caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/226085/063256_OS_8_061852_DISBON_PICTO_OS_8_I_NL.png

Systeemblad Disbon PHS OS 8 E.MI II

Vloercoatsysteem volgens de richtlijnen van de DAfStb. voor rij- en parkeerplaatsen in parkeergarages.

Disbon PHS-Systeem OS 8 E.MI II 
Voor overdekte, te berijden oppervlakken zonder scheuren. Minimale emissie, getest op schadelijke stoffen en productcontrole.
Disbon Parkhaus-Systeem OS 8 E.MI II
Het Disbon PHS-Systeem OS 8 E.MI II moet worden toegepast op vloeroppervlakken binnen in parkeergarages waar geen scheuroverbrugging noodzakelijk is. Het vloercoatsysteem heeft een totale laagdikte van 2,5 mm en betsaat uit de volgende producten:

SysteemProduct
GrondlaagDisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium gemengd met DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)
AfwerklaagDisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
binnen. De beoordeling van de AgBB (A usschuß zur gesundheitlichen B ewertung von
B auprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassingbinnen. De beoordeling van de AgBB (A usschuß zur g esundheitlichen B ewertung vonB auprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialenin sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Toepassing

Op mechanisch en chemisch belaste betonnen oppervlakken binnen in parkeergebouwen zoals parkeerplaatsen, parkeerrijbanen alsmede hellingbanen, in- en uitritten.
  • ter voorkoming van opname van in wateroplosbare schadelijke stoffen
  • het verbeteren van de weerstand tegen chemicaliën
  • het verbeteren van de slijtvastheid
  • het verbeteren antislip-effect

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn.
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging.
Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend
toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Voorbereiding

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium:
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400
omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm) toevoegen (mengverhouding 1 : 1 gew.­delen).
Nogmaals grondig doorroeren tot een homogene spachtelmassa ontstaat.

DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium:
Vooraf het basismateriaal (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat.
Het gemengd materiaal mag niet verdund worden. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage 1–3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toevoegen.
Materiaal niet mengen in de geleverde verpakking.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag (spachtellaag)
Op de voorbehandelde ondergrond een menging van DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium en DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1-0,4 mm gieten en met een roestvrijstalen spaan of gummirakel gelijkmatig verdelen. De nog natte laag vol afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4-0,8 mm, 1 : 1 gemengd met DisboADD 944 Quarzsandmischung 0,8-1,2 mm

DisboXID 420: ca. 800 g/m2
DisboADD 942: 800 g/m2

Let op: De ruwheid van de ondergrond vaststellen volgens de richtlijnen van DAfStb, Instandsetzungs-Richtlinie Teil 3: Bestimmung der Rautiefe.

Toeslag ruwheid ondergrond:
0,5 mm: menging van 0,3 kg/m2 DisboxXID 420 + 0,3 kg/m2 DisboADD 942
1,0 mm: menging van 0,45 kg/m2 DisboXID 420 + 0,45 kg/m2 DisboADD 942

Afzanden:
DisboxDD 943: ca. 1.500 g/m2 
DisboADD 944: ca. 1.500 g/m2

Het afzanden moet vol en zat gebeuren. Houdt een verbruik aan van zand van ca. 5 kg/m2. Na droging van de grondlaag het overtollige, niet hechtend zand geheel verwijderen door afzuigen.  

Let op: Bij extreem ruwe en sterk zuigende ondergronden moet eerst een grondlaag worden aangebracht  met DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium door middel van gieten. Deze laag moet poriënvrij worden aangebracht.

Afwerklaag
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium op de afgezande grondlaag (spachtellaag) met een roller in een kruislaag gelijkmatig aanbrengen.
Verbruik:
DisboXID 421: ca. 700–900 g/m2

Verbruik bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid
De hoeveelheid materiaal is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond, de temperatuur tijdens de verwerking en het gebruikte gereedschap.

Let op: Aansluiting op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie voorbeeld 1 en 2). Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 of 4.
Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met DisboFUG 240
Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer.
Afmeting van voeg volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating DisbonD Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met DisboFUG 240
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 16 uur bedragen. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 16 uur te belopen en volledig mechanisch te belasten na 7 dagen.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Let erop dat bij verwerking onder 15 °C het oppervlak tegen vocht (ook luchtvochtigheid) beschermd wordt.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met DisboADD 419 Verdünner.
Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad  en de diverse testrapporten van:
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden