caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/181399/054873_Logo_disbon_claim_kleur_NL.png

Disbopur 3050 PU-Flex

UV-bestendige zijdematte PU-vloercoating, oplosmiddelhoudend.
Een component (1K)

Toepassing

Als dekkende afwerking op vloeren van balkons, terrassen en galerijen. 
Uitsluitend bedoeld voor buitentoepassing, zeer UV- en kleurstabiel.

Eigenschappen

  • UV-bestendig
  • koud-elastisch
  • scheuroverbruggend 0,3 mm

Materiaalbasis

1-componenten vochtuithardende polyurethaan

Verpakking

7 kg

Kleur

  • Staubgrau (ca. RAL 7037), overige kleuren op aanvraag.
Informeer bij het bestellen naar de minimale afnamehoeveelheid en levertijden.
 
Kleine kleurveranderingen kunnen ontstaan door inwerking van organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.). Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel , droog en vorstvrij bewaren. 
Een niet geopende verpakking is ca. 3 maanden houdbaar bij 20°C.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

> 90 na 1 week

Elasticiteit bij breuk

> 200% na 3 dagen

Viscositeit

ca. 700 mPas

Buig-treksterkte

10 N/mm2 na 1 week

Geschikte ondergronden

Beton, cement en andere draagkrachtige oppervlakken.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Het vochtgehalte in een cementgebonden ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 gew.%. Optrekkend vocht moet worden voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door kogelstralen of frezen. Slechthechtende 1K- en 2K-verflagen geheel verwijderen. Goedhechtende elastische afwerkingen reinigen. Goed hechtende, harde 2K-verflagen reinigen, opruwen en met Disbon 481 EP-Uniprimer voorstrijken.
Let op: Op ondergronden met een verflaag op basis van polyester MOET de hechting vooraf door middel van een proefvlak getest worden.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mortel.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren. 
Het gebruik van een ongeschikt verdunningsmiddel kan onherstelbaar kleven tot gevolg hebben. Ingedikt materiaal wordt door het toevoegen van een verdunningsmiddel onbruikbaar.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing materiaal aanbrengen met spaan of oplosmiddelbestendige, kortharige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond:
Op een normaal zuigende, minerale ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Disboxid 420 E.MI Primer. Wacht minimaal 16 uur en maximaal 48 uur met het opbrengen van de volgende laag.

Starre, oude afwerkingen
Starre, oude afwerkingen goed schuren, zonodig mat stralen en voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Elastische, oude afwerkingen
Elastische, oude afwerkingen reinigen en direct bewerken.
 
Tussen- en afwerklaag
Disbopur 3050 PU-Flex onverdund met een kortharige roller vol opbrengen. Op oude intacte lagen is één renovatielaag meestal voldoende.
 
Gereedschap direct na het gebruik reinigen met Disbocolor 499 Verdünner.

Verbruik

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond
Disboxid 420 E.MI Primerca. 200–250 g/m2
Starre, oude afwerkingen
Disbon 481 EP-Uniprimerca. 150 g/m2
Tussen- en afwerklaag op gladde vlakken
Disbopur 3050 PU-Flexca. 300 g/m2  per laag
Afwerklaag op ingestrooide vlakken
Disbopur 3050 PU-Flexca. 400-500 g/m2 per laag
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Het verbruik niet overschrijden en wachttijden tussen de lagen in acht nemen om oplosmiddelopsluiting (solvent retention) te voorkomen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 1°C en maximaal 30°C voor omgeving en ondergrond. 
De materiaaltemperatuur moet 15°C - 25°C bedragen. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40% en 90% liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen:
bij 1°C minimaal 24 uur - maximaal 36 uur
bij 20°C minimaal 16 uur - maximaal 24 uur
bij 30°C minimaal 12 uur - maximaal 24 uur

Droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na 16 uur, mechanisch te belasten na 24 uur en volledig uitgehard na 5 dagen.
Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met Disbocolor 499 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud /verpakking afvoeren volgens locale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Coatings Nederland B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawcoatings.nl

Kijk ook op www.dawcoatings.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden