caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/231219/063907_DisboPUR_921_PHS_2KPU_Dichtungsschicht_Metallgebinde_rund_NL.png

DisboPUR 921 PHS 2K-PU-Dichtungsschicht

Gepigmenteerde, zeer elastische self-levelling PU-coating in het Disbon Parkhaus-Systeem OS 10, OS 11 a en OS 11 b

Toepassing

Scheuroverbruggende tussenlaag in de Disbon Parkhaus-Systemen OS 10, OS 11a en OS 11b.

Eigenschappen

  • langdurig met water te belasten
  • scheuroverbruggend
  • bevat geen oplosmiddel en ftalaat
  • voldoet aan EN 1504-2 en DIN V 18026: Oppervlaktebescherming voor beton.

Materiaalbasis

2K-polyurethaan

Verpakking

30 kg.
Massa (A) 9 kg en verharder (B) 21 kg metalen emmers

Kleur

Kieselgrijs

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In ongeopende, originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder
lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm3

Shore-hardheid (A/D)

A > 60

Elasticiteit bij breuk

ca. 500 %
Raadpleeg de systeem-kenmerkbladen van de Disbon Parkhaus-Systemen OS 10, OS 11a en OS 11b.

Mengverhouding

Massa (A) : verharder (B) = 3 : 7 gew. delen

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet. Op grote oppervlakken uitsluitend materiaal met hetzelfde chargenummer toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
 
Massa (A):
Bevat 6-methyl-2-4-bis(methylthio)phebylen-1,3-diamine.

Verharder (B):
Bevat Tolylidendiïsocyanaat

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 200 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

11

DIS-921-010162
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

11

1119

DIS-921-010162
EN 1504-2:2004
Beschermen van betonnen oppervlakken - Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
Disbon PHS-System OS 11 a+b / Fa+b
SlijtvastheidMassaverlies
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurswisselingen> 1,5 (1,0) N/mm2
Bestand tegen chemicalën, aantastingVerlies hardheid < 50%
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20°C)
SlagvastheidKlasse I
Afscheursterkte t.o.v. hechting≥ 1,5 (1,0) N/mm2
BrandgedragKlasse Efl
Antslip / oppervlaktestructuurKlasse III
EN 1504-2
In de EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 2: beschermen van betonnenoppervlakken" zijn de eisen vastgelegd voor het beschermen van beton. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Bij verwerking van de materialen de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.