caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/182628/055205_DISBON_326_DisboPUR_A_NL.png

DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung

Snelreagerende, gepigmenteerde vloercoating op basis van polyaspartic.
Twee componenten (2K)

Toepassing

Vloercoating voor minerale vloeroppervlakken binnen en buiten en voor hardasfaltvloeren binnen. Bijzonder geschikt voor het overcoaten van draagkrachtige EP- en draagkrachtige taaiharde PU-coatings.

Eigenschappen

  • snelle uitharding
  • UV-bestendig, zeer goede glans- en kleurstabiliteit
  • taaihard
  • bestand tegen diverse chemicaliën
  • reukarm
  • minimale emissie

Materiaalbasis

Speciale 2K hars op basis van polyaspartic

Verpakking

7 kg (massa 5 kg, verharder 2 kg)
24,5 kg (massa 17,5 kg, verharder 7 kg)

Kleur

Duizenden kleuren uit de RAL, NCS en Caparol 3D collecties


Organische kleurstoffen (zoals uit bijv. bladeren) en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. In originele, gesloten verpakking minimaal 9 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 72 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 52 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 76

Elasticiteit bij breuk

ca. 15% (bij 500 µm laagdikte)

Viscositeit

ca. 1.700 mPas

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën volgens DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
Overzicht
1Autobrandstof, super en normaal (volgens DIN EN 228) met max. 5 vol.-% bioalcohol> 3 dagen
3Stookolie (volgens DIN 51 603-1), ongebruikte motorolie, gemengde en verzadigde aromatische koolwaterstoffen met een aromaatgehalte van < 20 gew.-% en een vlampunt van > 55 °C> 7 dagen  
4alle koolwaterstoffen alsmede benzeenhoudende mengingen met max. 5 vol.-% benzeen> 1 dag
5één- en meervoudige alcoholen (tot max. 48 vol.-% methanol), glycolether> 1 dag
7bBiodiesel (volgens DIN EN 14214)> 7 dagen
9In water oplosbare anorganische zuren (carbonzuur) tot 10% en de zouten daarvan (in water oplosbaar)> 3 dagen
10Minerale zuren tot 20% en de in water oplosbare zouten daarvan (pH <6), behalve waterstofzuur en oxiderende zuren en zouten daarvan> 7 dagen (V)
Zwavelzuur 38%> 7 dagen (V)
Remvloeistof DOT 4> 3 dagen
Koelvloeistof / glysantin> 7 dagen
Skydrol LD4> 7 dagen (V)
Rode wijn> 7 dagen
(V) = Verkleuring

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden binnen en buiten, hardasfaltvloeren binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn:
Beton en cementdekvloer: max. 4 gew.-% (CM-Methode).

Hardasfaltvloeren moeten voldoen aan hardheidsklasse IC 15 en mogen onder invloed van temperatuur en mechanische belasting niet vervormen.

Draagkrachtige bestaande coatings op basis van EP of taaiharde PU.

Voor andere ondergronden de technisch adviseur van DAW NEDERLAND om advies vragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale ondergronden en hardasfalt:
De ondergrond voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging of door middel van diamantschuren. Let op dat bij het diamantschuren een vlak, maar ruw oppervlak ontstaat waarin de schuurkrassen nog voel-/zichtbaar zijn.  Reparaties in de minerale ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörtels.
Vezelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na de grondlaag geschuurd worden en nogmaals met een grondlaag worden behandeld om zo intreding van vocht door capillaire werking te voorkomen.

Bij hardasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75 % zichtbaar zijn.
Draagkrachtige, starre EP-coatings en taaiharde PU-coatings reinigen en grondig schuren of stralen. Stof grondig verwijderen.

Materiaalbereiding

Massa (component A) doorroeren en verharder (component B) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren (niet uit de geleverde verpakking verwerken). 
De temperatuur van het materiaal moet ca. 15 tot 20 °C zijn. Het materiaal mag niet verdund worden. Indien gewenst (bijv. op vertikale vlakken) kan DisboPUR A 326 met maximaal 1 gew.% DisboADD 913 Stellmittel für PU-Harze verdikt worden.

Mengverhouding

Basis (A) : verharder (B) = 5 : 2 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Rollen: gummirakel en roller met een korte tot middellange vacht.
Structuurlaag: spaan en oplosmiddelbestendige structuurroller (moltopreenroller grof).

Vanwege de korte verwerkingstijd moeten minimaal 3 personen worden ingezet om voldoende tijd te hebben om het materiaal te mengen, aan te brengen en te structureren. Bij grote oppervlakken in verhouding meer personeel inzetten.
Bij zowel rollen als de structuurlaag zijn rolbanen niet te vermijden. Om dit te camoufleren kan de nog natte laag ingestrooid worden met Disbon Color-chips.
Om het eindresultaat te kunnen beoordelen moet er een proefvlak gemaakt worden onder dezelfde omstandigheden als op het object.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer.
Alternatieve voorstrijkmiddelen, afhankelijk van de toepassing:
DisboXID 420
DisboXID 460
DisboXID 461
DisboXID 462
Raadpleeg de Technische Informatiebladen van deze producten.

Hardasfalt binnen de DisboPUR A 326 met een gladde rubberen wisser of rakel poriënvrij gronderen. Ruwe hardasfalt ondergronden aanvullend egaliseren met een egalisatiemortel van:
DisboPUR A 326: 1 gew.-deel, 
Disbo­ADD 942 Quarzsandmischung: 0,5 gew.-delen. 

