caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/125536/043642_FF_Disbon_PA_7577_NL.png

Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht

Snelreagerende, flexibele en goed vullende gietmortel.
Slijtvast, mechanisch te belasten en beperkt scheuroverbruggend.

Toepassing

Als afwerklaag op Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht en Disbon 7534 PMMA-Dichtschicht thix bij te belopen en bereden oppervlakken van balkon-, terras- en galerijvloeren, parkeerplaatsen etc. 
Met kwartszand opgevuld als egalisatielaag toe te passen op ruwe ondergronden.
Let op: Vanwege de speciale eigenschappen en toepassing van dit product mag verwerking
uitsluitend plaatsvinden door professionele en gecertificeerde bedrijven.

Eigenschappen

  • reageert vanaf 3 °C
  • snel overschilderbaar, ca. 1 uur bij 20 °C
  • langdurig met water te belasten
  • veelzijdig toe te passen (als afdichtende toplaag en egaliserende afwerklaag tot 10 mm laagdikte)

Materiaalbasis

Massa: zeer flexibele polymethylmethacrylaat, met veel kwartszand op te vullen
Verharder: zuurstofrijke verbinding op basis van peroxyde

Verpakking

10 kg metalen blik Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht, eventuele toevoeging met Disboxid 942 Mischquarz
100 g plastic flacon Disbon 7588 PMMA-Katalysator

Kleur

ca. RAL 7032

Opslag

Massa:
Koel, droog en vorstvrij. Ongeopende originele verpakking zijn ten minste 6 maanden houdbaar.
Verpakking tegen direct zonlicht beschermen. Bij deelgebruik verpakking luchtdicht afsluiten.
Verharder:
Koel en droog in gesloten verpakking, verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen en onder de
30 °C. Bij sterke opwarming, bijv. direct zonlicht kan de verharder tot zelfontbranding komen.

Soortelijke massa

Massa zonder kwartszand ca. 1,0 g/cm³

Geschikte ondergronden

Alle minerale en bitumenhoudende ondergronden en keramische tegels.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden en asfalt met geschikte methoden zoals (mechanisch)schuren,
kogelstralen, frezen etc. zodanig voorbehandelen dat voldoende hechting kan worden verkregen.

Gereedmaken van het materiaal

Massa grondig oproeren in een ander vat gieten van voldoende grootte. Kwartszand toevoegen en met een langzaamd raaiend roerwerk (max. 400 omw./min) intensief mengen tot een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.  Vervolgens de Disbon PMMA 7588 Katalysator onder voortdurend roeren, minimaal 2 minuten, toevoegen tot een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.
Let erop dat het materiaal op de bodem en randen goed wordt meegemengd. Materiaal in een ander vat gieten en nogmaals grondig dooorroeren.

Mengverhouding

Massa : verharder
1 verpakking : 2 plastic flacons
is 2% toevoeging van de verharder bij 20 °C

Ondergrondtemperatuur in °C;
Dosering Disbon PMMA 7588 Katalysator in % (richtgetal)
°C35101520253035
Toev. 
in %
66442222
Toev.
in %
winter
6644222-

Verwerkingsmethode

Spaan of rakel met driehoekige vertanding (metalen vertanding 92 of rubberen vertanding 8-9 mm)

Opbouw van het verfsysteem

Egalisatielaag:
Bij extreem ongelijkmatige ondergronden, grote niveauverschillen, ontbrekende tegels of slechte afwatering een 5 mm dikke mortellaag aanbrengen bestaande uit:
Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht 1 gew.-deel
Disboxid 942 Mischquarz 2,3 gew.-delen
Moet een laagdikte aangebracht worden van 5 tot 10 mm dan aan het materiaal 1,7 gew. delen Disboxid 944 Einstreuquarz toevoegen.

Gietgoating: 
Op de voorbehandelde en voorgestreken/afgedichte ondergrond met Disbon PMMA 7533 Dichtschicht/Disbon PMMA 7534 Dichtschicht thix een laag Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht aanbrengen met een getande spaan. De laag gelijkmatig verdelen en direct met een stekelrol kruislings ontluchten. De Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht is met Disboxid 942 Mischquarz in de mengverhouding 1 : 2,3 gemengd. Afzanden met kwartszand moet direct in de nog natte laag plaatsvinden.
Verbruik: 
Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht met Disboxid 942 Mischquarz gevuld, ca. 4 kg/m2
(Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht 1 gew.-deel + max. Disboxid 942 Mischquarz 2,3 gew.-delen)


Let op: raadpleeg voor het juiste coatingssysteem het verzamelblad Disbon Fast´n´Flex Balkon en Disbon Fast´n´Flex Parkhaus.

Verbruik

Grondlaagca. 400 g/m2
Schraaplaag
tot 5 mm laagdikte
1,0 Gew.-Teile Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht
2,3 Gew.-Teile Disboxid 942 Mischquarz 


ca. 550 g/mm/m2
ca. 1.250 g/mm/m2
Egalisatielaag
5 tot 10 mm laagdikte 
1,0 gew.-deel Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht
2,3 gew.-delen Disboxid 942 Mischquarz 
1,7 gew.-delen Disboxid 944 Einstreuquarz


ca. 340 g/mm/m2
ca. 780 g/mm/m2
ca. 580 g/mm/m2
Gietmortel
1,0 gew.-deel Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht
1,5-2,0 gew.-delen Disboxid 942 Mischquarz 

ca. 1.330-1.600 g/m2
ca. 2.400-2.670 g/m2
Afzanden (afhankelijk van de toepassing)
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 4.000 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Waarden zijn berekend bij 20°C, bij lage temperaturen kan de toevoeging met zand variëren.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 15 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 3 °C en maximaal 35 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90 %. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. Tijdens het uitharden tegen vocht beschermen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de coatingslagen moet bij 20 °C minimaal 60 minuten en maximaal 3 uur
bedragen. De aangegeven wachttijd wordt bij hogere temperaturen korter en bij lage
temperaturen langer.

Droogtijd

Bij 20 °C en 2 % toevoeging van de katalysator na 30 minuten bestand tegen regen en na 60
minuten te belopen. Na ca. 3 uur uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung.

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

CE-markering

CE 12: DIS-7577-011674 - EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.