caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/210617/061145_DISBON_404_ELF.png

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel

Met carbonvezels en PU-versterkte vloercoating op basis van acrylaatdispersie. Binnen en buiten toe te passen.
 • Toepassing

  Vloercoating voor minerale vloeroppervlakken die normaal (matig) worden belast. Binnen en buiten toe te passen

  Eigenschappen

  • minimale emissie
  • bevat geen oplosmiddelen en weekmakers
  • met PU- toevoeging
  • bestand tegen weersinvloeden en UV-licht
  • zeer goed te reinigen
  • hoge slagvastheid
  • goed te reinigen
  • enigszins elastisch
  De beoordeling van VOS-emissies van bouwproducten die relevant zijn voor toepassing binnen wordt uitgevoerd door de AgBB (Commissie voor de Gezondheidsbeoordeling van Bouwproducten). De testen en monitoring volgens Eurofins Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IAC Gold) gaat verder dan de AgBB-eisen en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de eisen voor duurzame gebouwen volgens LEED, BREEAM International, BREEAM-NOR, DGNB, WELL Building en de Italiaanse CAM Edilizia.

  Materiaalbasis

  Methacrylaat-dispersie met toevoeging van polyurethaan

  Verpakking

  • Standaard:
   2½, 5 en 12½ l kunststofemmer
  • ColorExpress:
   2½ en 12½ l kunststofemmer

  Kleur

  • Standaard:
   12½ l verpakking: Betongrau (ca. RAL 7023), Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Achatgrau (ca. RAL 7038) 
  • 2½ l en 5 l verpakking: Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Achatgrau (ca. RAL 7038)

  Speciale kleuren op aanvraag (informeer vooraf naar de levertijden).
  • ColorExpress: 
   Via ColorExpress in meer dan 28.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur maken.


  Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

  Glansgraad

  Zijdemat

  Opslag

  Koel, droog en vorstvrij bewaren.
  In de originele, goed gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar.
  Bij lage temperaturen het materiaal voor verbruik opslaan bij ca. 20 °C.

  Soortelijke massa

  ca. 1,3 g/cm3

  Drogelaagdikte

  ca. 45 µm/100 ml/m2

  Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

  160 mg/30 cm2

  Elasticiteit bij breuk

  ca. 45 %

  Geschikte ondergronden

  Minerale ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, pleisterwerk en gietasfalt binnen. Ook geschikt voor vloeren met goed hechtende, oude verflagen.
  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Een minerale ondergrond moet een treksterkte hebben van ≥1,0 N/mm2.
  De ondergrond moet zijn evenwichtsvocht hebben bereikt (beton en cementdekvloer max. 4 CM-%).
  Gietasfalt met een hardheid van min. IC 15 uitsluitend binnen behandelen en mag onder de gegeven temperatuursomstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.
  Vochtbelaste ondergronden moeten voldoende afwaterend zijn, er mag geen water op de geschilderde vloer blijven staan.

  Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode mechanisch reinigen, bijv. diamantschuren. Niet draagkrachtige lagen en/of vervuiling verwijderen. 
  Goed hechtende dispersieverflagen reinigen. Harde epoxyverflagen grondig reinigen en vervolgens mechanisch schuren of matstralen.

  Beschadigingen in de ondergrond na voorbehandeling goed verdichtend met DisboCRET®-PCC-Mörteln en -pleisterlagen repareren.

  Materiaalbereiding

  Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor het verwerken grondig doorroeren.

  Verwerkingsmethode

  Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
  Bij airless apparatuur, zonder filter, een 0,013-0,015 inch nozzle gebruiken.

  Opbouw van het systeem

  Minerale ondergrond

  Grondlaag (buiten)

  Een grondlaag aanbrengen met CapaTex Fix Thix, 1 : 2 verdund met water of CapaSol RapidGrund.

  Grondlaag (binnen)
  Een grondlaag aanbrengen met Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, 30 % met water verdund, of met CapaTex Fix THIX, verdund met 2 vol. delen water of met CapaSol RapidGrund, onverdund.

  Gietasfalt kan zonder een grondlaag behandeld worden. 

