caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/253790/068055_DISBON_Disbo_Pur_305_NL.png

DisboPUR 305 2K--PU-Balkonbeschichtung

Gepigmenteerde, elastische 2K-polyurethaancomvloercoating
voor balkons, terrassen en galerijen.

Toepassing

Scheuroverbruggende vloercoating voor minerale ondergronden zoals balkons, terrassen en galerijen.

Eigenschappen

 • koud-elastisch en scheuroverbruggend
 • UV- en weerbestendig
 • bestand tegen continue vochtbelasting
 • mechanisch en chemisch belastbaar
 • uitharden variabel in te stellen
 • oplosmiddelarm

Materiaalbasis

Oplosmiddelvrije 2K-polyurethan

Verpakking

10 kg set (massa 7,2 kg, verharder 2,8 kg)

Kleur

 • ca. RAL 7032 (Kieselgrau), ca. RAL 7035 (Lichtgrau), ca. RAL 7037 (Staubgrau),

Overige kleuren op aanvraag. Informeer bij het bestellen van overige kleuren naar de minimale afnamehoeveelheid en levertijd.

Kleine kleurveranderingen kunnen ontstaan door inwerking van organsiche kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is minstens 9 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20°C opslaan.

Technische eigenschappen

 • Scheuroverbrugging conform DIN EN 1062-7: 
  bij 0°C Klasse A 4 (scheurbreedte > 1250 µm)  
  bij -10°C Klasse A 3 (scheurbreedte > 500 µm) 

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 70 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 46 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. A 85/ D 35

Elasticiteit bij breuk

> 70% (bei 0°C)

Viscositeit

ca. 4000 mPas

Bestand tegen chemicaliën

Chemicaliënbestendigheidstabel bij 20°conform DIN EN ISO 2812-3:2007 
7 dagen
Testgroep 5b: Enkel- en meervoudige alcoholen (m.u.v. methanol), glycolether+/-
Testgroep 9: Oplossingen in water van anorganische zuren (carbonzuren) tot 10% evenals hun zouten (opgelost in water)+ (v)
Testgroep 10: Mineraalzuren tot 20% evenals hun zouten (opgelost in water) (pH <6), m.u.v. fluorwaterstofzuren en oxiderend werkende zuren en hun zouten+ (v)
Testgroep 11: Anorganische logen evenals alkalisch hydrolyserende, anorganische zouten opgelost in water (pH < 8), m.u.v. ammoniakoplossingen en oxiderend werkende oplossingen van zouten (bijv. hypochloriet)+
Ethanol 50%+/-
Ammonia 25%+ (v)
Natronloog 50%+ (v)
Citroenzuur 10%+
Gedestilleerd water+
Natriumchloride (dooizout)+
Koffie+ (v)
Cola+ (v)
Rode wijn+ (v)
Verklaring van de tekens: + = bestand, +/- = beperkt bestand, v = verkleuring

Geschikte ondergronden

Beton, cementdeklagen en goed hechtende 2K-vloercoatings. 
De ondergrond moet draagkrachtig, vormstabiel, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. Het maximale vochtgehalte van de ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 %. Optrekkend vocht moet worden voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door kogelstralen of diamantschuren. Niet draagkrachtige lagen en verontreinigingen verwijderen. Poriën moeten open staan, de ondergrond moet een fijn-ruwe structuur hebben.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-mortels. 
Goed hechtende 2K-verflagen reinigen en schuren of mat stralen. Op 2K-verflagen geen voorstrijklaag aanbrengen. Draagkrachtige PU-verflagen en niet zuigende aansluitingen op staal, rvs, aluminium, pvc en polyester met SisboADD 1K-PU-Primer voorstrijken (raadpleeg TI 901) en na 20 minuten (max. 6 uur) met DisboPUR 305 schilderen.
Kritische aansluitingen kunnen aanvullend met zelfklevende butylband (KOBAUFLEX type 400) afgedicht worden. Het band wordt op de voorgestreken ondergrond geplakt en met DisboPUR 305 afgewerkt.

Materiaalbereiding

Eerst de massa doorroeren en daarna de verharder toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Omtoppen in een schone bus en nogmaals grondig doormengen tot een egale kleur is verkregen.
Indien gewenst kan DisboPUR 305 verdikt worden met max. 3 gew.% DisboADD 913 Stellmittel. Vloei en uiterlijk van de coating worden hierdoor beïnvloed.

Om de coating sneller te laten uitharden, regenvast te maken of over te schilderen aan de verharder (comp. B) 1 verpakking van 40 ml DisboADD 905 toevoegen en mengen. Pas daarna het basismateriaal (comp. A) toevoegen en mengen.

Attentie: DisboPUR 305 uitsluitend verdikken met DisboADD 913 Stellmittel, andere soorten Stellmittel kunnen zorgen voor verstoring van de uitharding.

Mengverhouding

Massa (A): verharder (B) = 72 : 28 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing materiaal aanbrengen met een kortharige nylon roller of een geschikte spaan (bijv. hard rubberen getande spaan).

