caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/237580/064911_DISBON_PICTO_OS_8_IV_NL.png

Systeemblad Disbon PHS OS 8

Vloercoatsysteem volgens de richtlijnen van RiLi-SIB 2001 des DAfStb.
voor parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages.

Voor overdekte, te berijden oppervlaken zonder scheuren.

Disbon Parkhaus-Systeem OS 8
Het Disbon PHS-Systeem OS 8 moet worden toegepast als star vloercoatsysteem binnen in parkeergarages waar geen scheuroverbrugging noodzakelijk is. Het vloercoatsysteem heeft een totale laagdikte van 2,5 mm en bestaat uit de volgende producten:

SysteemProduct
GrondlaagDisboXID 460 2K-EP-Grundierung gemengd met
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
of

DisboXID 461 2K-EP-Grundierung vorgefüllt, gemengd met
DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06 - 0,3 mm)
of
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung, gemengd met
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)

AfzandenDisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm)
AfwerklaagDisboPOX 475 OS 2K-EP-Beschichtung

Toepassing

Op mechanisch en chemisch belaste betonnen horizontale oppervlakken binnen in parkeergebouwen zoals parkeerplaatsen, rijbanen alsmede hellingbanen, in- en uitritten.

Verpakking

DisboXID 460: 30 en 600 kg
DisboXID 461: 30 kg
DisboXID 462: 2,5, 10 en 25 kg
DisboPOX 475 OS: 30 kg

Kleuren:
RAL 7030 (steengrijs), RAL 7032 (kieselgrijs), RAL 7035 (lichtgrijs), RAL 7037 (stofgrijs), 
RAL 7038 (agaatgrijs), RAL 7040 (venstergrijs), RAL 7042 (verkeersgrijs A).

Speciale kleuren op aanvraag. Informeer vooraf naar de levertijden.

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloeren binnen.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.
De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2 .

Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn.
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode).
Optrekkend vocht mag niet voorkomen.

Bij andere soorten van ondergronden advies aanvragen bij DAW Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
Vezelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na de grondlaag geschuurd worden en nogmaals worden voorzien van een grondlaag om intrekkend vocht te voorkomen.

Voorbereiding

DisboXID 460, DisboXID 462:
Verharder (B) toevoegen aan massa (A). Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en DisboADD 942 toevoegen (mengverhouding 1 : 1 gew.delen). Nogmaals grondig doorroeren tot een homogene spachtelmassa ontstaat.

DisboXID 461: 
Verharder (B) toevoegen aan massa (A). Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en DisboADD 941 toevoegen (mengverhouding 1 : 0,5 gew.delen). Nogmaals grondig doorroeren tot een homogene spachtelmassa ontstaat.

DisboPOX 475 OS:

Vooraf het massa (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat. Het gemengd materiaal mag niet verdund worden. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage 1–3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toevoegen.
Materiaal niet mengen in de geleverde verpakking.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag (spachtellaag)
Op de voorbehandelde ondergrond een menging van DisboXID 460 2K-EP-Grundierung en DisboADD 942 gieten en met een roestvrijstalen spaan of gummirakel gelijkmatig verdelen. De nog natte laag vol afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm. 
Verbruik:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung: ca. 800 g/m2
DisboADD 942 Quarzsandmischung: ca. 800 g/m2
of
DisboXID 461 ca. 1.200 g/m2
DisboADD 941: ca. 600 g/m2
of
DisboXID 462: ca. 800 g/m2
DisboADD 942: ca. 800 g/m2

Let op: De ruwheid van de ondergrond vaststellen volgens de richtlijnen van DAfStb, Instandsetzungs-Richtlinie Teil 3: Bestimmung der Rautiefe.

Toeslag ruwheid ondergrond voor DisboXID 460 of 462: 
0,5 mm: menging van 0,3 kg/m2 + 0,3 kg/m2 DisboADD 942
1,0 mm: menging van 0,45 kg/m2 + 0,45 kg/m2 DisboADD 942

Toeslag ruwheid ondergrond voor DisboXID 461:
0,5 mm: menging van 0,4 kg/m2 + 0,2 kg/m2 DisboADD 941
1,0 mm: menging van 0,6 kg/m2 + 0,3 kg/m2 DisboADD 941

Afzanden:

DisboADD 943: ca. 3000 g/m2

Let op: Bij extreem ruwe en sterk zuigende ondergronden moet eerst een grondlaag worden aangebracht. Deze laag moet poriënvrij worden aangebracht.

Afwerklaag
DisboPOX 475 OS op de afgezande grondlaag (spachtellaag) gieten en met een gummiwisser verdelen. Aansluitend de laag met een roller gelijkmatig in een kruislaag narollen.
Verbruik:
DisboPOX 475 OS: ca. 700–900 g/m2

Verbruik bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid

Let op: Aansluitng op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie voorbeeld 1 en 2). Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 en 4.


 

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID 2K-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID 2K-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met DisboFUG 240

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met DisboFUG 240
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 14 uur (DisboXID 460 / 461) en 15 uur (DisboXID 462) bedragen. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 16 uur te belopen en volledig mechanisch te belasten na 7 dagen.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Indien noodzakelijk kan de droogtijd door toevoeging van DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze worden verkort. Raadpleeg eerst het betreffende Technisch Informatieblad.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met DisboADD 419 Verdünner.
Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad  en de diverse testrapporten van:
DisboXID 460
DisboXID 461
DisboXID 462
DisboPOX 475 OS

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Aanvullende informatie

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.
Op grote oppervlakken uitsluitend materiaal met hetzelfde chargenummer toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.