  Afwerklagen
  Ondergrond zonder scheuren
  Tweemaal een laag onverdunde Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel aanbrengen.
  Voor een betere antislip aan de toplaag 3 gew. % DisboADD® 947 Glasperlen fine toevoegen.

  Ondergrond met scheuren:

  Een laag onverdunde Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel aanbrengen. In de nog natte laag een geschikt weefsel (bijv. Glasgitter-Gewebe 5/5 van Kobau) 5 cm overlappend inbedden. Vervolgens een tweede laag Disbon® 404 aanbrengen. Een enkele, rechte scheur kan met een weefselstrook (15 tot 20 cm breed) ingebed worden. Na droging een tussen- en afwerklaag aanbrengen. 
  Let op! Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel is NIET geschikt voor toepassing bij opvangbakken.

  Optionele afwerking
  Instrooien chips:
  In de nog natte laag DisboADD® 948 Farbchips 2 - 4 mm instrooien en na drogen glad of antislip coaten.
  Alternatief is instrooien met DisboADD® 8255 FastChips 1 - 2 mm. Een extra toplaag is dan niet noodzakelijk.

  Gladde toplaag:
  Een deklaag, buiten, aanbrengen met DisboTHAN® 446 of, binnen, met Disbon® 405.

  Antislipafwerking bij toepassing buiten:
  Dis­boTHAN® 446: 100 gew.-%
  DisboADD® 947 Glasperlen rough: 10 gew.-%
  Dis­boADD® 499 Verdünner/Reiniger: 5–10 gew.-%

  Vloercoating niet toepassen als er regelmatig contact is met weekmakerhoudende kunststoffen (bijv. autobanden).

  Verbruik

   Vloercoating
   Grondlaag buiten / binnen
   CapaTex Fix THIX ca. 150–200 ml/m2, 1 : 2 met water verdund
   Grondlaag binnen
   Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
   30 % met water verdund
   ca. 150–200 ml/m2
   Afwerklaag
   Disbon® 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
   Voor een beter antislip aan de laatste laag
   3 gew. % DisboADD® 947 toevoegen
   ca. 2 x ca. 150 ml/m2
   Optionele afwerking
   Instrooien chips
   DisboADD® 948 Farbchips 2 - 4 mm
   DisboADD® 8255 Farbchips 1 - 2
   ca. 30 g/m2
   ca. 20 g/m2
   Gladde toplaag (buiten)
   DisboTHAN® 446
   ca. 150 ml/m2
   Gladde toplaag (binnen)
   Disbon 405
   ca. 130 ml/m2
   Antislip (buiten)
   DisboTHAN® 446
   DisboADD® 947 Glasperlen, rough
   ca. 150 ml/m2
   ca. 15 g/m2

  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.
  Wordt gebruik gemaakt van het inbedden van weefsel dan is het materiaalverbruik hoger.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
  De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen.
  De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

  Wachttijd

  De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C is minimaal 5 uur, bij verfsystemen conform AgBB-testen minimaal 24 uur aanhouden.
  Met Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensie­gel en Disbon 405 na ca. 5 uur en met DisboTHAN® 446 na ca. 24 uur verder werken.
  Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 5 uur te belopen.
  Na ca. 3 dagen me­chanisch te belasten. Bij lagere temperaturen een langere tijdsperiode aanhouden.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

  Certificaat

  Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on.
  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

  CE-markering

  ce-logo
  Disbon GmbH 
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

  06 

  DIS-404-001263
  EN 13813:2002
  Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
   BrandgedragEfl
   Afgifte gevaarlijke stoffenSR
   WaterdoorlaatbaarheidNPD
   Slijtvastheid≤ AR1
   Hechttreksterkte≥ B1,5
   Slagvastheid≥ IR4
  EN 13813
  In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Particulier appartement, Hilversum

  Herberg De Bonte Os Kampen

  Complex 417 Kolfstraat Purmerend

  Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

  Parkeergarage Godebald

  Parkeergarage Rijnkade

  Product recommendation:

  CapaTex Fix THIX

  DisboADD 947 Glasperlen (SlideStop)

  DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm

  DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden