharder (B) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone
bus en nogmaals grondig roeren. Materiaal niet verwerken uit geleverde verpakking.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 4 : 1 gew.-delen

Verwerkingsmethode

DisboXID 472 AS 2K-EP-Beschichtung aanbrengen met een geschikte kortharige roller, rakel (bijv. hardrubberen- of metalen driehoeksvertanderakel) en een stekelrol (voor positie koolvezels).

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 462. Het materiaal met een gladde, rubberenwisser verdelen en in een kruislaag narollen.
Verbruik:
DisboXID 462: ca. 300-400 g/m2
De niet afgezande grondlaag moet binnen 24 uur met DisboXID 471 worden afgewerkt.

Schraaplaag (optioneel)

Ruwe oneffen ondergronden na het aanbrengen van de grondlaag met een een schraaplaag egaliseren.
Verbruik:
DisboXID 462: ca. 660 g/mm/m2
DisboADD 942: ca. 1.000 g/mm/m2

Alternatieve producten voor de schraaplaag, afhankelijk van de toepassing:
DisboXID 420
DisboXID 460
DisboXID 461
Raadpleeg de Technische Informatiebladen van deze producten.

De grondlaag / schraaplaag moet bij toepassing van de DisboXID 462 binnen 24 worden afgewerkt. Bij een langere wachttijd moet de grondlaag geschuurd worden. Bij toepassing van andere producten het betreffende technisch informatieblad raadplegen. Wordt DisboXID 460 of DisboXID 461 toegepast dan voldoet het systeem niet meer aan de AgBB-testeisen.

Aanbrengen aansluiting aarde
Op de uitgeharde grondlaag rondom op alle wanden (zie voorbeeld) en met een maximale afstand van 20 meter, DisboADD 973 Kupferband (lengte ca. 50 cm) plakken. Per wandoppervlak minimaal twee aardeaansluitingen aanbrengen. Gebruik hiervoor de DisboADD 975 Leitset.
Is een wand onderbroken door bijvoorbeeld een voeg dan meerdere aansluitingen aanbrengen. Bij grote wandlengten uit één stuk moet de maximale afstand van 20 meter aangehouden worden. Het oppervlak van het koperband met een met DisboADD 419 Verdünner bevochtige doek schoonmaken. Het koperband na het aanbrengen en uitharden van de vloercoating door een erkende elektricien laten aansluiten.
Plattegrond aansluiting aarde:
Bild 1 (003250.jpg)
1. DisboADD 973 Kupferband
2. Koperdraad 4 mm2 als aansluitng op de aarde (ringleiding)

Geleidende tussenlaag
Op de grondlaag een geleidende tussenlaag aanbrengen met de roller met DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht of DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht. Na het uitharden van de geleidende tussenlaag maar voor het aanbrengen van de afwerklaag moet de geleidingsweerstand getest worden. De geleidingsweerstand moet onder de 5 x 104 Ohm blijven. De afstand tussen de meetelektroden en de aansluiting aarde moet tussen de 8 tot 10 meter liggen. Is de weerstand hoger dan moeten meer aardeaansluitingen worden aangebracht.
Verbruik:
DisboPOX W 471: ca. 100 g/m2 of
DisboPOX W 5022: ca. 120 g/m2

Let op: Tijdens het drogen en uitharden voor voldoende aan- en afvoer van lucht zorgen.

Afwerklaag

Een geleidende gietlaag aanbrengen met DisboXID 472 voor mechanisch te belasten vloeroppervlakken.

DisboXID 472 op de vloer gieten en met een vertande hardrubberen rakel (ca. 3 mm driehoeksvertanding) gelijkmatig verdelen. Aansluitend de rakel omdraaien en met de achterzijde de nog natte laag gladstrijken. Na ca. 10 minuten moet de laag met een stekelrol ontlucht worden om de koolvezels in de juiste richting te brengen.
Verbrauch:
DisboXID 472: ca. 1.500 - 2.000 g/m2

Let op: Bij alle genoemde afwerklagen mag maar 1 laag worden aangebracht. Bij reparatie of een nieuwe afwerklaag moet eerst een nieuwe geleidende tussenlaag worden aangebracht.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
De aangegeven waarden zijn een gemiddelde. De grootte van de vertanding van de rakel is afhankelijk van de mate van slijtage, temperatuur en soort ondergrond.

Verbruik

Grondlaag
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung

ca. 300 - 400 g/m2
Schraaplaag (optioneel)
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
DisboADD 942
Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

ca. 660 g/mm/m2
ca. 1000 g/mm/m2
Geleidende laag
DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht of
DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Afwerklaag
DisboXID 472 AS 2K-EP-Beschichtung
(ca. 3 mm driehoeksvertanding)


ca. 1.500 - 2.000 g/m2
De aangegeven waarden zijn een gemiddelde. De grootte van de vertanding van de rakel is afhankelijk van de mate van slijtage, temperatuur en soort ondergrond.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 45 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de grondlaag DisboXID 462 en de tussenlaag moet minimaal 12 en maximaal 24 uur zijn; tussen de  DisboPOX W 471 afwerklaag minimaal 16 Stunden en maximaal 2 dagen. Hogere temperaturen verkorte en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 1 dag te belopen, na 7 dagen volledig uitgehard en mechanisch te belasten.

Bij lagere temperaturen een langere droogtijd aanhouden. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C)
de coating tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen gereedschap reinigen volgens onderstaande tabel.
ProductReinigingsmiddel
DisboXID 462
DisboXID 472
DisboADD 419 Verdünner
DisboPOX W 471
DisboPOX W 5022
Water of warm zeepwater

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Disbon in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A)
Bevat epoxyhars en Bisfenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht van ≤ 700, Bisfenol-F-Epoxyhars MG <700, 2,3-Epoxypropylneodecanoat, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivaten.
Kan een allergische reactieveroorzaken.

Verharder (B)
Bevat polymeer op basis van Dipropyleentriamine, fenol, methylstyroliseerd, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin,e Polyoxypropyleendiamine.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l. Dit product bevat max. 150 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-472-001252
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden