caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/226113/063259_OS_11b_056712_OS_11b_NL.png

Systeemblad Disbon PHS OS 11 b

Vloercoatsysteem volgens OS 11 (OS-F) b.
Vloercoatsysteem in één laag met dynamische scheuroverbrugging tot -20 °C.

Het Disbon PHS-Systeem OS 11b moet worden toegepast als vloercoatsysteem op te
berijden oppervlakken in parkeergarages waar dynamische scheuroverbrugging noodzakelijk is. Het vloercoatsysteem heeft een totale laagdikte van ≥ 4,0 mm en bestaat uit de volgende producten:

SysteemProduct
Grondlaag ofDisboXID 461 2K-EP-Grundierung
Grondlaag
(voor vochtgevoelige ondergronden)
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
Scheuroverbruggende tussenlaagDisboPUR 921 PHS 2K-PU-Dichtungsschicht
AfwerklaagDisboXID 926 PHS 2K-EP-Versiegelung

Toepassing

Op horizontale oppervlakken van parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages. Binnen en buiten toe
te passen. Geschikt op minerale vloeroppervlakken met oppervlakkige scheuren, ook als deze met
dooizout worden belast. Niet geschikt voor langdurige belasting van vrachtverkeer.

Materiaalbasis

DisboXID 461:
Vullende 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.

DisboXID 462:
Laagvisceus, 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.
Speciaal voor vochtgevoelige ondergronden.

DisboPUR 921:
Gepigmenteerde, zeer elastische self-levelling 2K-polyurethaan.

DisboXID 926 PHS:
Gepigmenteerde, elastische 2K-epoxyhars. Slijtvast, met de roller te verwerken,
total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Glansgraad

DisboXID 926:
Glanzend

Technische eigenschappen

DisboXID 461DisboXID 462DisboPUR 921  DisboXID 926
Soortelijke massaca. 1,4 g/cm3ca. 1,1 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,40 g/cm3
Mengverhouding
Basismateriaal (A):
Verharder (B):
82 gew.-delen 
18 gew.-delen
3 gew.-delen 
1 gew.-deel
10 gew.-delen 
23 gew.-delen
82 gew.-delen 
18 gew.-delen
VerbruikGrondlaag:
ca. 300–500 g/m2

Schraaplaag:
ca. 1000 g/mm/m2
+ ca. 600 g/mm/m2
DisboADD 942

Afzanden:
ca. 800–1.500 g/m2
DisboADD 943
Grondlaag:
ca. 300–500 g/m2

Schraaplaag:
ca. 660 g/mm/m2
+ ca. 1000 g/mm/m2 DisboADD 942

Afzanden:
ca. 800–1.500 g/m2
DisboAdd 943
ca. 2.000 g/m2
+ 400 g/m2
DisboADD 942

Vol afzanden:
ca. 4–6 kg/m2 met DisboADD 943
ca. 600–800 g/m2
overeenkomstig toeslag ruwheid ondergrond:

Toeslag ruwheid ondergrond:

0,5 mm:
dz von 0,2 kg/m2
+ 20-gew.-% DisboADD 942
1,0 mm:
dzvon 0,5 kg/m2
+ 20-gew.-% DisboADD 942
Verwerkingstijd ca. 35 minutenca. 30 minutenca. 30 minutenca. 20 minuten
Droogtijd
Over te schilderen
Te belopen
Licht mech. te belasten 
Volliedig uitgehard
na ca. 14–24 uur
na ca. 14 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 8–24 uur
na ca. 8 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 9–24 uur
na ca. 15 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 4 dagen
na ca. 7 dagen
Verwerkingstemperatuur
Minimum
Maximum
10 °C
30 °C
Hechttreksterkte> 1,5 N/mm2
Stroefheid (Skid-Resistance-Tester)
na slijtage
56 Skt.
ScheuroverbruggingIIT+V (-20°)
Laagdikte≥ 4,0 mm
 aangenomen waarde bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
 rekening houden met een toeslag bij een ruwe ondegrond conform RiLi-SIB van DAfStb.
 laagdiktetoeslag
 de hoeveelheid materiaal van de afwerklaag is afhankelijk van de ruwheid van de  ondergrond, de temperatuur tijdens de verwerking en het gebruikte
 gereedschap.

Verpakking

ProductVerpakkingKleur
DisboXID 46130 kg verpakkingseenheid:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Transparant
DisboXID 46225 kg verpakkingseenheid:
18,75 kg basismateriaal (A)
6,25 kg verharder (B)
800 kg verpakkingseenheid:
200 kg vat basismateriaal (A) 3 x
200 kg vat verharder (B) 1 x
Transparant
DisboPUR 92130 kg verpakkingseenheid:
9 kg basismateriaal (A)
21 kg verharder (B)
Kieselgrau
DisboXID 92630 kg verpakkingseenheid:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Kieselgrau
Speciale kleuren 
op aanvraag

Let op: Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden.

Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. De reinigings- en onderhoudsvoorschriften voor de Disbon PHS-systemen in acht nemen.

Opslag

ProductOpslagOpslagtijd
DisboXID 461koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
DisboXID 462koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
DisboPUR 921koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
DisboXID 926koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking

Bij lagere temperaturen het materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen en buiten. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Siliconenhoudende producten e.d. of resten daarvan mogen niet aanwezig omdat deze het uitharden van de coatings beïnvloeden.
Oppervlakken die extreem gesloten zijn of zijn nabehandeld met een Curing-compount of anderszins
kunnen bij onvoldoende voorbereiding van de ondergrond onvoldoende hechting geven. Zonodig een
proefvlak maken. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2, waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn.
Bij beton en cementdekvloer max. 4 gew.%.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.

Voorbereiding

DisboXID 461 en DisboXID 462:
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en nogmaals grondig doorroeren. Niet uit de geleverde verpakking verwerken.

DisboPUR 921:

Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemeng materiaal overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren. Het vulzand na het overgieten langzaam en gelijkmatig toevoegen. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage 1–5 gew.-% DisboxADD 952 toevoegen.

DisboXID 926:
Vooraf het basismateriaal (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Zuigende, minerale ondergronden:
Gemengde DisboXID 461 of DisboXID 462 op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele ontstane plassen (glanzende plekken) met een halflangharige roller narollen.
Verbruik:
DisboxID 461 of DisboXID 462: ca. 300 - 500 g/m2.

De nog natte grondlaag met DisboADD 943. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik DisboXID 943: ca. 800 g/m2.

Schraaplaag (optioneel)
Ruwe, grove ondergronden na het voorstrijken met de schraaplaag egaliseren (laagdikte 0,5- 2,0 mm).
Verbruik:
DisboXID 462: ca. 660 g/mm/m2
DisboADD 942: ca. 1000 g/mm/m2.

DisboXID 461: 1000 g/mm/m2.
DisboADD 942: ca. 1000 g/mm/m2.
De natte schraaplaag gelijkmatig afzanden met DisboADD 943. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik:
DisboADD 943: ca. 800-1.500 g/m2.

Tussenlaag
Gemengde DisboPUR 921 op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten het materiaal met een stekelrol kruislings ontluchten. Let op de toeslag bij een ruwe ondergrond.
Verbruik:
DisboPUR 921: ca. 2.000 g/m2.
DisboADD 942: ca. 400 g/m2.

Afzanden:

Het afzanden moet binnen max. 30 minuten na het aanbrengen van de tussenlaag worden uitgevoerd.
DisboADD 943: ca. 4–6 kg/m2 bij vol afzanden
Toeslag bij een ruwe ondergrond: 
0,5 mm dz van 0,2 kg/m2
1,0 mm dz van 0,5 kg/m2
Bij dit verbruik bij een bepaalde ruwheid moet 20 gew.-% DisboADD 942 extra worden
meeberekend.

Afwerklaag

DisboXID 926 op de afgezande slijtlaag gieten en met een de gummirakel gelijkmatig, in een haakse richting op de onderlaag, verdelen. Narollen met een roller met een halflange vacht in een kruislaag.
Verbruik:
DisboXID 926: ca. 600–800 g/m2.

Markering
Voor het aanbrengen van markeringen, belijning, symbolen etc. op de afwerklaag de DisboTHAN 885. Raadpleeg voor de verwerking en het verbruik van dit product het technisch informatieblad 885.
Let op: Aansluitng op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie voorbeeld 1 en 2). Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 en 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID 2k-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en
aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID 2K-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met DisboFUG 240

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg
volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met DisboFUG 240
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboxXid 2K-EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen het aanbrengen van de grond- en tussenlaag moet bij 20 °C en 60 % relatieve
luchtvochtigheid min. 14 en max. 24 uur en tussen de tussenlaag en afwerklaag min. 15 uur bedragen.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve
luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet
minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Let op: Voor alle producten geldt dat bij een lagere temperatuur van de ondergrond, omgeving en
materiaal het verbruik ca. 200–300 g/m2 hoger kan zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 24 uur te belopen, na ca. 3 tot 4 dagen licht
mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden (bij 10 °C na ca. 48 te belopen). Hogere
temperaturen versnellen het uitharden (bij 30 °C na ca. 16 uur te belopen). Tijdens het uitharden (ca.
24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een
verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking gereedschap reinigen volgens onderstaande
tabel.

ProductVerdunner
DisboXID 461
DisboXID 462
DisboXID 926
DisboADD 419 Verdünner
DisboPUR 921DisboADD 499 Verdünner

Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad en de diverse testrapporten van:

DisboXID 461
DisboXID 462
DisboPUR 921
DisboXID 926

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI
worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden