Disbon Premium Balkonsysteem

Vloercoatsysteem met afdichting volgens DIN 18531-5
voor toepassing op balkons, terrassen en galerijen.

Het Disbon Premium Balkon-Systeem is een vloercoatsysteem getest volgens DIN 18531-5 (zonder het inbedden van weefsel) voor toepassing op balkons, terrassen en galerijen. Het systeem bestaat uit 3 producten met toevoeging van DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips).

  • getest volgens DIN 18531-5
  • geen inbedding van weefsel, eenvoudig te verwerken systeem
  • vloercoatsysteem is hoog elastisch
  • voldoet aan antislipklasse R 10 met toevoeging van DisboADD 8255

Opbouw systeemProduct
Grondlaag 
(voor minerale ondergronden)
DisboPOX W 402
SchraaplaagDisboPOX W 402
DisboADD 940
AfdichtingslaagDisboPUR 304
Afwerking in kleur 
(instrooien van chips in kleur)
DisboPUR 306
DisboADD 8255

Toepassing

Vloercoatsysteem op minerale ondergronden (be­ton, cementdekvloeren) op balkons, terrassen en galerijen.

Materiaalbasis

DisboPOX W 402 :
Transparante, waterverdunbare 2K-epoxyhars

DisboPUR 304:
Gepigmenteerde 2K-polyurethaanhars, oplosmiddelvrij 

DisboPUR 306:
Gepigmenteerde 1K-polyurethaanhars, oplosmiddelhoudend

DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips):
Weervaste kunststof-chips in kleur

Glansgraad

Zijdeglans (afwerklaag)

Technische eigenschappen

DisoPOX W 402DisboPUR 304DisboPUR 306
Soortelijke massaca. 1,05 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,25 g/cm³
Mengverhouding
Basismateriaal (A):
Verharder (B):
12 gew.-delene 
5 gew.-delen
9 gew.-delen
1 gew.-delen
-
Verwerkingstijd ca. 20 minca. 20 min-
VerbruikGrondlaag:
ca. 150 g/m2
Schraaplaag:
DisboPOX W 402
ca. 0,55 kg/m2/mm
DisboADD 940
ca. 1,3 kg/m2/mm
ca. 1,2 kg/m2/mm
als afdichting volgens DIN 18531-5
ca. 2,4 kg/m2 (2 mm)
ca. 0,3-0,4 kg/m2 per laag 
DisboADD 8255
ca. 20 g/m2



Droogtijd
Te belopen
Mechanisch vol te belasten
ca. 12 uur
ca. 7 dagen
ca. 12 uur
ca. 7 dagen
ca. 6 uur
ca. 7 dagen
Gegevens bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.

Verpakking

ProductVerpakkingKleur
DisboPOX W 4021 kg en 8,5 kg metalen combi-verpakkingTransparant
DisboPUR 30413 kg metalen combi-verpakkingGrijs-groen
DisboPUR 3066,3 kg metalen emmerca. RAL 7032 (kieselgrijs), ca. RAL 7035 (lichtgrijs), 
Speciale kleuren op aanvraag (informeer naar de levertijden)
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips)1 kg KartonBeige, bruin, donkerblauw, donkergrijs, donkergroen, geel, lichtblauw, lichtgrijs, lichtgroen, mintgroen, rood, zwart en wit

Kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen kleurverandering geven. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken, dit beïnvloed de functie van de coating niet. Bij scheuroverbruggende coatings kan door drukbelasting afdrukken zichtbaar worden die niet volledig meer wegtrekken.

Opslag

ProductOpslagTijd
DisboPOX W 402Koel, droog, vorstvrij12 maanden, in  originele, gesloten verpakking
DisboPUR 304Koel, droog, vorstvriji12 maanden, in  originele, gesloten verpakking
DisboPUR 306Koel, droog, vorstvrij6 maanden, in  originele, gesloten verpakking
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips)Koel, droog, vorstvrijgeen beperking
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden en draagkrachtige 2K-vloercoatings.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Tegelvloeren testen op geschiktheid en een proefvlak maken.
De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn en bij een cementdekvloer max. 6 gew.-%. Optrekkend vocht mag niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen en volgens een geschikte methode voorbehandelen, bijvoorbeeld door middel van frasen of diamantschuren. 1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Vloertegels en harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen. Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.
Op mat geschuurde 2K-EP-vloercoatings een afdichtingslaag aanbrengen met DisboPUR 304 zonder grondlaag. Draagkrachtige PU-coatings en niet zuigende aansluitingen op ijzer, edelstaal, aluminium PVC of polyester met DisboADD 901 1K-PU-Primer voorstrijken (raadpleeg TI DisboADD 901 1K-PU-Primer) en na 20 minuten (max. 6 uur) met DisboPUR 304 behandelen.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Voorbereiding

DisboPOX W 402 
Verharder (B) door middel van doorsteken toevoegen aan basismateriaal (A) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Niet uit de geleverde verpakking werken. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren. Wordt de DisboPOX W 402 als voorstrijkmiddel gebruikt dan 50 - 100 gew. % water toevoegen en mengen.
Bij toepassing als schraaplaag de noodzakelijke hoeveelheid DisboADD 940 mengen (1 zak DisboADD 940 á 20 kg op 1 verpakking DisboPOX W 402 á 8,5 kg).

