caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/226374/063291_DisboPUR_304_13_kg_NL.png

DisboPUR 304 2K-PU-Abdichtung

Pigmenteerde, elastische polyurethaan-vloercoating voor toepassing op balkons, terrassen en galerijen volgens DIN 18531, deel 5. Twee componenten (2K)

Toepassing

Vloercoating voor het afdichten van minerale oppervlakken buiten op bijv. balkons, terrassen en galerijen volgens DIN 18531, deel 5, zonder inbedden van weefsel.

Eigenschappen

  • getest volgens DIN 18531-5 (geen weefsel inbedden)
  • koud-elastisch en scheuroverbruggend
  • bevat geen oplosmiddelen

Materiaalbasis

2K-polyurethaan

Verpakking

13 kg metalen-combi-verpakking

Kleur

Graugrün (grijs-groen)

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is minstens 12 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 85 µm/100 g/m2

Elasticiteit bij breuk

 > 500 % (bij 20 °C)

Viscositeit

ca. 8000 mPas

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden en goed hechtende 2K-vloercoatings.
De ondergrond moet draagkrachtig, vormstabiel, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Voor het behandelen van vloeren met tegels vooraf een proefvlak op het object maken om geschiktheid te testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. Optrekkend vocht moet worden voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode voorbehandelen, zoals stralen of frezen. 1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Keramische ondergronden zoals tegels en harde 2K-verflagen reinigen en schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-mortels.
Draagkrachtige 2K-EP-coatings mat schuren en behandelen met DisboPUR 304 zonder voor te strijken.
Goed hechtende PU-coatings en niet zuigende aansluitingen op staal, rvs, aluminium, pvc of polyester voorstrijken met DisboADD 901 1K-PU-Primer (raadpleeg het technisch informatieblad 901).

Materiaalbereiding

Door middel van doorstoten van de verpakking van de verharder (B) het basismateriaal (A) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals grondig doormengen tot een egale kleur is verkregen. Niet uit geleverde verpakking werken.
Indien gewenst kan DisboPUR 304 verdikt worden met max. 3 gew.% DisboADD 913 Stellmittel.
Let op: DisboPUR 304 uitsluitend met Disbon 913 PU-Stellmittel verdikken, gebruik van andere verdikkingsmiddelen geven problemen bij het uitharden.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 9:1 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Met een geschikte getande spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Voor de opbouw van het coatingssysteem het blad Disbon Premium Balkonsysteem raadplegen.

Voorstrijken en egaliseren
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboPOX W 402. Ruwe ondergronden aanvullend egaliseren met DisboPOX W 402 gemengd met DisboADD 940 Füllstoff.

Afdichten

Gemengd materiaal op de voorgestreken of geëgaliseerde ondergrond gieten en met een getande spaan gelijkmatig verdelen. Na ca. 10 minuten met een stekelrol in een kruislaag ontluchten.
Op oppervlakken met > 2 % neiging en op vertikale oppervlakken de DisboPUR 304 met ca. 0,5 - 3 gew.-­% DisboADD 913 Stellmittel für PU-Harze verdikken.

Let op: Bij verwerking met de getande spaan geeft de gekozen driehoeksvertanding niet automatisch het aangegeven verbruik aan. De grootte van de vertanding is afhankelijk van de slijtage van de spaan, temperatuur, opvulling en oneffenheden in de ondergrond.

DisboPUR 304 moet altijd worden afgewerkt met een coating. De DosboPUR 304 is niet UV-bestendig. Afgewerkt kan worden met de DisboTHAN 449 en DisboPUR 306. DisboPUR 304  mag niet ingestrooid worden met kwartszand.

Verbruik

Ca. 1,2 kg/m2/mm

Als afdichting volgens DIN 18531-5: ca. 2,4 kg/m2 (2 mm)

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 20 minuten. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de DisboPUR 304 en de volgende laag moet bij 20°C minimaal 12 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd moet het oppervlak van de voorgaande laag met DisboADD 901 1K-PU-Primer voorgestreken worden.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur regenvast, na ca. 12 uur te belopen en over te schilderen en na 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht
beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met DisboADD 499
Verdünner.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Verharder
Bevat: 6-Methyl-2,4-bis(methylthio)phenyleen-1,3-diamine.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS

Technisch advies

Niet alle in de praktijk vookomende ondergronden en bijbehorende verwerking kunnen in dit
informatieblad opgenomen worden. Indien ondergronden behandeld moeten worden die niet in dit
informatieblad voorkomen, dan zijn we graag bereid om een gedetailleerd, objectgebonden advies te
geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.