Opbouw van het systeem

Grondlaag
Zuigende minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 420. Gemengd materiaal op de vloer gieten en met een rubberen trekker gelijkmatig verdelen en goed doorrollen met een kortharige nylonroller. Bij sterk zuigende ondergronden (primer slaat weg, er ontstaat geen gesloten grondlaag) kan een tweede grondlaag noodzakelijk zijn.

De nog natte grondlaag licht afzanden met DisboADD 942.

Schraaplaag (optie)
Op ruwe ondergronden met oppervlakteruwheid > 1,0 mm (vastgesteld met de zandvlekmethode conform NEN 1042 bijlage B) is een schraaplaag noodzakelijk.

Schraaplaag samenstellen met:
1,0 gewichtsdeel DisboXID 420 +
0,75 gewichtsdelen DisboADD 942 +
0,75 gewichtsdelen DisboADD 943

Het materiaal op de gegronde ondergrond gieten en met een spaan scherp over het oppervlak afschrapen.

De nog natte schraaplaag licht afzanden met DisboADD 942.

Afwerklaag
Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en met een getande spaan (6 mm driehoekvertanding) gelijkmatig verdelen. Het materiaal laten vloeien en na ca. 10 minuten met een stekelroller in kruisgang ontluchten.

Op verticale en schuin aflopende oppervlakken DisboPUR 305 met ca. 0,5 - 3 gew.-­% DisboADD 913 Stellmittel verdikken.

Renovatielaag op draagkrachtige oude PU-coating
Het gemengde materiaal op de geschuurde ondergrond gieten en met een fijne getande spaan (2 mm driehoekvertanding) gelijkmatig verdelen. Met een nylonroller gelijkmatig narollen.

Decoratieve afwerking met chips
DisboADD HS 8255 Farbchips  1- 2 mm in de verse coating strooien.
Alternatief:
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm in de verse coating strooien en na droging het oppervlak glad of antislip afwerken met DisboTHAN 446 of DisboPUR 309.

Transparante afwerking (alleen in buiten toepassing)
Als gladde topafwerking DisboTHAN 446 met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller dun aanbrengen.

Als antislip topafwerking DisboTHAN 446 gemengd met 10 gew.% DisboADD 947 Glasperlen fine 75 - 100 µm en 6 gew.% DisboADD 499 Verdünner aanbrengen. Gelijkmatig over de korrel verdelen met een gladde kunststof spaan. Tussendoor het materiaal regelmatig oproeren. Aansluitend met een structuurroller (poriën Ø 5 mm) in kruislaag doorrollen.

Niet met spijkerschoenen (spikes) over het oppervlak lopen.

Verbruik

Grondlaag
DisboXID 420
ca. 300 - 400 g/m2
Schraaplaag 
op ondergronden met ruwheid > 1,0 mm
DisboXID 420
DisboADD 942
DisboxADD 943
ca. 660 g/m2/mm
ca. 500 g/m2/mm
ca. 500 g/m2/mm
Afwerklaag
als gietcoating
DisboPUR 305
ca. 2,3 - 2,8 kg/m2
als renovatielaag
DisboPUR 305
ca. 500 g/m2
Decoratieve afwerking met chips
zonder topafwerking
DisboADD 8255
ca. 20 g/m2
met antislip topafwerking
(zijdemat R10)

DisboADD 948
DisboTHAN 446
DisboADD 947 (ca. 10%)
DisboADD 499 Verdünner (ca. 6%)
ca. 30 g/m2
ca. 150 g/m2
ca. 15 g/m2
ca. 9 ml/m2
met gladde topafwerking
(glanzend)

DisboADD 948
DisboTHAN 446

ca. 30 g/m2
ca. 150 g/m2
met gladde topafwerking
(zijdemat, R9)
DisboADD 948
Disbopur 309
ca. 30 g/m2
ca. 120 g/m2
Het betreft hier een indicatie, exact verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingstijd

Bij 20 °C und 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 45 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: 
Minimaal 10°C en maximaal 30°C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen het aanbrengen van de grond- resp. schraaplaag en DisboPUR 305 moet bij 20°C minimaal 12 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd moet het oppervlak van de voorgaande laag, indien deze laag niet is afgezand, opgeschuurd worden. De wachttijd tussen meerdere lagen DisboPUR 305 is minimaal 20 uur en maximaal 48 uur. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Wachttijd bij toevoeging van DisboADD 905Bij 10° CBij 20° C
Regenvastzonder toevoeging20 uur12 uur
met 1 verpakking DisboADD 9055 uur4,5 uur
Te belopenzonder toevoeging30 uur18 uur
met 1 verpakking DisboADD 90524 uur7 uur

Droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen en over te coaten na ca. 18 uur en na 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. 

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met DisboADD 499 Verdünner.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component B
Bevat Hexamethylendiisocyanate, Oligomer, Hexamethylen-1,6-diisocyanat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 35 g/l VOS

Technisch advies

Niet alle in de praktijk vookomende ondergronden en bijbehorende verwerking kunnen in dit informatieblad opgenomen worden. Indien ondergronden behandeld moeten worden die niet in dit informatieblad voorkomen, dan zijn we graag bereid om een gedetailleerd, objectgebonden advies te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze technisch adviseurs.

Servicecentrum

DAW Coatings Nederland B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawcoatings.nl

Kijk ook op www.dawcoatings.nl