DisboPUR 304:
Door middel van doorstoten van de verpakking van de verharder (B) het basismateriaal (A) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals grondig doormengen tot een egale kleur is verkregen. Niet uit geleverde verpakking werken.
Indien gewenst kan DisboPUR 304 verdikt worden met max. 3 gew.% DisboADD 913 Stellmittel

Let op: DisboPUR 304 uitsluitend met Disbon 913 PU-Stellmittel verdikken, gebruik van andere verdikkingsmiddelen geven problemen bij het uitharden.


DisboPUR 306:
Het materiaal is gebruiksklaar. De verwerking volgens voorschrift grondig uitvoeren. 

Disbon 8255 FastChips:
De chips in kleur zijn klaar voor gebruik.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Zuigende, minerale ondergronden en mechanisch voorbehandelde tegels poriënvullend voorzien van een grondlaag met DisboPOX W 402, verdund met water.
Verbruik:
DisboPOX W 402: ca. 150 g/m2 (toevoeging water 75-150 g)

Schraaplaag
Gemengde materiaal op de gegronde ondergrond gieten en met een spaan gelijkmatig verdelen.  
Verbruik:
DisboPOX W 402: ca. 550 g/m2/mm,
DisboADD 940: ca. 1.300 g/m2/mm.

Afdichting
Gemengd materiaal op de ondergrond gieten en met een getande spaan gelijkmatig verdelen. Na ca. 10 minuten met een stekelrol in een kruislaag ontluchten.
Verbruik:
DisboPUR 304: ca. 2.400 g/m2
Op oppervlakken met > 2 % neiging en op vertikale oppervlakken de DisboPUR 304 met ca. 0,5 - 3 gew.-% DisboADD 913 Stellmittel für PU-Harze verdikken.
De hoogte van de afdichting moet volgens DIN 18531-5 minimaal 15 cm zijn. Een holle plint is niet noodzakelijk. De afdichtslaag moet altijd met een UV-bestendige coating worden afgewerkt.

Afwerklaag
Materiaal met een kortharige roller aanbrengen. 
Verbruik:
DisboPUR 306: ca. 300-400 g/m2

Decoratieve afwerking
In de nog natte laag de weerbestendige chips in kleur gelijkmatig spuiten.
Verbruik:
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips) ca. 20 g/m2

Het verbruik is een advies en is afhankelijk van de grootte van de vertanding van de rakel en mate van slijtage als mede van de temperatuur en de oneffenheid van de ondergrond.

Wachttijd

De schraaplaag kan nat in nat of na droging (ca. 6, max. 24 uur) op de voorgestreken ondergrond worden aangebracht. 
Tussen de schraaplaag en DisboPUR 304 is de wachttijd bij 20 °C minimaal 12 uur en maximaal 3 dagen. Bij een langere wachttijd moet de ondergrond geschuurd worden. De ondergrond moet dan opnieuw voorgestreken of met de schraaplaag behandeld worden, zodanig dat een gesloten oppervlakte ontstaat.

Tussen de DisboPUR 304 en DisboPUR 306 is de wachttijd bij 20 °C minimaal 12 en maximaal 24 uur.
Bij een langere wachttijd moet de ondergrond met DisboADD 901 1K-PU-Primer voorgestreken worden.

Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Temperatuur tijdens verwerking

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
DisboPOX W 402: min. 10 °C en max. 25 °C.
DisboPUR 304 en DisboPUR 306: min. 8 °C en max. 30 °C. 
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
De werkzamheden uitvoeren bij een dalende of gelijkblijvende temperatuur.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid is de afwerklaag na ca. 6 te belopen en na 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of langere werkonderbreking de DisboXID W 402 met water of warm zeepwater.  DisboPUR 304 en DisboPUR 306 met Disbocolor 499 Verdünner.

Testrapport

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Aanvullende informatie

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Raadpleeg de technische informatiebladen en veiligheidsinformatiebladen van de des betreffende producten.

Technisch advies

Niet alle in de praktijk vookomende ondergronden en bijbehorende verwerking kunnen in dit informatieblad opgenomen worden. Indien ondergronden behandeld moeten worden die niet in dit informatieblad voorkomen, dan zijn we graag bereid om een gedetailleerd, objectgebonden advies te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden