caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/214070/061533_Disbon_404_ELF_NL.png

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel

Met PU-versterkte vloercoating op basis van acrylaatdispersie voor binnen en buiten.
Een component (1K).

Toepassing

Vloercoating voor minerale vloeroppervlakken binnen en buiten die normaal (matig) worden belast. Ook geschikt op gietasfalt binnen.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • bevat geen oplosmiddelen en weekmakers (ELF)
 • voldoet aan de eisen van AgBB
 • geschikt voor de DGNB, kwaliteitsklasse 1-4
 • met PU-versterkt
 • bestand tegen UV-licht
 • buiten toe te passen
 • goed te reinigen
 • hoge slijtweerstand
 • geringe slijtage
 • enigszins elastisch
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

PU-versterkte methacrylaat-dispersie

Verpakking

 • Standaard:
  2½, 5 en 12½ l kunststofemmer
 • ColorExpress:
  2½ en 12½ l kunststofemmer

Kleur

 • Standaard:
  12½ l verpakking: Betongrau (ca. RAL 7023), Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032) en Achatgrau (ca. RAL 7038)
  2½ l en 5 l verpakking: Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032) en Achatgrau (ca. RAL 7038)

Speciale kleuren op aanvraag.
 • ColorExpress: 
  Via ColorExpress in meer dan 28.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur maken.


Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In de originele, goed gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor verbruik opslaan bij ca. 20 °C.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 45 µm/100 ml/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

160 mg/30 cm2

Elasticiteit bij breuk

ca. 45 %

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, pleisterwerk en gietasfalt binnen. Ook geschikt voor vloeren met goed hechtende, oude verflagen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Een minerale ondergrond moet een treksterkte hebben van ≥1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Gietasfalt met een hardheid van min. IC 15 uitsluitend binnen behandelen en mag onder de gegeven temperatuursomstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.
Vochtbelaste ondergronden moeten voldoende afwaterend zijn, er mag geen water op de geschilderde vloer blijven staan.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Van behandelde oppervlakken de niet goed hechtende verflagen verwijderen. Niet draagkrachtige, sterk vervuilde (bijv. door olie, vet, rubber) oppervlakken intensief mechanisch voorbehandelen. Olievlekken met een speciaal reinigingsmiddel behandelen.
Goed hechtende dispersieverflagen grondig reinigen. Starre EP-coatings grondig reinigen, mat schuren of voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.
Op de vloer mogen geen resten van reinigingsmiddelen e.d. meer aanwezig zijn. Is een diffusieopen verfsysteem aanwezig dan eerst het oude en nieuwe verfsysteem testen.
Beschadigingen in de ondergrond na voorbehandeling goed verdichtend met DisboCRET-PCC-Mörteln en -pleisterlagen repareren.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor het verwerken grondig doorroeren.

Verwerkingsmethode

Disbon 404 ELF 1K Acryl-BodenSiegel aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij airless apparatuur, zonder filter, een 0,013-0,015 inch nozzle gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Minerale ondergrond

Grondlaag (buiten) 

Een grondlaag aanbrengen met CapaTex Fix Thix, 1 : 2 verdund met water.

Grondlaag (binnen)
Een grondlaag aanbrengen met Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel verdund met max. 30 % met water.

Gietasfalt kan zonder een grondlaag behandeld worden.

Afwerklagen
Ondergrond zonder scheuren
Tweemaal een laag onverdunde Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel aanbrengen.
Voor een betere antislip aan de toplaag 3 gew. % DisboADD 947 Glasperlen fine toevoegen.

Ondergrond met scheuren:

Een laag onverdunde Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel aanbrengen. In de nog natte laag een geschikt weefsel (bijv. Glasgitter-Gewebe 5/5 van Kobau) 5 cm overlappend inbedden. Vervolgens een tweede laag Disbon 404 aanbrengen. Een enkele, rechte scheur kan met een weefselstrook (15 tot 20 cm breed) ingebed worden. Na droging een tussen- en afwerklaag aanbrengen. 
Let op! Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel is NIET geschikt voor toepassing bij opvangbakken.

Optionele afwerking
Instrooien chips:
In de nog natte laag DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm instrooien en na drogen glad of antislip coaten.
Alternatief is instrooien met DisboADD 8255 FastChips 1 - 2 mm. Een extra toplaag is dan niet noodzakelijk.

Gladde toplaag:
Een deklaag, buiten, aanbrengen met DisboTHAN 446 of, binnen, met Disbon 405.

Antislipafwerking bij toepassing buiten:
Dis­boTHAN 446: 100 gew.-%
DisboADD 947 Glasperlen rough: 10 gew.-%
Dis­boADD 499 Verdünner/Reiniger: 5–10 gew.-%

Vloercoating niet toepassen als er regelmatig contact is met weekmakerhoudende kunststoffen (bijv. autobanden).

Verbruik

Vloercoating
Grondlaag buiten / binnen
CapaTex Fix Thixca. 150–200 ml/m2
1 : 2 met water verdund
Grondlaag binnen
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
30 % met water verdund
ca. 150–200 ml/m2
Afwerklaag
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel
Voor een beter antislip aan de laatste laag 3 gew. % DisboADD 947 toevoegen
ca. 2 x 150 ml/m2
Optionele afwerking
Instrooien chips
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 (FastChips)
ca. 30 g/m2
ca. 20 g/m2
Gladde toplaag (buiten)
DisboTHAN 446
ca. 150 ml/m2
Gladde toplaag (binnen)
Disbon 405
ca. 130 ml/m2
Antislip (buiten)
DisboTHAN 446
DisboADD 947 Glasperlen, rough
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
Antislip (binnen) 
Disbon 405
DisboADD 947 Glasperlen, fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object. Wordt gebruik gemaakt van het inbedden van weefsel dan is het materiaalverbruik hoger.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C is minimaal 5 uur, bij verfsystemen conform AgBB-testen minimaal 24 uur aanhouden. Met Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSie­gel en Disbon 405 na ca. 5 uur en met DisboTHAN 446 na ca. 24 uur verder werken.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 5 uur te belopen.
Na ca. 3 dagen me­chanisch te belasten. Bij lagere temperaturen een langere tijdsperiode aanhouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

06 

DIS-404-001263
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Particulier appartement, Hilversum

Herberg De Bonte Os Kampen

Complex 417 Kolfstraat Purmerend

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

Olympisch stadion Adler Arena Sotsji

Parkeergarage Godebald

Parkeergarage Rijnkade

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.