caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/181402/054876_Logo_disbon_claim_kleur_NL.png

Systeemblad Disbon Fast'n'flex Balkon

Het Disbon Fast’n’Flex Balkon systeem is een vloerafwerkingssysteem bestaande uit zelfnivellerende, zeer snel drogende lagen en afdichtingen.
Geschikt voor galerijvloeren, balkons en terrassen.

Het Disbon Fast’n’Flex Balkon systeem is een afwerking en afdichting voor galerijvloeren, balkons en terrassen voor toepassing buiten. Het systeem kenmerkt zich door zijn zeer snelle uitharding en zorgt daardoor voor weinig overlast voor de omgeving. Het Fast’n’Flex systeem kan binnen één dag worden aangebracht. Tevens is het systeem geschikt als afwerking op daken conform ETAG 005.


Let op: Vanwege de speciale eigenschappen en toepassing van dit product mag verwerking uitsluitend plaatsvinden door professionele en gecertificeerde bedrijven.

Toepassing

Product

Grondlaag
(uitsluitend voor minerale ondergronden)

Disbon 7511 PMMA Balkon-Schnellgrund
Grondlaag
(uitsluitend voor asfalt)

Disbon 7522 PMMA Asphalt-Schnellgrund
AfdichtingslaagDisbon 7533 PMMA Dichtschicht of
Disbon 7534 PMMA Dichtschicht thix
Disbon HS 8511 Vlies
EgalisatielaagDisbon 7577 PMMA-Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
AfwerklaagDisbon 7544 PMMA-Deckschicht
InstrooienDisbon HS 8255 Fast-Chips
VerharderDisbon 7588 PMMA-Katalysator
(verharder in poedervorm voor alle producten)

Toepassing

Voor scheuroverbruggende afwerkingen op normaal zuigende, minerale ondergronden (beton, cementdekvloeren), tegelvloeren en draagkrachtige oude asfalt ondergronden van galerijen, balkons en terrassen.

Materiaalbasis

Disbon 7511 PMMA Balkon-Schnellgrund
Snel reagerende, transparante grondlaag op basis van polymethylmethacrylaat

Disbon 7522 PMMA Asphalt-Schnellgrund
Snel reagerende, transparante en flexibele grondlaag op basis van polymethylmethacrylaat

Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht
Snel reagerende en zeer flexibele afdichtingslaag op basis van polymethylmethacrylaat

Disbon 7534 PMMA-Dichtschicht thix
Snel reagerende, zeer flexibele en thixotrope afdichtingslaag op basis van polymethylmethacrylaat

Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht
Snel reagerende, flexibele egalisatielaag in kleur op basis van polymethylmethacrylaat

Disbon 7544 PMMA-Deckschicht
Snel reagerende, flexibele, UV-stabiel afwerklaag in kleur op basis van polymethylmethacrylaat

Disbon 7588 PMMA-Katalysator
Zuurstofrijke verdingen op basis van peroxide, verharder in poedervorm voor alle PMMA-producten

Disbon HS 8511 Vlies
Wapeningsweefsel op basis van polyestervezel
 

Technische eigenschappen

Disbon 7511 PMMA
Balkon-Schnellgrund/
Disbon 7522 PMMA
Asphalt-Schnellgrund
Disbon 7533 PMMA-
Dichtschicht/
Disbon 7534
PMMA-Dichtschicht thix
Disbon 7577 PMMA-
Verlaufschicht

Disbon 7544 PMMA-
Deckschicht
Soortelijke massaca. 1,1 g/cm³1,21 g/cm³1,76 g/cm³1,04 g/cm³
Mengverhouding
Massa
Verharder

10 kg
0,3 kg

10 kg
0,2 kg

10 kg
0,2 kg

10 kg
0,2 kg
Verwerkingstijd10 minuten15 minuten15 minuten15 minuten
Verbruikca. 300 - 800 g/m2, afhankelijk van de ruwheid van de ondergrondca. 2000 - 3000 g/m2
met Disbon HS 8511 PMMA-Vlies
ca. 1250 g/m2 +
2750 g/m2 Disboxid
942 Mischquarz,
Optioneel: afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz
Voor een gladde egalisatielaag:
ca. 600 g/m2
Chips-instrooien:
max. 50 g/m2
Bij een afgezanden egalisatielaag:
ca. 800 g/m2
Verwerkings-
temperatuur:
minimum
maximum


+ 3 °C
+ 35 °C


+ 3 °C
+ 35 °C


+ 3 °C
+ 35 °C


+ 3 °C
+ 35 °C
Droogtijd
Te belopen
Regenvast
Uitgehard

30 minuten
30 minuten
2 uur

60 minuten
30 minuten
3 uur

60 minuten
30 minuten
3 uur

60 minuten
30 minuten
3 uur

  waardes bij 20 °C.

  Bij lagere temperaturen kan de toevoeging van zand variëren.

Verpakking

ProductVerpakkingsgrootte Kleur
Disbon 7511 PMMA Balkon-Schnellgrund10 kg metalen bliktransparant
Disbon 7522 PMMA Asphalt-Schnellgrund10 kg metalen bliktransparant
Disbon 7533 PMMA Dichtschicht10 kg metalen bliksteingrau
Disbon 7534 PMMA Dichtschicht thix10 kg metalen bliksteimgrau
Disbon 7577 PMMA Verlaufschicht10 kg metalen blik
25 kg metalen blik
kieselgrau
Disbon 7544 PMMA Deckschicht10 kg metalen blikRAL 7030, 7031,
7032, 7035, 7037,
7043, 1001,
mais, madeira,
granat
Disbon 7588 PMMA Katalysator0,1 kg plastic flacon
Disbon HS 8511 Vlies50 m rollen in een
breedte van 105, 52,
26, 20 en 10,5 cm
wit
Disbon HS 8255 Fast-Chips1 kg dooswit, zwart, hellgrau
Speciale kleuren op aanvraag (vraag naar levertijden)

Opslag

ProductOpslagTijdsduur
Disbon 7511 PMMA Balkon-SchnellgrundKoel, droog, vorstvrij, ongeopend6 maanden
Disbon 7522 PMMA Asphalt-SchnellgrundKoel, droog, vorstvrij, ongeopend6 maanden
Disbon 7533 PMMA DichtschichtKoel, droog, vorstvrij, ongeopend6 maanden
Disbon 7534 PMMA Dichtschicht thixKoel, droog, vorstvrij, ongeopend6 maanden
Disbon 7577 PMMA VerlaufschichtKoel, droog, vorstvrij, ongeopend6 maanden
Disbon 7544 PMMA DeckschichtKoel, droog, vorstvrij, ongeopend6 maanden
Disbon 7588 PMMA KatalysatorDroog, gesloten en verwijderd houden van ontstekingsbronnen lager dan 30°C12 maanden
Disbon HS 8255 Fast-ChipsKoel en droogonbeperkt
Disbon HS 8511 VliesDroog, tegen vocht beschermd en liggendonbeperkt

Geschikte ondergronden

Geschikt voor vele minerale en keramische ondergronden, draagkrachtige oude afwerkingen zoals asfaltlagen (overige ondergronden in overleg). Bij het toepassen van het coatingsysteem is het belangrijk dat de juiste Disbon PMMA-grondlaag wordt toegepast. 

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. De ondergrond dient altijd te worden getest op het vochtgehalte en voor beton en cementdekvloeren mag het vochtpercentage niet hoger zijn dan 6 gew. %. Optrekkend vocht dient te worden voorkomen.

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. Glashoudende oppervlakken en harde 2K-verflagen reinigen, schuren of mat stralen (ruwheid minstens 0,5 mm).
Oneffenheden in de ondergrond egaliseren met een geschikt Disbon PMMA-product. De grondlaag moet zichtbaar filmvormend worden aangebracht, eventueel een tweede grondlaag aanbrengen. De totale ondergrond moet na het aanbrengen van de grondlaag zijn afgedicht.
Het testen van de hechting op de ondergrond op het project is aan te bevelen.

Tabel geschikte ondergronden:

Ondergrond

Voorbehandeling

Zonder
grondlaag

Disbon 7511 PMMA
Balkon-Schnellgrund 

Disbon 7522 PMMA
Asphalt-Schnellgrund 

Disboxid 420
E.MI Primer 

Aluminium1X
Verflaag5
AsfaltX
Beton3X
BitumenX
Lood1X
RVS1X
Epoxy-coating4X
Estrich3X
Tegels6X
Bitumencoating
(warm)

2

X

Bitumencoating
(koud)

2

X

Koper1X
Lichtgewicht beton

2

X

Lichtgewicht
pleister

2

X

PCC-mortelX
PU-coating4X
Staal1X
Verzinkt staal

7

X

Zink1X
1 schuren tot blanke ondergrond en grondig reinigen met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung en direct behandelen
2 uitsluitend op ondergronden die niet mechanisch worden belast (bijv. opstaande kanten)
3 max. 6% restvocht, nieuwe ondergronden moeten minimaal 28 dagen oud zijn
4 schuren, ruwheid 0,5 mm
5 coating geheel verwijderen
6 schuren, stof afzuigen en een grondlaag aanbrengen
7 schuren, intensief met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung reinigen en voldoende laten uitdampen

Raadpleeg voor de juiste voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad van het betreffende product.

De gegevens zijn samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze technische informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze technische informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: in dit informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Voorbereiding

Disbon 7511 PMMA Balkon-Schnellgrund/
Disbon 7522 PMMA Asphalt-Schnellgrund/
Disbon 7533 PMMA Dichtschicht/

Disbon 7534 PMMA Dichtschicht thix
Massa grondig oproeren. De Disbon PMMA 7588 Katalysator (verharder) toevoegen en met een
langzaam draaiend roerwerk (max. 400 omw/min) minumaal 2 minuten intensief mengen tot een homogene, klontvrije mengsel ontstaat. Daarbij oppassen dat geen resten materiaal op de bodem of rand van de verpakking achterblijven. Het gemengde materiaal een ander vat gieten en nogmaals grondig mixen (de Disbon 7588 PMMA-Katalysator moet volledig zijn opgelost).

Disbon 7577 PMMA Verlaufschicht
Massa grondig oproeren in een ander vat gieten van voldoende grootte. Kwartszand toevoegen en met
een langzaamd raaiend roerwerk (max. 400 omw./min) intensief mengen tot een homogeen en
klontvrij mengsel ontstaat. Vervolgens de Disbon PMMA 7588 Katalysator onder voortdurend roeren,
minimaal 2 minuten, toevoegen tot een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.
Let erop dat het materiaal op de bodem en randen goed wordt meegemengd. Materiaal in een ander
vat gieten en nogmaals grondig doorroeren (de Disbon 7588 PMMA-Katalysator moet volledig zijn opgelost).

Disbon 7544 PMMA Deckschicht
Massa grondig oproeren. De Disbon PMMA 7588 Katalysator (verharder) toevoegen en met een
langzaam draaiend roerwerk (max. 400 omw/min) 2 minuten intensief mengen tot een homogeen,
klontvrij mengsel ontstaat. Daarbij oppassen dat geen resten materiaal op de bodem of rand van
de verpakking achterblijft. Het gemengde materiaal een een ander vat gieten en nogmaals grondig
mixen. Is de materiaaltemperatuur < 10 °C dan minimaal 4 minuten mengen, de katalysator heeft
meer tijd nodig om op te lossen (de Disbon 7588 PMMA-Katalysator moet volledig zijn opgelost).

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
zuigende, minerale ondergronden (gem. ondergrond):
met Disbon 7511 PMMA Balkon-Schnellgrund een duidelijk zichtbare grondlaag aanbrengen.
Verbruik: ca. 400 g/m2

Asfalt (gem. ondergrond): 
met Disbon 7522 PMMA Asphalt-Schnellgrund een duidelijk zichtbare grondlaag aanbrengen.
Verbruik: ca. 400 g/m2

Egalisatielaag
Bij extreem ruwe ondergronden, het ontbreken van tegels of het nivelleren van niveauverschillen een egalisatielaag aanbrengen met een laagdikte tot 5,0 mm:
Mengverhouding:
1,0 gew.-deel Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht +
2,3 gew.-delen Disboxid 942 Mischquarz
Verbruik: ca. 1800 g/massa/mm/m2

Bij een laagdikte tot 10 mm:
1,0 gew.-deel Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht +
2,3 gew.-delen Disboxid 942 Mischquarz +
1,7 gew.-delen Disboxid 944 Einstreuquarz
Verbruik: ca. 1700 g/massa/mm/m2

Grotere laagdikten (10-50 mm) worden met Disbon 7595 PMMA-Mörtel uitgevoerd (raadpleeg TI Disbon 7595 PMMA-Mörtel)

De voegen van tegels worden vooraf geëgaliseerd met een egalisatiemortel bestaande uit:
1,0 gew.-deel Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht +
2,3 gew.-delen Disboxid 942 Mischquarz
Verbruik: ca. 2500 - 4000 g/m2

Afdichtingslaag
Op de grond- of egalisatielaag wordt Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht of Disbon 7534 PMMA-Dichtschicht thix (sterk neigende of verticale ondergronden) vol en gelijkmatig aangebracht en direct daarna de op maat gesneden Disbon HS 8511 PMMA-Vlies ingebed. Met een roller, bestand tegen oplosmiddelen, van binnen naar buiten blazen verwijderen. Nat-in-nat een tweede laag Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht of Disbon 7534 PMMA-Dichtschicht thix aanbrengen. 
Verbruik: ca. 2000 g/m2 als inbeddingslaag, ca. 500 g/m2 als tweede laag

Let op: Voor het egaliseren van weefselnaden of kleine oneffenheden kan de Disbon 7599 PMMA-Spachtelmasse toegepast worden. Voor verwerking raadpleeg TI 7599.


Egalisatielaag

Op de afdichtingslaag wordt de Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht, waaraan is toegevoegd kwartszand 0,1 - 0,4 mm,  gelijkmatig met een driehoeksvertande spaan (vertanding spaan 92 of gummi-rakel met vertanding 8-9 mm) aangebracht en naar keuze afgezand met 0,3 - 0,8 mm kwartszand.
Wordt niet afgezand dan moet de natte laag direct worden ontlucht met een stekelrol. Bij oppervlakken met een neiging kan Disbon HS 8172 PMMA-Stellmittel aan het materiaal worden toegevoegd. Deze wordt voordat de poedervormige verharder wordt bijgevoegd toegevoegd.
Verbruik: ca. 4000 g/massa/m2
(1 gew.-deel Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht + 2,3 gew.-delen Disboxid 942 Mischquarz).
Waarden zijn berekend bij 20 °C, bij lage temperaturen kan de toevoeging met zand variëren.

Afwerklaag

Op een afgezande egalisatielaag:
Na het verwijderen van het overtollige zand wordt met een rubberen wisser de Disbon 7544 PMMA-Deckschicht gelijkmatig aangebracht en direct daarna met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller in een kruiskaag nagerold.
Verbruik: ca. 700 - 800 g/m2

Op een gladde (niet afgezande ) egalisatielaag:
Op de te belopen egalisatielaag met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller de Disbon 7544 PMMA-Deckschicht gelijkmatig aanbrengen.
Met een trechterpistool wordt direct, in de nog natte laag, de Disbon 997 PMMA Fast-Chips ingeblazen.
Verbruik:
Disbon 7544 PMMA-Deckschicht: ca. 600 g/m2
Disbon HS 8255 Fast-Chips: max. 50 g/m2

Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.
Het gaat hier om een advies. De grootte van de vertanding is afhankelijk van de slijtvastheid van de rakel, temperatuur, vullend vermogen van de coating en toestand (o.a. ruwheid) van de ondergrond.

Let op: Moeten aansluitvoegen en/of dilatatievoegen meebehandelt worden dan eerst een PE-rugvulling aanbrengen in de juiste breedte en ca. 1,0 cm onder het oppervlak. De voeg verder opvullen met de egalisatielaag (zie omschrijving egalisatielaag).
Over de voeg wordt een 10 cm brede seperatietape geplakt. Aan weerszijde van de te vormen brugvoeg afplaktape op de ondergrond aanbrengen. Over het totale werkgebied van de voeg
(10 cm separatietape + ca. 10 – 15 cm aan beide zijde van de voeg) wordt het product Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht aangebracht met een verbruik van ca. 2.000 g/m2. In de nog natte laag wordt nu het Disbon HS 8511 Vlies aangebracht en vervolgens nog een laag Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht aangebracht met een verbruik van ca. 500 g/m2. Vervolgens wordt de voeg overgeschilderd met het toe te passen vloercoatsysteem. Detailtekeningen worden op aanvraag verstrekt.
Wordt er een voegbeweging van >0,5 mm verwacht dan is toepassing van de egalisateilaag niet noodzakelijk.
Bij een in te strooien oppervlak moet vervuiling en sterke mechanische belasting worden voorkomen. Draag bij voorkeur werkschoenen omwikkeld met verzelvrije lappen of overschoenen.

Temperatuur tijdens verwerking

Materiaal-, omgeving- en ondergrond temperatuur dient minimaal 3 °C en maximaal 35 °C te zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag de 95 % niet overschrijden. De ondergrond temperatuur dient ten alle tijden minimaal 3 °C boven het dauwpunt te zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C zijn de systeemproducten telkens na 30 – 60 minuten overschilderbaar. De afwerklaag is na 60 minuten beloopbaar. Dit product is na 3 uur volledig uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na het gebruik en bij lange arbeidsonderbrekingen het gereedschap reinigen met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung.
Voor de benodigde productinformatie zoals eigenschappen, VOS gehalten, CE-markeringen en afzonderlijke systeem componenten kunt u de volgende technische informatie raadplegen:
Disbon 7511 PMMA Balkon-Schnellgrund
Disbon 7522 PMMA Asphalt-Schnellgrund
Disbon 7533 PMMA Dichtschicht
Disbon 7534 PMMA Dichtschicht thix
Disbon HS 8511 PMMA-Vlies
Disbon 7577 PMMA Verlaufschicht
Disbon 7544 PMMA Deckschicht

Testrapport

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Balkons, terrassen, galerijen:
Voor het regelmatig reinigen van het oppervlak eerst vooraf de vloer met een bezem schoonvegen. Daarna is veelal nat reinigen met een vloermop voldoende. Bij sterke vervuiling of vlekvorming is toevoeging van een normaal verkrijgbaar reinigingsmiddel veelal voldoende. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een reinigingsmiddel voor het schoonmaken van PVC, linoleum of kunststof in de aangegeven dosering. Bij grote oppervlakken kan een reinigingsmachine met hogedruk en een breedstraalnozzle worden toegepast. De afstand tussen de nozzle en vloer moet meer zijn dan 50 cm.
Hoe vaak er gereinigd moet worden kan niet worden aangegeven, dit is afhankelijk van toepassing en gebruik. Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van de coating. Wij adviseren om vooraf een reinigingsproef te maken.

  • bezems met harde of metaalhoudende borstels mogen niet worden toegepast

  • etsende- of desinfecterende middelen zijn niet geschikt

  • machinaal reinigen met krassen borstels hebben nadelige gevolgen op de levensduur van de coating

  • vooraf is het schoonmaken van een klein oppervlak als test zinvol

Aanvullende gegevens

Raadpleeg de veiligheidsinformatie bladen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.