DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

Glasheldere, elastische en vochtuithardende polyurethaancoating voor buiten.
Een component (1K).

Toepassing

Slijtvaste toplaag (glad of antislip) over gepigmenteerde met chips ingestrooide beschermingssystemen zoals: DisboPUR 305, DisboTHAN 449, Disbon 400 en Disbon 404 ELF.

Eigenschappen

  • scheuroverbruggend
  • hecht uitstekend
  • met water te belasten
  • weervast en UV-bestendig

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, vochtuithardend en oplosmiddelhoudend.

Verpakking

1, 6 en 12 kg.

Kleur

Transparant.

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glans

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar bij 20 °C. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 68 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

90/30 conform DIN 53505

Elasticiteit bij breuk

ca. 240 % conform EN ISO 527

Geschikte ondergronden

Gecoate ondergronden in kleur zoals DisboPUR 305, DisboTHAN 449, Disbon 400 en Disbon 404 ELF.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Er mag geen optrekkend vocht aanwezig zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond voorbehandelen volgens voorschrift van het betreffende vloercoatsysteem. Dispersieverflagen kunnen pas na 2 dagen geschilderd worden. Bij lage temperaturen een langere wachttijd aanhouden.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren. Bij toepassing van een antislipafwerking mag het materiaal worden verdund met maximaal 6 % DisboADD 499 Verdünner. Het gebruik van een ander verdunningsmiddel kan onherstelbaar kleven tot gevolg hebben. Ingedikt materiaal wordt door toevoegen van een verdunningsmiddel onbruikbaar.

Verwerkingsmethode

Als gladde afwerking het materiaal aanbrengen dun met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller.
Als antislip afwerking het materiaal mengen met DisboADD 947 Glasperlen Rough en DisbocADD 499 Verdünner en gelijkmatig met een PU-bord op korreldikte aanbrengen. Bij werkonderbreking het materiaal regelmatig oproeren. Aansluitend de laag met een moltopreenroller (gaten Ø 5 mm) in een kruislaag narollen. Eleastische coatings niet met spijkerschoenen belopen.

Opbouw van het verfsysteem

Voor de opbouw van het coatingsysteem Disboxid ColorQuarz buiten en Disboxid MultiColor buiten de des betreffende systeembladen raadplegen. 

Materiaal onverdund (voor een gladoppervlak) of met DisboADD 947 Glasperlen Rough en DisboADD 499 Verdünner gemengd (antislip oppervlak) dun opbrengen.

Verbruik

Afwerklaag op DisboPUR 305, DisboTHAN 449, Disbon 400  en Disbon 404 ELF
Glad oppervlakca. 150 g/m2
Antislip oppervlak (R 10)
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, rough (ca. 10%)
DisboADD 499 Verdünner (ca. 6%)
ca. 150 g/m2
ca. 15 g/m2
ca. 9 ml/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Niet tijdens regen, vorst of op sterk opgewarmde oppervlakken verwerken. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35 en 80 % liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 12 uur bedragen.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur te belopen en mechanisch, chemisch en volledig uitgehard na 7 dagen. 
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 12 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij werkonderbreking reinigen met DisboADD 499 Verdünner.
Let op! Bij contact met koper of  koperhoudend water kan de verflaag verkleuren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat alifatische Polyisocyanaat, 1,6-Hexandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamat, 3-Isocyanatmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 309 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.