caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225899/063233_972_062908_DisboXID_972_ESD_Beschichtung_NL.png

DisboXID 972 ESD 2K-EP-Beschichtung

Gepigmenteerde, elektrostatisch geleidende epoxyhars-vloercoating. Geschikt ter bescherming van elektronische bouwdelen (ESD) en personen conform VDE 0100.

Toepassing

Op minerale vloeren die gemiddeld tot zwaar mechanisch belast worden, zoals:
magazijnen met vorkheftruckverkeer, opslag- en productieruimten in de halfgeleidende industrie, laboratoria en medische ruimten met elektronisch gereedschap, productieruimten in de auto industrie, werkruimten met bouwelementen die gevoelig zijn voor elektriciteit, ruimten met batterijen etc.

Eigenschappen

  • bestand tegen bepaalde chemicaliën
  • als rol-, structuur- en gietcoating aan te brengen
  • decontamineerbaar
  • elektrostatisch geleidend conform DIN EN 61340-4-1; DIN EN 61340-5-1 en DIN EN 61340-5-4 (mens-schoen-vloer en loop-test)
  • voldoet aan de eisen van VDE 0100/T610 ter bescherming van personen

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, total solid

Verpakking

30 kg verpakking

Basismateriaal (A) in 24 kg metalen blik en verharder (B) in 6 kg emmer

Kleur

Lichtgrijs en kiezelgrijs

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel en droog bewaren.
In gesloten verpakking minimaal 3 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het
materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 g/m²

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 40 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 130 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 60

Drukvastheid

> 50 N/mm2 (MPa)

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën bij 20 °C conform DIN 53 168
na 7 dagen
Azijnzuur 5 %+ (V)
Zoutzuur 10 %+ (V)
Zwavelzuur < 10 %+ (V)
Zwavelzuur 20 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Ammoniak 25 % (salmiakg.)+
Caliumhydroxide+
Kaliloog 50 %+
Natronloog 50 %+
IJzer III chlorideoplossing, verzadigd+ (V)
Magnesiumchlorideopl. 35 %+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutopl, verz.+
Terpentine+
Wasbenzine+
Xyleen+ (V)
Ethanol+ (V)
Benzine DIN 51 600+ (V)
Superbenzin+ (V)
Kerosine+ (V)
Stook- en dieselolie+
Motorolie
Coca-Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Skydrol (hydraulische vloeistof)+
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloeren

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 bedragen.
Cement- en kunstharshoudende reparaties moeten door middel van een proefvlak op het object worden getest op geschiktheid. 
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.
Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloeren max. 4 gew.% (CM-methode).
Bij andere soorten van ondergrond advies aanvragen bij DAW Nederland B.V.

Voorbereiding van de ondergrond

De cementhoudende ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen (stofarmstralen met afzuiging). Schuren uitsluitend op kleine oppervlakken en aan de randen toepassen. Diamantschuren toepassen om slechte lagen te verwijderen.
Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten niet toepassen om onthechting te voorkomen.
Vezelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en vervolgens nogmaals van een grondlaag worden voorzien.

Gereedmaken van het materiaal

Basismateriaal (A) vooraf dorroeren en vervolgens verharder (B) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren. Nooit uit de geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 4 : 1 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing met een gummirakel, 2K-verfroller of spaan.

Let op: bij applicatie met een vertande spaan geeft de grootte van de vertanding niet automatisch het verbruik aan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden:
Poriënvulled voorstrijken met DisboXID 462. Ruwe ondergronden vervolgens egaliseren door middel van het het aanbrengen van een schraaplaag (voorstrijkmiddel waaraan kwartzand is toegevoegd). Afhankelijk van de toepassing kan als alternatief worden toegepast:
DisboXID 420
DisboxID 460
Raadpleeg het des betreffende technisch informatieblad.

Aanbrengen van de aardeaansluiting
Op de uitgeharde grondlaag rondom op alle wanden en met een maximale afstand van 20 meter, DisboADD 973 Kupferband (lengte ca. 50 cm) plakken. Per wandoppervlak minmaal twee aardeaansluitingen aanbrengen. Maak hiervoor gebruik van de DisboADD 975 Leitset.
Is een wand onderbroken door bijvoorbeeld een voeg dan meerdere aansluitingen aanbrengen. Bij grote wandlengten uit één stuk moet de maximale afstand van 20 meter aangehouden worden. Het oppervlak van het koperband met een met DisboADD 419 Verdünner bevochtige doek schoonmaken. Het koperband na het aanbrnegen en uitharden van de vloercoating door een erkende elektricien laten aansluiten.

Aardeaansluiting

Bild 1 (003250.jpg)
DisboADD 973 Kupferband
Koperband 4 mm2 voor aansluitng op de aarde (ringleiding)

Geleidende tussenlaag
Op de grondlaag met een roller de geleidende tussenlaag aanbrengen met DisboPOX W 471 of DisboPOX W 5022. Na het uitharden van de geleidende tussenlaag de geleiding testen. De geleidingsweerstand mag niet boven de 5 x 104 Ohm liggen. de afstand tussen de meetelektronen en de aardeaansluiting moet tussen de 8 en 10 meter liggen. Is de gemeten weerstand hoger, dan moeten er meer aansluitingen aangebracht worden.
Let op: tijdens de droog- en uithardingsfase voor goede ventilatie zorgen.
Afwerklagen

Rolcoating
DisboXID 972 ESD met een halflangharige vachtroller gelijkmatig in een kruislaag aanbrengen.

Structuurlaag
Aan de DisboXID 972 ESD ca. 2 gew.% DisboADD 952 Stellmittel toevoegen, goed mengen en met een roller aanbrengen. Direct aansluitend met een moltopreenroller (diameter van de porie ca. 2 mm) in een kruislaag narollen. De natte laag kan met speciale spijkerschoenen worden belopen. De moltopreenroller regelmatig op een droog oppervlak schoon rollen. Bij grote oppervlakken de roller elke 200 m2 vervangen.Gietcoating
DisboXID 972 ESD op de ondergrond gieten en met een hardgummirakel gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ongeveer 10 minuten met een stekelroller ontluchten.

Antisliplaag
Voor een mat oppervlak en een betere antislip (R10) kan met een trechterpistool DisboADD 955 Mattierungsmittel in de nog natte laag gespoten worden.
Verbruik: can 20 g/m2.

Let op: Bij alle afwerklagen mag slechts één laag worden aangebracht. Bij plaatselijk herstel of een twee afwerklaag is opnieuw een geleidende tussenlaag met DisboPOX W of DisboPOX W 5022 noodzakelijk.

Verbruik

Grondlaag
Minerale ondergrondenraadpleeg de desbetreffende TI
Geleidende tussenlaag
DisboPOX W 471
DisboPOX W 5022
ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Afwerklaag
Rolcoating
DisboXID 972 ESD

ca. 500 g/m2
Structuurlaag 
DisboXID 972 ESD
DisboADD 952

ca. 700 g/m2
ca. 14 g/m2
Gietcoating 
DisboXID 972 ESD
ca. 1,5 kg/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond:
Minimaal 12 °C en maximaal 30 °C

De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Bij 20 °C:
Tussen de grondlaag en de tussenlaag: min. 16 uur en max. 24 uur.
Tussen de tussenlaag DisboPOX W 471 of DisboPOX W 5022 en de afwerklaag: min. 16 uur en max. 48 uur.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur te belopen, na ca. 3 dagen mechanisch te belasten en na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
Bij lagere temperaturen is de droogtijd langer.
Tijdens het uitharden (ca. 16 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om kleur- en glansgraadverschillen en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met DisboADD 419 Verdünner.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Bij applicatie van de materialen en de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen. Voor
onderhoud van de vloercoating de reiningings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon raadplegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A)
Is een reactieproduct en bevat: Bisfenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht van ≤ 700, Bisfenol-F-Epoxyhars MG <700.

Verharder (B)
Bevat: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Polymeer op bais van Dipropylentriamine, Polyoxypropyleendiamine, Natriumdicyanamide.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 270 g/l VOS.

CE-markering

CE 08: DIS-972-009200  -  EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.