Onder bepaalde, gunstige objectomstandigheden kan de DisboPUR A 326 zonder grondlaag direct op de minerale ondergrond worden aangebracht. Een test op hechting is dan absoluut noodzakelijk of raadpleeg de technisch adviseur van DAW NEDERLAND.  

Afwerklaag

Glad oppervlak 
DisboPUR A 326 op de ondergrond gieten, met een hardrubberen-rakel, 2 mm, gelijkmatig verdelen en met een roller met middenlange vacht in een kruislaag narollen. Een tweede laag na minimaal 2 uur en maximaal 24 uur aanbrengen.

Antislip oppervlak (R 11 V4)
Materiaal aanbrengen als omschreven bij Glad oppervlak. De nog natte laag afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung. Niet hechtend zand na droging verwijderen.
DisboPUR A 326 op de vloer gieten, met een gummirakel gelijkmatig verdelen en in een kruislaag narollen met een verfroller.

Antisliplaag met meer laagdikte

Na het mengen van de componenten onder voortdurend roeren ca. 40 gew.-% DisboADD 942  Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm) toevoegen, daarna op de vloer gieten en met hardrubber-rakel, 3 mm, gelijkmatig verdelen. Na ca. 10 minuten de nog natte laag afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung. Niet hechtend zand na droging verwijderen. DisboPUR A 326 op de vloer gieten, met een gummirakel gelijkmatig verdelen en in een kruislaag narollen met een verfroller.

Structuurlaag (R 10)
Eerste laag aanbrengen als omschreven bij Glad oppervlak. Voor het aanbrengen van de tweede laag aan het materiaal ca. 50 gew.% DisboADD 942 Quarzsandmischung en ca. 25 gew.% DisboADD 943 Quarzsandmischung toevoegen. Het gemengde materiaal met een roestvrijstalen spaan aanbrengen en scherp op de korrel afschrapen. Direct daarna met een grove moltopreenroller in een kruislaag narollen. De natte laag met spijkerschoenen belopen.

Verbruik

Grondlaag 
Minerale oppervlakken
Grondlaag
DisboPUR A 320

ca. 400-600 g/m2
Schraaplaag
DisboPUR A 320
DisboADD 942 Quarzsandmischung

ca. 0,8 kg/mm/m2
ca. 0,4 kg/mm/m2
Hardasfalt binnen 
Grondlaag
DisboPUR A 326

ca. 400–600 g/m2
Schraaplaag
DisboPUR A 326
DisboADD 942 Quarzsandmischung

ca. 1,2 kg/mm/m2 
ca. 0,6 kg/mm/m2
Rollaag, glad oppervlak
DisboPUR A 326

ca. 400-600 g/m2 per laag
Rollaag, antislip oppervlak
Instrooilaag:
DisboPUR A 326
Afzanden:
DisboADD 943 Quarzsandmischung 
Toplaag:
DisboPUR A 326


ca. 400-600 g/m2

ca. 3 kg/m2

ca. 600-900 g/m2
Antisliplaag met meer laagdikte
Instrooilaag
DisboPUR A 326
DisboADD 942 Quarzsandmischung
Afzanden:
DisboADD 943 Quarzsandmischung
Toplaag
DisboPUR A 326


ca. 800 g/m2
ca. 320 g/m2

ca. 4 kg/m2

ca. 600-900 g/m2
Structuurlaag
Eerste laag
DisboPUR A 326
Tweede laag
DisboPUR A 326
DisboADD 942 Quarzsandmischung
DisboADD 943 Quarzsandmischung


ca. 400-600 g/m2 

ca. 500-600 g/m2
ca. 250-300 g/m2 
ca. 125-150 g/m2

Alternatief voor DisboADD 944 Quarzsandmischung 0,8 - 1,2 mm of Granitsplitt 0,5-1,0 mm
Het verbruik van de toplaag op een ingestrooide ondergrond kan variëren door temperatuur, wijze van applicatie, type gereedschap en soort van ingestrooid materiaal.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

TemperatuurVerwerkingstijd
5 °C20 - 25 minuten
10 °C20 - 25 minuten
20 °C20 - 25 minuten
30 °Cca. 15 minutenVerwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking
Minimaal 3 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Vochtigheid (relatieve luchtvochtigheid >70 %) werkt katalytisch. Het versnelt de reactie en verkort de verwerkingstijd.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 °C minimaal 2,5 uur en maximaal 24 uur bedragen.
Bij een langere wachttijd het oppervlak eerst opruwen als deze niet is ingestrooid.
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 2,5 uur te belopen en na ca. 48 uur volledig chemisch en mechanisch te belasten. Bij lagere temperaturen beduidend langer.
Het aangebrachte materiaal tijdens het uitharden tegen vocht beschermen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij een langere werkonderbreking met DisboADD 499 Reiniger/Verdünner.

Certificaat

Certficaten zijn op aavraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa (A)
Bevat: tetraethyl-N,N'-(methyleendicyclohexaan-4,1-diyl)bis-DL-aspartaat, asparginezuurester. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Verharder (B)
Bevat: hexamethyleendi-isocyanaat, oligomeer, hexamethyleen-1,6-diisocyanaat. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
16


DIS-326-015100 EN 13813:2002

Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen


EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragBfl-s1
Afgifte schadelijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Complex Muggenbroekerlaan, Roermond