caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/214711/061616_DisboPUR_309_NL.png

DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung

Zijdematte, blanke oplosmiddelhoudende 2K-PU afwerking voor vloeren

Toepassing

Slijtvaste, blanke oplosmiddelhoudende 2K-PU-coating voor zijdematte afwerking van EP en PU coatings.
Uitermate geschikt als afwerklaag op vloeren van balkons, terrassen en galerijen die behandeld zijn met DisboPUR 305 of Disbothan 449 PU-Deckschicht.

Eigenschappen

  • verbetert de krasvastheid van PU en EP coatings
  • zeer goede UV- en chemicaliënbestendigheid
  • slijtvast
  • vermindert de lichtreflectie van glanzende oppervlakken 
  • beschermende afwerklaag voor met chips ingestrooide vloercoatings

Materiaalbasis

2K-Polyurethaanhars, oplosmiddelhoudend

Verpakking

5 kg en 10 kg metalen combi-verpakking

Kleur

Transparant

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren, verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) en weekmakers (autobanden) kunnen tot kleurverandering leiden.
Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

In de goed gesloten, originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 60 µm/100g/m2

Viscositeit

ca. 170 mPas


.Geschikte ondergronden

Goed hechtende PU- en EP-coatings (eventueel ingestrooid met chips).

De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Niet aanbrengen op zuigende ondergronden zoals bijv. beton, cementdeklagen of hout.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen; in het bijzonder losse chips verwijderen. Opstaande chips voorzichtig schuren zodat een gladde laag ontstaat. Het vloeroppervlak goed stofvrij maken met een micro-verzeldoek.

Nieuwe 2K-coatinglagen de volgende dag afwerken. Bij een langere wachttijd de lagen licht opschuren.

Oude lagen zodanig opruwen dat een mat oppervlak ontstaat. Gebruik geen grof schuurmiddel om krassen te voorkomen. Krassen en oneffenheden in de ondergrond blijven na het aanbrengen van de afwerklaag zichtbaar.

Gereedmaken van het materiaal

Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal (A) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) intensief mengen tot een homogene massa is bereikt. Daarna overgieten in een andere emmer en nog een keer grondig doorroeren. Nooit uit de geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Basismateriaal (comp. A) : verharder (comp. B) = 3 : 1 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

De coating kan worden aangebracht met de kwast of een polyamide roller.
Om een gelijkmatig eindresultaat te verkrijgen altijd nat-in-nat werken. Bij verwerking met de roller erop letten dat in gelijkmatige banen wordt gewerkt om rolslagen te vermijden. 
De coating geeft een fijn gestructureerd eindresultaat.

Opbouw van het verfsysteem

Glad oppervlak
De coating gelijkmatig en in een kruislaag dun aanbrengen. Op grote oppervlakken voldoende personeel inzetten om aanzetten te vermijden.

Antislip oppervlak
Aan de coating 4 gew.-% Disbon 947 SlideStop Fine toevoegen, deze grondig mengen en verwerken als omschreven bij "Glad oppervlak". Materiaal in de verpakking regelmatig doorroeren.

Verbruik

Glad oppervlak (R9)
DisboPUR 309120–150 g/m2
Antislip oppervlak (R10)
DisboPUR 309
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 120 - 150 g/m2
ca. 5-6 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 60 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Coating niet beneden de 10 °C of onder dauwpunttemperatuur verwerken. Dit om witte verkleuring te voorkomen (deze is niet meer te verwijderen).
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 75 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid te belopen en/of over te schilderen na ca. 18 uur, mechanisch en chemisch te belasten en volledig uitgehard na ca. 7 dagen.
Lagere tempertaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disbocolor 499 Verdünner.

Certificaat

Certificaten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat <400 g/l VOS.

CE-markering

CE 08: DIS-309-015741  -  EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.