caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/231191/063906_DisboPUR_922_PHS_Blech_Kanister_2K-PU_NL.png

DisboPUR 922 PHS 2K-PU-Verschleiss-schicht

Gepigmenteerde, slijtvaste en taai-elastische self-levelling PU-coating in het Disbon Parkhaus-systeem OS 10 en OS 11a

Toepassing

Slijtvaste laag in het Disbon Parkhaus-Systeem OS 10 en 11a.

Eigenschappen

  • langdurig met water te belasten
  • slijtvast
  • bestand tegen diesel, benzine en dooizout
  • voldoet aan EN 1504-2 en DIN V 18026: Oppervlaktebescherming voor beton

Materiaalbasis

2K-polyurethaan

Verpakking

25 kg verpakking
Basismateriaal (A) 20,25 kg metalen emmer en verharder (B) 4,75 kg kanister

Kleur

Lichtbeige

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken.Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In ongeopende, originele verpakking bij 20°C minimaal 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder
lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3
Raadpleeg de kenmerkbladen van de Disbon Parkhaus-Systemen OS 10 en OS 11a.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 81 : 19 gew.-delen

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A):
Bevat Isophorondialdimine.

Verharder (B):
Bevat 4,4'-Difenylmethandiisocyanaat, Isomeren, Homologen en mengingen, 4,4'-Methyleendifenyldiisocyanaat, o-(p-Isocyanaatobenzyl) fenylisocyanaat, 2,2'-Methylendifenyldiisocyanaat.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

11

DIS-922-010163
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Slagvastheid> IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking.
De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.


ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

11

1119

DIS-922-010163

EN 1504-2:2004
Beschermen van betonnen oppervlakken - Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
Disbon PHS-Systeem OS 10 a / F a
SlijtvastheidMassaverlies <3000 mg
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurswisselingen> 1,5 (1,0) N/mm2
Bestand tegen chemicalën, aantastingVerlies hardheid < 50%
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20°C)
SlagvastheidKlasse I
Afscheursterkte t.o.v. hechting≥ 1,5 (1,0) N/mm2
BrandgedragKlasse Efl
Antslip / oppervlaktestructuurKlasse III
EN 1504-2
In de EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 2: beschermen van betonnenoppervlakken" zijn de eisen vastgelegd voor het beschermen van beton. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Bij verwerking van de materialen de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.